Vår Hembygd – Huskvarna Hembygdsförenings årsbok 2022

Huskvarna Hembygdsförening bjuder på en jubileumsspäckad årsbok för 2022. Anledningen? Deras årsbok fyller 75 år och hembygdsföreningen fyller 100 år! Firandet av 100-åringen ägde dessutom rum den 6 juni 2022 – i samband med invigningen av nya Kruthuset, nya Kroatorpet och firandet av Nationaldagen! Självklart finns det många fina färgbilder i boken från detta festliga tillfälle.

Men festligheterna tar inte slut där. Några sidor är vikta åt Husqvarna-Rallyt som 25-årsjubilerade den 4 juni 2022.

Historiska tillbakablickar blir det i artiklarna ”En ”vänsterbacksserie” för min veckopeng” av Lars-Göran Alm, ”Georg Sahlström, Huskvarna Hembygdsförenings grundare” av Jan Förander, ”Huskvarna stad anno 1922” av Stefan Karlsson, ”Chri Berglund – Husqvarnas globetrotter och modedirektris” av Kerstin Ericsson och Chri Berglund”. Texterna är för många för att räknas upp här, men det finns sannolikt något för alla – oavsett om man är Huskvarnabo eller inte. Folkrörelsearkivet bockar och bugar för detta fina tillskott till referensbiblioteket!

/ Richard Fransson, arkivarie

Framsida bok.
Smålands Karoliner skjuter salut vid hembygds-föreningens 100-årsfirande 6 juni. Foto: Kerstin Ericsson.

Ny bok – Svenska Alliansmissionens Personalförbund 100 år 1920 – 2020

Svenska Alliansmissionens personalförbund fyllde 100 år 2020. Detta har Ulf Petersson, pensionerad folkhögskollärare och flitig lokalhistoriker, uppmärksammat i en bok som är skriven utifrån förbundets protokoll från de första 50 åren. Även Göran Åberg, Andreas Hedberg och Maria Ahlriksson har bidragit med texter. Samuel Drewitz, ordförande för SAMP, har skrivit förord.

”Att Brödraförbundet bildades var en konsekvens av att den nya organisationen Svenska Alliansmissionen bildats året dessförinnan. Sedan tidigare fanns en Kamratförening för predikanterna inom Missionsföreningen, men motsvarande organisation saknades för missionärerna i Alliansmissionen och de anställda i Ungdomsförbundet.” (s 57-58)

Framsida på boken Svenska Alliansmissionens Personalförbund 100 år 1920 - 2020

Ursprungsnamnet Brödraförbund ändrades senare till Predikantförbund och 1967 till Pastorsförbund. Inte förrän 1988 blev namnet Personalförbund. Ordet ”allians” kan översättas med förbindelse, förbund eller sammanslutning. I boken skildras vägen från Jönköpings Traktatsällskap, som bildades 1853, till denna sammanslagning 1919 av Jönköpings missionsförening, Jönköpingskretsens kristliga ungdomsförbund och Svenska Alliansmissionen. Det samlande namnet som antogs var Svenska Alliansmissionen.

Boken skrevs under 2020 – men publikationen försenades på grund av Coronapandemin. Stort tack till Ulf Petersson för detta trevliga tillskott till Folkrörelsearkivets referensbibliotek!

Förbundets protokollsböcker finns arkiverade på Jönköpings läns folkrörelsearkiv tillsammans med Svenska Alliansmissionens övriga arkivhandlingar. SAM är Folkrörelsearkivets största arkivbildare med nästan 1000 volymer i sitt huvudarkiv. Därtill kommer runt 200 olika arkivbildare under SAMs paraply från hela Sverige.

/ Richard Fransson, arkivarie