Sök i arkivet

Sök i JFAs Beståndsregister på webben genom att följa länken längre ner på sidan. Observera att ett begränsat antal personer kan vara inne samtidigt i de databaser som JFA publicerar på webben, därför är vi tacksamma om du loggar ut efter dig när du är klar med din sökning. Logga in som gäst.

I databasen ”Totaldatabas JFA Webb” kan du bland annat ta del av förteckningar till större delen av Folkrörelsearkivets ordnade arkivbildare. Den här databasen är under utveckling och kommer i sinom tid att kompletteras med våra äldsta förteckningar. 

I databasregistret ”JFA Beståndsregister Webb” kan du se en sammanställning över ordnade arkivbildare med information om bland annat antal volymer, äldsta och yngsta handling hos arkivbildaren, om det finns fotografier eller om arkivet är belagt med sekretess.  

Webbläsare som stöds för datorer är följande (minimumkrav):

Safari 10.0.x

Chrome 55 minimum

Internet Explorer 11.x

Microsoft Edge 38

Webbläsare som stöds för mobiltelefoner är:

Mobile Safari 10..0x på iOS 10.x

Chrome 55 minimum på Android 6.x

Även andra plattformar och webbläsare kan fungera, men saknar officiellt stöd av databasprogrammet Filemaker.

Databas över arkivbildare på Jönköpings läns folkrörelsearkiv, nytt fönster

Ladda ner arkivbeståndet som PDF-fil (uppdaterad 2022-02-09)

Du kan även ladda hem eller öppna PDF-filen längst ner på denna sida för att se vilka arkivbildare som finns på Folkrörelsearkivet. I PDF-filen kan du söka på arkivbildare (förening, person eller stiftelse), du kan se hur många volymer som ingår i arkivet och även se från vilket år äldsta respektive yngsta handling är i de olika arkiven. Det framgår även om delar av arkivet är belagt med sekretess. Med hjälp av ID-numret kan du ta del av arkivens förteckningar som finns i pärmar i Arkivhusets forskarsal. Du kan även kontakta Folkrörelsearkivet och be om att få en förteckning skickad till dig via e-post.

För att kunna läsa PDF-dokument krävs gratisprogrammet Adobe Reader. Du kan ladda ner den senaste versionen från Adobes webbplats:

Adobe Reader från Adobes webbplats, nytt fönster