Utställning: Fotbollsbilder från Folkrörelsearkivet!

Del av fotoutställning monterad på vägg.
Del av utställningen i Arkivhusets forskarsal. Foto: Richard Fransson.

Under hösten 2019 visar Folkrörelsearkivet ett urval av bilder i Arkivhusets forskarsal på temat fotbollslag i Jönköpings län.

Utställningen omfattar både äldre och nyare fotografier, alltifrån korpfotboll till högre divisioner.

Utställningen är ett led i arkivets efterlysning av vimplar från fotbollsföreningar och kommer att sitta upp till slutet av oktober.

Fotografier av ”Brand-John”

Under våren 2019 skänkte Lennart Nådell ett femtiotal fotografier till Folkrörelsearkivet. Fotografen är John Johansson, även kallad ”Brand-John”. Smeknamnet kommer sig av att han jobbade som brandman i Jönköping. Utöver detta var han även flitig fotograf och filmare. John var gift med Lennarts faster Ingeborg som även finns med på ett par av bilderna som valts ut här nedan. Tack Lennart för de fina fotografierna!

Foto av människor sittandes i bänkar samlade för möte i sal.
Folkpartimöte i Nässjö 21 november 1948.
Framsida på katalog. Tre fotografier, vimmelbilder från mässa, finns på katalogen. På katalogen även texten "Junemässan - anordnad av Svensk Industriförening årligen återkommande köpmässa i Jönköping".
Katalog från Junemässan i Jönköping 1944, anordnad av Svensk Industriförening.
Foto av man vid podium. Ovanför hänger flaggor och vimplar med texten Rotary International.
Rotary International håller möte.
En kvinna och en man sitter vid ett bord och fikar. I bakgrunden en hållplats med en buss.
Ingeborg Johansson och John ”Brand-John” Johansson.
Utomhusfoto. I förgrunden en man i hatt och rock samt ryggen på en militärklädd man. I mitten hög pelare klädd i grönska och blomster. I bakgrunden en stor samling människor.
Landshövding Hamrin 1935.
Foto av båt i kanal. I bakgrunden stenhus.
Motala Express i kanalen mellan Vättern och Munksjön 1936.
Vy över stad vid vatten. I mitten tornar en skorsten upp sig. Längre bort syns sandbankar som går ner i vattnet.
Vy över Jönköping från Stadsparken.
Foto av man som kör häst och vagn, remmalag. På  flaket sitter människor.
Förmodligen remmalag på Visingsö. Datumet är 24 augusti 1947.
Foto av båt vid kajplats. I bakgrunden stenhus.
Det ser ut som att det står ”Elvira” på skylten vid båtens för.
Vy över stad och hamnområde.
Vy över piren i Jönköping.
Foto av fontän i parkområde.
Fontänen i Rådhusparken, Jönköping.
Foto av kvinna i klänning stående vid en bil. Förmodligen 1940- eller 1950-tal. Kullerstensgata. I bakgrunden stenhus.
”Brand-Johns” hustru, Ingeborg Johansson, Jönköping.

Med hjälp av medlemmar i FB-gruppen Jönköping – Bilder Nostalgi Minnen (JBNM) kan vi foga ytterligare information till denna bild. Fotografiet är taget på Oxtorgsgatan förmodligen kring 1950. I bakgrunden syns gamla Immanuelskyrkan med uppgång till ungdomsvåning m m. Längst bort i bild finns Källgrens konditori på hörnet mot Klostergatan. Bo Levander minns i anslutning till bilden: ”Där har man tillbringat mycket tid. Söndagsskola, juniorverksamhet, konfirmation, ungdomskören under ledning av Olle Widestrand, rockbandsrepetitioner och mycket mer…” Vad gäller bilen så ska det vara en DKW Favorit av 1939 års modell. Tack till Gunnar Roos, Bernt Johansson, Bo Levander och Mikael Härild för värdefull information.

Vimplar sökes från länets alla fotbollslag!

Ett hundratal vimplar uppsatta på en vägg.
Vimplar hos Husqvarna Fotbollsförening (HFF). Foto: Martina Waldenby.

Jönköpings läns folkrörelsearkiv och Jönköpings läns museum söker vimplar från länets fotbollslag till en utställning på Länsmuseet våren 2020. Vimplarna kommer sedan att arkiveras för framtiden hos Folkrörelsearkivet, som har till uppgift att bevara föreningarnas historia.

Vill er förening vara med i utställningen, lämna en vimpel till Jönköpings läns folkrörelsearkiv eller skicka till:

Jönköpings läns folkrörelsearkiv

Box 1029

551 11 JÖNKÖPING

Vid frågor kontakt arkivchef Lars Östvall 036-10 27 60, lars.ostvall@jlfa.se