Om Folkrörelsearkivets hemsida

Denna hemsida försöker i möjligaste mån efterfölja de riktlinjer som World Wide Web Consortium (W3C) redogör för i dokument Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Detta innebär bland annat att bilderna på denna hemsida försetts med alternativa texter, att layouten är utformad på ett sådant sätt att den är tydlig oavsett om man använder en dator, surfplatta eller mobiltelefon.

För att säkerställa att sidan uppfyller kraven för WCAG 2.0 stäms den med jämna mellanrum av mot ett onlineverktyg som heter AChecker som går igenom sidans kod och uppbyggnad.

Vill du läsa mer om World Wide Web Consortium (W3C) och deras arbete gå in på deras hemsida:

W3C/Sverige, nytt fönster

Vill du komma direkt till dokumentet Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 gå in på följande sida:

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, nytt fönster

Är du nyfiken på verktyget som kontrollerar hemsidors tillgänglighet gå in på följande sida:

AChecker, nytt fönster