Kretsmöte NOV-logerna Verdandi Skillingaryd och Fram Värnamo

Månadens dokument april 2018

Kretsmöte i Värnamo påskdagen den 16 april 1922 med bland annat NOV. Logen 1256 Verdandi (Skillingaryd) och NOV. Logen 624 Fram, Värnamo, musikkår. Logen 1256 Verdandi bildades 1921 och upphörde 1963. Logen 624 Fram bildades 1907.

Bilden är tagen utanför IOGT:s ordenshus i Värnamo. Fotot är inlämnat till Folkrörelsearkivet av Gunnar Blansch. Som andra person i andra raden från vänster ses Evald Blansch, som emigrerade till USA 1924.

Svartvitt fotografi. Ett sextiotal människor samlade framför en vit tvåvånings träbyggnad med liggande panel. Byggnaden förefaller vara L-formad. Människorna är samlade i fyra rader. Längst fram sitter man ner på marken. Många har instrument. I bakgrunden ses ett standar.