Gröna gatan

Gröna gatans mynning vid Kungsgatan, sedd från norr (Pilgatan). I förgrunden den berömda huset på tvärs – Bastabryggeriet. Odaterat foto.

Gröna gatan 2

Gröna gatan 2 – Konsum

Foto: Smålands Folkblad.
Föreståndaren för Konsum Gröna gatan. Foto: Smålands Folkblad.

Gröna gatan 6

Företag på Gröna gatan 6
Halldin Foder- & Trävaruaffär (1918)

Gröna gatan 8

Foto från Jönköpings läns museum. (JM 1994/1: 3884.)

Företag på Gröna gatan 8
Blomqvists skrädderi (1927)
Johansson & Co bageri (1927)
Västra Grönsaksaffären (1927)

Gröna gatan 12

Odaterat foto.

Gröna gatan 14

Företag på Gröna gatan 14
Skoreparation Reform, filial (1927)

Gröna gatan 24

Foto: Rune Bunnfors. (Arkiv Jönköpings län.)

Gröna gatan 30

Företag på Gröna gatan 30
Janson syateljé (1945)

Gröna gatan 32

Företag på Gröna gatan 32
Bud-Expressen (1945-1960)
Ohlsson & Skarne bygg (1945)

Gröna gatan 34

Företag på Gröna gatan 34
Bosses Tekniska (1945)

Gröna gatan 36

Foto från Arkiv Jönköpings län.
Foto från Arkiv Jönköpings län.