Humanitära och sociala organisationer

OBS: Aktuell version av denna sida finns nu på Arkiv Jönköpings läns hemsida.

1815 Stiftelsen Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska fonden (JFA 0609)

1865 Svenska Röda Korset (JFA 0601)
Eksjö Röda Korset
Flisby Röda Korset
Gustaf Adolfs Röda Korset
Huskvarna Rödakorskår
Jönköpings Manliga Röda Korskår
Norra Solbergakretsen av Svenska Röda Korset
Nässjö Röda Korskrets
Skärstadskretsen av Röda Korset
Skärstadskretsen av Svenska Röda Korset
Tranåskretsen av Svenska Röda Korset
Tranås Röda Kors
Tranås Rödakorskår
Värnamo Rödakorskrets

1872 Föreningen för understöd åt pauvres honteux
(se särskild sida: Agnes minne)

1917 Lions Club (JFA 0606)

1919 Rädda Barnen (JFA 0603)
Rädda Barnens Riksförbund
Rädda Barnen i Jönköping-Huskvarna
Litteratur:
60 år med Rädda Barnen i Jönköping-Huskvarna.

1938 IM – Individuell Människohjälp (JFA 0602)

1946 Erikshjälpen (JFA 0608)
Litteratur:
Nilsson, Ulla. 2007. Farbror Erik. I kärlekens tjänst.

1967 RSMH – Riksförbundet för social och mental hälsa (JFA 0604)

1988 Brottsofferjouren (JFA 0607)
Brottsofferjourernas Riksförbund

Övriga organisationer – ej medlemmar

Cancerfonden (1951)

Föreningen för Vård och Fostran av Barn och Ungdom (1903)

Föreningen för värnlösa barns uppfostran (1903)

Föreningen Jönköpings Borgarhem (1906)

Förstamajblommans Riksförbund
1998 Majblommans Riksförbund
Föreningen Huskvarna Första Majblomma

Jönköpings Magdalenahem (1869)
-Lövingstorps barnhem

Pensionsföreningen
Källor:
Adresskalender för Jönköping 1886.

Skyddsföreningen (med småbarnsskola)
Källor:
Adresskalender för Jönköping 1875.

SOS Barnbyar (1949)

Åttonde Decemberföreningen Jönköping (1865)