Västra Storgatan (1 – södra sidan)

Västra Storgatan 1

Västra Storgatan 1, kv Graniten

Företag på Västra Storgatan 1:
Apoteket Kronan
Bror Engdahls Bosättningsmagasin
Ekbloms Glasmästeri
Foto-Centralen
Fylgia
Izikowitz Cigarr- & Kortvaruaffär
Sandahl guldsmed
Svenhalls Herrekipering

Västra Storgatan 3

Västra Storgatan 3 – Thure Appelblads Fotografiska Atelier

Västra Storgatan 3 – Warnströms fotoateljé
Litteratur:
Adresskalender 1906, Jönköping. Rubriken Fotografer, s 125.

Västra Storgatan 7

Fastigheten Västra Storgatan 7, i korsningen med Barnarpsgatan, revs 1955.

Företag på Västra Storgatan 7
Elgåkers Elektriska Installationsaffär (1954)
Smyckeateljén (Björn Blomqvist)

Västra Storgatan 9

Denna adress blev på 1960-talet en del av det nybyggda Portalenhuset (1963).

Jönköpings-Posten 29 december 1969.

Västra Storgatan 9 – Yngve Jönssons speceriaffär
Yngve Jönssons speceriaffär fanns på adressen Västra Storgatan 9 från åtminstone 1906.
Litteratur:
Adresskalender 1906, Jönköping.

Vykort. Yngve Jönssons speceriaffär till höger. (Länsarkivet JFA-2016-244.)

Lindells Urmakeri
På 1910-talet låg både Yngve Jönssons speceriaffär och Lindells Urmakeri i hörnhuset Västra Storgatan 9, Lindells i lokalen åt väster och Yngve Jönssons med ingång i hörnet av Storgatan och Barnarpsgatan. Lindells urmakeri fanns här åtminstone åren 1918-1919, och i slutet av 1920-talet hade butiken namnet Lindells Urmakeri Eftr (åtminstone 1927-1936).

Lindells Urmakeri i lokalen utmed Västra Storgatan (till höger i bild) och Yngve Jönssons, med ingång på hörnet mot Barnarpsgatan. Foto från Jönköpings läns museum. (JM 96/1: 11 331.)

Västra Storgatan 9 – Sörensens Livs
I mitten av 1900-talet låg det en annan speceriaffär i samma hus, Sörensens Livs. Det var en större kedja, med butiker i hela länet – tre stycken bara i Jönköping.

Västra Storgatan 9 i korsningen med Barnarpsgatan. Foto från Jönköpings läns museum. (JM 1994/1: 3446.)
Sörensens Livs i lokalen till höger, Västra Storgatan 9. (Foto från Länsarkivet JFA-2016-244.)
Sörensens på en senare bild. Foto: Jönköpings läns museum. (JM 1994/1:3443.)

Påse med reklam för Sörensens Livs. (Länsarkivet.)

Fler företag och föreningar på Västra Storgatan 9
Ansgariiföreningens exp (1918)
Jeppa Jönssons (1909)
Jönköpings-Baren (1945)
Lundströms tändsticksfabrik (1845-1848)
Möbellagret (1936)
Remington (1939)
Storby specerier (1936)

Västra Storgatan 11

Denna adress blev i mitten av 1960-talet också en del av det nybyggda Portalenhuset (1963).

Herman Engström
Denna handelsfirma låg på adressen på 1880-talet, definitivt 1889.

Brevhuvud (faktura). 1880-talet. (Länsarkivet.)

Västra Storgatan 11 – Sliperi

Västra Storgatan 11. Foto från Länsarkivet. (JFA-2019-308.)

Fler företag på Västra Storgatan 11
Biograf Scala (officiell adress, men ingången var från Västgötagatan)
Handelskompaniet Tre Kronor (1927)
Intima Bion (efterföljare till Scala, ingång från Västgötagatan)
Junebaren (1960)
Lind & Co guldsmedsaffär (1889)
Lundby kemtvätt (1945)
Mah-Jong (1945)

Västra Storgatan 13

Även denna adress blev i mitten av 1960-talet en del av det nybyggda Portalenhuset (1963).

Västra Storgatan 13. Foto från Länsarkivet. (JFA-2016-244.)

Företag på Västra Storgatan 13
Hotell Granberg
Ida Johanssons konditori (1909)
Mjölkbaren (1960)
Myrorna (1984)

Västra Storgatan 9-13

Västra Storgatan – Hotell Portalen
Det stora huset, som omfattade Västra Storgatan 9-13, stod klart 1963. Hotell Portalen inrymdes här från början, och det finns ännu kvar – numera med ingång Barnarpsgatan 6.

Byggnation. Foto från Jönköpings läns museum. (JM 87/26:55.)
Portalenhuset. Foto: Conny Rich. (Jönköpings läns museum.)
Foto: Smålands Folkblad. (Arkiv Jönköpings län)

Västra Storgatan 21

Västra Storgatan 21 – Västra elementarläroverket för flickor
Även kallad Västra Flickskolan. Startad 1885. Föreståndare var Anna Santesson. Huset revs våren 1956.
Litteratur:
Teiffel, Yvonne. 2015. Lärarinna ända ut i hårknuten. I: JP 3/10 2015. (Om Mia Rosander.)
Teiffel, Yvonne. 2017. På Flickskolornas tid i Jönköping. I: JP 16/9 2017.

Västra Storgatan 25

Företag på Västra Storgatan 25:
Pizzeria Romana

Västra Storgatan 35

Västra Storgatan 35
Det vackra tegelhuset på Västra Storgatan 35 uppfördes som epidemisjukhus. År 1935 flyttade istället Jönköpings Stadsbibliotek in i lokalerna. Där fanns det kvar till 1969, då det fick flytta in i den då alldeles nybyggda biblioteksbyggnaden vid Dag Hammarskjölds plats, där det ännu är kvar.
Litteratur:
Teiffel, Yvonne. 2015. Ett hus för förädlande läsning. I: JP 22/8 2015.

.

Åter till Projekt Arkivgatan – Jönköpings gator och torg