Besöka Folkrörelsearkivet

Vägbeskrivning till Folkrörelsearkivet via Parkeringshus.

Arkivhusets forskarsal når man i vanliga fall via Stadsbiblioteket, med entré från Dag Hammarskjölds plats 1.

För besökare till Arkivhuset finns goda parkeringsmöjligheter i parkeringshuset, vägg i vägg med arkivet. Det finns även gott om parkeringsplatser på Östra torget.

För föreningar som lämnar arkivmaterial finns även möjlighet att använda sig av arkivets ingång på andra våningen från P-huset. Observera att denna ingång finns i anslutning till en trappa.

I forskarsalen, som är gemensam med Stadsarkivet, Länsmuseet och Stadsbiblioteket, finns tillgång till hörslinga vid särskilda arrangemang. Där finns också hjärtstartare och personal som är utbildad på denna.

Folkrörelsearkivets öppettider samt framtagning av arkivmaterial

Arkivmaterial hanteras i Arkivhusets forskarsal endast när expeditionen är bemannad. Forskarsalen är bemannad måndag – fredag 10 – 14.

Folkrörelsearkivets ordinarie öppettider är tisdag–fredag 10–12, 13–16.

Arkivmaterial som beställs fram till forskarsal innan 11.30 kan forskare ta del av även 12–13 då forskarsalen är bemannad. Beställningar av arkivmaterial 11.30–13.00 hanteras efter klockan 13.

Besökare som vill ta del av arkivmaterial under Folkrörelsearkivets övriga öppettider dvs tisdag-fredag 14.00-16.00 är hänvisade till Folkrörelsearkivets lokaler på andra våningen i Arkivhuset. Då utrymmet är begränsat, tar vi endast emot ett sällskap (1-3 personer) åt gången efter överenskommen dag och tid.