Kanalgatan (2 – södra sidan)

Denna gata har också kallats Södra Kanalgatan.

Kanalgatan 2

Kanalgatan 2, kv Dolken.

Kanalgatan 2 – Joh. Lundhs Pianofabrik

Kanalgatan 2 – Ödman & Litzells Charkuteri

I hörnet Kanalgatan-Västra Holmgatan låg Ödman & Litzells Charkuteri. Detta foto från 1908, troligen taget av Erik Åkerhielm. (Jönköpings läns museum JM 88/2: 2178.)

Kanalgatan 2 – Litzells Charkuteri

Kanalgatan 2 – JLS Livsmedel – Jönköpings läns slakteriförening
Bildades 1934 under namnet Jönköpings läns Slaktdjursförsäljningsförening. Flera slakterier i länet anslöt och föreningen inköpte ett stort slakthus i Jönköping. Här öppnades också butiker – en av dem på Kanalgatan 2 – men man hade även distribution på landsbygden.
Litteratur:
Jönköpings läns Slakteriförening. 1946. I: En bok om småländskt kultur- och näringsliv.
JLS 50-årshistorik (1934-1984).

Läs mer om Jönköpings läns Slakteriförening här. Länken öppnas i nytt fönster.

Kanalgatan 2 – Gasolspecialisten

Fler företag på Kanalgatan 2:
A. Tellström murmästare (1875 med adress Kanalgatan 2 & 4)
Auktionsfirman Pettersson & Son
Café Linné
Gurli Anderssons konditori
Litzell Eftr.

Kanalgatan 4

Kanalgatan 4, kv Dolken.

Kanalgatan 4 – Emil Nicklassons skoaffär

Kanalgatan 4 – Almquists Skrädderi

Kanalgatan 4 – Lagerströms Skrädderi

Fler företag på Kanalgatan 4:
Elels Kläder
Emil Nicklassons Skoaffär
Hammarstedts Skrädderi
Knut Schiebers Cigar-Fabrik
S J Larsson, Klädmäklare (1875 med adress Kanalgatan 4 & 6)

Kanalgatan 6

Kanalgatan 6, kv Dolken.

Kanalgatan 6 – Kåbe Möbler
Firman grundades 1935 och innehavare var K B Westman.

Kanalgatan 8

Kanalgatan 8, kv Dolken.

Kanalgatan 8 A – O W Ekmans Musikhandel
”Verksamheten börjades 1928 av nuvarande innehavaren, som då varit verksam inom branschen i många år. Bland annat hade han under fjorton års tid anställning hos J. L. Petterssons musikhandel i Jönköping. Den nuvarande firman omfattar musikhandel och reparationsverkstad för stråkinstrument, kameror o dyl. Tillverkning av nya violiner bedrives även. Rörelsen har under årens lopp gått snabbt framåt och omsättningen har ständigt ökats. Fastigheten är taxerad till 12.000 kr och brandförsäkrad för samma belopp. O W Ekman är född den 9 april 1857.” (Sveriges privata företagare. 1942, s 371.)

Kanalgatan 8 A – Byggtjänst

Företag på Kanalgatan 8 B:
N J Johanssons Kortvaruaffär

Kanalgatan 10

Kanalgatan 10, kv Dolken.

Kanalgatan 10 omfattade både huset utmed och Kanalgatan och hörnhuset mot Östra Torget. Hörnhuset kallades Tullgrenska huset och här låg under 1900-talet flera livsmedelsaffärer.

Kanalgatan 10 – Jönköpings läns Arbetsförmedling

Företag på Kanalgatan 10:
Ahxners värmeledningsfirma
Oscar Johnsson
Samuelssons Tobakshandel

Kanalgatan 12

Kanalgatan 12, kv Druvan.

Kanalgatan 12 – Motorcompaniet B Cronwik
”Innehavaren är född i Jönköping. Efter slutad handelsskoleutbildning var han först anställd som springpojk på firma Reinhold Rylander i Jönköping. Han stannade där som biträde i fyra år och konditionerade därefter under ett års tid i Handelsföreningen Framåt i Jönköping. Hans håg stod emellertid till bilismen. Detta kanske berodde på att fadern innehaft en åkeriverksamhet. År 1920 hade han således börjat köra bil hos fadern och efter fullgjord värnplikt arbetade han hos fadern i dennes drosktrafik. År 1927 fick herr Cronwik anställning som försäljare hos Philipssons i Jönköping. Här arbetade han till år 1937, då han tillsammans med den kände tävlingsföraren Ragnar Sundqvist startade egen firma för bilförsäljning. Ett halvt år senare övertog direktör Cronwik ensam firman. Företaget gick raskt framåt. Firman sålde Dodge, Chrysler, Wanderer, Steyr samt D.K.,W. personbilar och motorcyklar. Redan år 1937 var omsättningen 630 000 kronor. Förutom direktör Cromviks rent merkantila förutsättningar var det nog även en annan omständighet som gjorde att hans firma redan från starten kom i ropet. Det var hans egen grundliga yrkespraktik. År 1920-21 praktiserade han sålunda på Nydals Mekaniska Verkstad i Jönköping. När bensinrestriktionerna trädde i kraft, var direktör Cromwik den förste att börja sälja gengasaggregat i Jönköping. Det var Inhert-aggregaten som vunnit hans särskilda bevågenhet. Åren 1939-1940 var omsättningen på detta område uppe i cirka en miljon kronor. Direktör Cromwik är en skicklig tävlingsförare. Redan 1923 hade han börjat att köra i tävlingar och innehar en förnämlig samling tävlingspriser. Även med gengasaggregat har han vunnit många tävlingar. Han är en god skytt och har även på detta område erövrat en mängd troféer. För sina insatser inom pistolskyttet har han tilldelats guldplakett. Carl Cromwik är född den 3 mars 1901. Samt gift sedan 1931 med Anita Kristina Pettersson. Barn: Ann-Marie, född 1934.”
(Sveriges privata företagare. 1942.)

Kanalgatan 14

Kanalgatan 14, kv Druvan.

Kanalgatan 18

Kanalgatan 18, kv Druvan.

Kanalgatan 18 – Thulins Cykelverkstad

Kanalgatan 18 – Ellwe Möbler

Kanalgatan 20

Kanalgatan 20, kv Druvan – senare Stadsäga 561.
Huset uppfört 1824. Fram till 1846 inrymdes här en s k Lancasterskola. Därefter övergick den till att bli Jönköpings första folkskola. I slutet av 1900-talet hade Länkarna sina lokaler här.

Kanalgatan 20 – Skyddsföreningens småbarnsskola
Redan 1862 grundade Ebba Ramsay (1828-1922) en ”skyddsskola”, dvs ett daghem för barn till arbetande mödrar. År 1872 flyttade Skyddsföreningens småbarnsskola in i lokalerna på Kanalgatan 20. Den fanns kvar till i mitten av 1900-talet, då Jönköpings kommun tog över verksamheten (1949). Förmodligen var det i samband med det som namnet ändrades till Östra barnträdgården.
Tips att läsa: ”Förskolan i Jönköping 1860-1997”, av Gunnel Elmgren (1998).

Kanalgatan 22

Kanalgatan 22, kv Druvan.

Kanalgatan 22 – Gustaf Lantz Bageri & Diversehandel

Fler företag på Kanalgatan 22:
Gustafsson & Rolfe kafé
V Peterson speceri och bageri

Kanalgatan 24

Kanalgatan 24, kv Domaren.

Kanalgatan 28

Kanalgatan 28, kv Domaren.
Kallades Melinska gården på 1800-talet.
Under en period fanns det en flickskola i huset.

Kanalgatan 28 – Thunanders Eftr. Möbelsnickare

Kanalgatan 30

Kanalgatan 30, kv Domaren.

Kanalgatan 30 – Systr. Appelgrens Bageri

Kanalgatan 30:
Folktandvården

Kanalgatan 32

Kanalgatan 32 – C P Sjölander Vagnfabrikant
(Se Adresskalender för Jönköpings stad år 1875, s 112.)

Kanalgatan 36

Kanalgatan 38

Kanalgatan 38, kv Citadellet.

Kanalgatan 38 – Petrés garveri

Kanalgatan 40

Kanalgatan 40, kv Citadellet.

Kanalgatan 44

Kanalgatan 44 – TO. Tempel 2117 Frihet

Tisdagen den 30 december 1924, 2 våningen på kanalgatan 44.

Kanalgatan 48

Kanalgatan 48, kv Cypen

Kanalgatan 48 – NTO (National Templar Orden)

Se gärna andra sidan av gatan: Kanalgatan (ojämna nummer).

Tack till Lennart Lindberg, Tony Winberg m fl för bilder och/eller uppgifter.

Jönköpings läns folkrörelsearkiv
Lars Östvall