Västra Storgatan (1 – södra sidan)

Västra Storgatan 1

Västra Storgatan 1, kv Graniten

Företag på Västra Storgatan 1:
Apoteket Kronan
Bror Engdahls Bosättningsmagasin
Ekbloms Glasmästeri
Foto-Centralen
Fylgia
Izikowitz Cigarr- & Kortvaruaffär
Sandahl guldsmed
Svenhalls Herrekipering

Västra Storgatan 3

Västra Storgatan 3 – Thure Appelblads Fotografiska Atelier

Västra Storgatan 3 – Warnströms fotoateljé
Litteratur:
Adresskalender 1906, Jönköping. Rubriken Fotografer, s 125.

Västra Storgatan 7

Företag på Västra Storgatan 7:
Smyckeateljén (Björn Blomqvist)

Västra Storgatan 9

Västra Storgatan 9 – Yngve Jönssons speceriaffär
Litteratur:
Adresskalender 1906, Jönköping.

Västra Storgatan 21

Västra Storgatan 21 – Västra elementarläroverket för flickor
Fanns här åtminstone år 1899.

Västra Storgatan 25

Företag på Västra Storgatan 25:
Pizzeria Romana

Åter till Projekt Arkivgatan – Jönköpings gator och torg