Kabe sommarland

”Kabe sommarland, eller Kabeland, var ett sommarland i Jönköping som drevs åren 1984-1995. Det före detta sommarlandet är nu övergivet och förfallet. Kabe sommarland låg på Haga industriområde, nära Jönköpings paintballpark. Anläggningen byggdes av husvagnstillverkarföretaget KABE Husvagnar AB i början av 1980-talet. Kabe Sommarland slog upp portarna 1984, och invigdes av Gösta Gunnarsson som då var landshövding i Jönköpings län.

De första åren gick det bra, men 1988 gick det så dåligt att man såg sig tvungna att sälja sommarlandet. 1989 klagade boende i närheten över oväsen. Nya ägare kom, men motgångarna blev värre med lågkonjunkturen i början av 1990-talet. Jönköpings kommun gick in med pengar. Kring 1993-1994 blev de ekonomiska problemen allt större. Dessutom började en pyroman smyga omkring i trakterna. I augusti 1995 brann restaurangen och då 1995 års säsong var över lades Kabe Sommarland ner, övergavs och ödelades.” (Texten är hämtad  från Wikipedia)

Nedanstående bilder är hämtade från Smålands Folkblads fotoarkiv som förvaras på Folkrörelsearkivet.
Fotografer är: Jan-Erik Ejenstam, Jan Nyander, Bengt Adolfson, Roger Jonzon, Evert Rehn, Bernt Dahlgren och Mats Fogeman.

Ovanstående bilder är hämtade från Smålands Folkblads fotoarkiv.
Fotografer är: Jan-Erik Ejenstam, Jan Nyander, Bengt Adolfson, Roger Jonzon, Evert Rehn, Bernt Dahlgren och Mats Fogeman.