Leverans 2022/007 Rädda Vättern

Rädda Vättern bildades 1987 på initiativ av Ingmar Wätterheim. Mellan åren 1994-2004 var fotografen Gunnar Lundquist ordförande. Efter att föreningen varit vilande en period återuppstod den som Aktionsgrupp Rädda Vättern. Materialet har skänkts som gåva till Folkrörelsearkivet av Gunnar Lundquist och omfattar pressklipp, korrespondens, fotografier mm

Här är några av de bilder som lämnats digitalt till arkivet.

Foto: Gunnar Lundquist
Foto: Gunnar Lundquist
Foto: Gunnar Lundquist