Vimplar sökes från länets alla fotbollslag!

Ett hundratal vimplar uppsatta på en vägg.
Vimplar hos Husqvarna Fotbollsförening (HFF). Foto: Martina Waldenby.

Jönköpings läns folkrörelsearkiv och Jönköpings läns museum söker vimplar från länets fotbollslag till en utställning på Länsmuseet våren 2020. Vimplarna kommer sedan att arkiveras för framtiden hos Folkrörelsearkivet, som har till uppgift att bevara föreningarnas historia.

Vill er förening vara med i utställningen, lämna en vimpel till Jönköpings läns folkrörelsearkiv eller skicka till:

Jönköpings läns folkrörelsearkiv

Box 1029

551 11 JÖNKÖPING

Vid frågor kontakt arkivchef Lars Östvall 036-10 27 60, lars.ostvall@jlfa.se