Kiosker i Jönköping

Ordet kiosk lär komma från persiskans ”kushk” och betyda ”utsiktsbyggnad”. Begreppet kiosk syftar i västvärlden på en fristående byggnad för försäljning av varor eller tjänster.

Jönköping

Kiosken vid järnvägsstationen

Jönköpings Centralstation med kiosken vid entrén. (Foto från Jönköpings läns museum.)

Pressbyrån vid järnvägsstationen

Pressbyrån vid järnvägsstationen. (Foto från Jönköpings läns museum.)

Brunnsgatan/Pilgatan

Foto: Stig Ljung. (Lennart Lindbergs fotosamling.)
Kiosken i korsningen Brunnsgatan-Pilgatan. Foto: Weine Karlstedt. (Lennart Lindbergs fotosamling.)
Foto: Stig Ljung. (Lennart Lindbergs fotosamling.)

Fyrkanten

Foto: Conny Rich. (Jönköpings läns museum)

Hamnparken

Hamnpaviljongen har haft flera olika namn, bl a ”Kiosken” och ”Svångremmen”. På 1950-talet kallade vi den ”Kistan”, berättar Lars Fältskog. (Foto från Jönköpings läns museum.)
Till höger i Hamnparken skymtar en kiosk. Foto: Smålands Folkblad.

Hamnparken – Parkgrillen

Parkgrillen i Hamnparken 1966. Foto: Smålands Folkblad. (Jönköpings läns folkrörelsearkiv)

Hamnplan

Foto: Stig Ljung. (Lennart Lindbergs fotosamling.)
Kiosken vid Vindbron i slutet av november 1964. (Foto från Jönköpings läns museum.)
Kiosken vid Hamnplans busshållplats. Foto: Stig Ljung. (Lennart Lindbergs fotosamling.)

Hemstigen

Kiosken vid Hemstigen. Foto: Maria Ridderberg (Jönköpings läns museum).

Junebrokiosken
Denna kiosk låg vid Åsenvägen och drevs av Gustav Andersson. Hans son, Nils Andersson, har hört av sig och kan berätta om kiosken:
”Min pappa drev kioskrörelse (Junebrokiosken) på två platser i Jönköping. Först på Åsenvägen, strax nedom den nu rivna Preem-macken. Någon gång in på början av 60-talet när de gamla trähusen runtomkring revs och jag tror man förändrade gatubilden (Åsenvägens bredd samt, gissar jag, tillskapade ny gata, Solstickegatan), blev han tvungen att flytta. Ny kiosk, som jag tror han arrenderade av kommunen, var placerad på motsatta sidan av Åsenvägen en bit in på Kristinedalsgatan (precis i kanten av Fläktfabrikens parkeringsplats och strax innanför en Caltex-mack). Denna nya kiosk drev han sedan vidare in på 70-talet.
PS. Som kuriosa kan jag nämna att flera av fläktfabrikens arbetare hade sina namn eller alias i en liten svartpärmad bok och handlade, som man sa, på krita. Jag har själv skrivit in inköp av John Silver i den boken, då jag sommarjobbade i kiosken. Efter att rörelsen upphört fick jag höra att kiosken av vissa hade kallats ´lösa-kiosken´. Namnet lär ha uppkommit då mindre bemedlade (tänker jag), som inte hade råd att köpa ett helt paket, kunde få köpa cigaretter styckevis. Alla på Bäckalyckan hade det inte så fett.” (Nils Andersson, e-mail 7 maj 2023.)
Tack för din berättelse, Nils!

Junebrokiosken på en akvarell av Karl Fogelberg 1955. Tack för lånet, Nils Andersson!
Junebroiosken, kanske på 1960-talet. Foto från Nils Andersson.

Järnvägsgatan – Portalens bensinstation och kiosk

Bensinstationen, med kiosk, vid Portalen hösten 1965. Foto: Smålands Folkblad.

Kanalgatan – JLS (Jönköpings läns slakteriförening)

Kiosk i korsningen Kanalgatan-Västra Holmgatan. (Foto från Jönköpings läns museum.)

Klostergatan – Brunnsgatan

Här står Elving Svensson i sin ägandes kiosk vid Klostergatan-Brunnsgatan. Foto: Stig Ljung. (Lennart Lindbergs fotosamling.)

Klostergatan – Nilssons kiosk
Denna kiosk startades av Folke Nilsson. Han drev den till 1974.

Kiosken i korsningen Klostergatan-Gjuterigatan. Tack Rigmor Nilsson för bild och uppgifter! Foto: Jan Nilsson. (JFA)

Klostergatan – Sjögatan

Kiosken vid Klostergatan, i korsningen med Sjögatan. Foto: Smålands Folkblad.

Lovisagatan 22
Bondessons kiosk. Fristående byggnad.

Mellangatan/Tegelbruksgatan – Sagers kiosk

Sagers kiosk låg på Liljeholmen, i korsningen Mellangatan-Tegelbruksgatan. Foto: Gustav Andersson. (Jönköpings läns museum)

”Militärkiosken”, Artillerigatan

”Militärkiosken” på Artillerigatan, låg utanför Rocksjögolfen. Foto från 1961. Från Göran Nell.

Pressbyrån, Rosenlund

Här syns Lisa Nell i Pressbyråkiosken på Rosenlund. Av löpsedlarna att döma är fotot taget i juli 1962. Foto från Lisas son Göran Nell. Tack!

Rocksjönäs kiosk – ”Engmans kiosk”
Göran Nell minns denna kiosk väl och kan berätta följande:
Vi kallade den Engmans kiosk på grund av att den ägdes av Calle Engman. Han hade tidigare kört droskbil, men blivit gengasförgiftad under krigsåren. Jönköpings stad ordnade så att han istället kunde försörja sig och familjen med denna kiosk. Det var så förr, att de som hade någon form av handikapp, som man sa då, kunde få möjlighet att driva en kiosk, då ett vanligt arbete var uteslutet. Calle hade kiosken från omkring 1943 till 1961. Då revs både kiosken och det intilliggande huset, som varit stinsbostad när ”trårullatåget” gick genom valvet. (Göran Nell, maj 2023.)

Foto: Stig Ljung. (Lennart Lindbergs fotosamling.)
Engmans kiosk, 1961. Foto från Göran Nell.

Smedjegatan

Korv- och glasskiosken vid Smedjegatan. Bilden tagen kort innan det lilla huset med klädaffären Regent revs 1963. (Foto från Jönköpings läns museum.)

Torpaplan

Kiosken vid Torpaplan. (Foto från Jönköpings läns museum.)

Vättersnäs

Foto: Almquist & Cöster, Helsingborg.

Åsenvägen

Kiosken vid Åsenvägen, Mariebo. Foto: Stig Ljung. (Lennart Lindbergs fotosamling.)
Kiosken vid Åsenvägen, Mariebo. Damen framför kiosken är Maja Johansson. (Foto från Inge Fridén.)

Östra Storgatan, Brända tomten

Foto från Peter Hallingbäck.
Foto: Stig Ljung. (Lennart Lindbergs fotosamling.)

Östra Storgatan 40

Östra Storgatan, vid Hovrättstorget 1965. Kiosk? Foto: Smålands Folkblad.

Östra Storgatan 62-64

Foto: Stig Ljung. (Lennart Lindbergs fotosamling.)

Östra Storgatan 108 och 110

De två kioskerna vid Östra Storgatan, alldeles innan ”Unnegången”. Till vänster Artillerigatan. Foto: Stig Ljung. (Lennart Lindbergs fotosamling.)
Foto: Stig Ljung. (Lennart Lindbergs fotosamling.)
En nyare upplaga av kiosken vid Östra Storgatan. (Foto från Jönköpings läns museum.)

Östra Kiosken, Östra Storgatan (Liljeholmen)

Utefter Östra Storgatan, mellan Tegelbruksgatan och Rosenlundsgatan, fanns Östra kiosken. Foto: Stig Ljung. (Lennart Lindbergs fotosamling.)

Bröderna Bloms bensinstation och kiosk

Bensinstation med kiosk, vid Munksjöns östra strand sommaren 1966. Foto: Smålands Folkblad.

Huskvarna

Tvillingkioskerna på Esplanaden

Kioskerna vid Esplanaden. Foto: Smålands Folkblad. (Jönköpings läns folkrörelsearkiv)

Mårdskog & Lindqvists kiosk vid Stampaplan

Foto: Conny Rich. (Jönköpings läns museum)

Mårdskogs korvbar, Smedbyn i Huskvarna

Mårdskogs kiosk i Smedbyn 1966. Foto: Smålands Folkblad. (Jönköpings läns folkrörelsearkiv)

Norrahammar

Centrumkiosken

Foto: Masse Haglund. (Folkrörelsernas Arkiv i Norrahammar.)

Matssons kiosk
Från Per Sjöblom har arkivet fått ett fint foto av en annan kiosk i Norrahammar – Matssons. Den låg i hörnet av Hammarvägen och Villagatan. Stort tack för bilden, Per!

Matssons kiosk i Norrahammar 1971. Foto: Per Sjöblom.

Visingsö

Foto: Conny Rich. (Jönköpings läns museum)

Tack!

Tack Lennart Lindberg, Lars Fältskog och Göran Nell för bilder och uppgifter!

Fortsättning följer…

Har du en bild på någon kiosk i Jönköping? Eller har du någon kioskhistoria att berätta? Hör av dig till lars.ostvall@jlfa.se