Frälsningsarmén i Vetlanda

Månadens dokument december 2017

Nedanför denna text finns bilder på några av de handlingar ur den dokumentlåda som murades in den 10 juni 1927 vid en offentlig grundinvigningshögtid i samband med att Frälsningsarmén i Vetlanda byggde nya lokaler.

I dokumentet ”Dokumentslådans innehåll och historik” kan man bland annat läsa att:

”…grundinvigningsceremonin leddes av Brigadör Gustaf Friberg, D.O. i Smålands Div., i närvaro av kårens B.O. Adjutant och Fru J. Hafvenstein samt kårens soldater och ett stort antal närvarande av stadens befolkning. ”

Vidare framgår det av dokumentet att i lådan lades diverse gällande mynt, ett exemplar av Frälsningsarméns publikationer och ett exemplar av Hvetlanda-Posten och Hvetlanda Tidning.

Utöver dokumenten från lådan finns det dessutom två fotografier av rivningen av det gamla huset och tre husritningar över den nya lokalen.

Raserad byggnad.
Gamla lokalen under rivning 19 maj 1927.
Två män lägger pannor på ett tak på ett vitt tvåvåningshus. Mot ena väggen står en stege.
Gamla lokalen under rivning 17 maj 1927.
Husritning sedd från sida, från gavel och ovan. Vita streck mot blå botten.
Ritning till nya lokalen 4 april 1923.
Husritning från ovan. Vita streck mot blå botten.
Ritning till nya lokalen 4 april 1923.
Husritning framifrån och från sida. Vita streck mot blå botten.
Ritning till nya lokalen 4 april 1923.
Dokument med beskrivning av omständigheter kring inmurande av dokumentlåda och dess innehåll från 10 juni 1927.
Sida 1 av dokument rörande dokumentlåda.
Dokument med beskrivning av omständigheter kring inmurande av dokumentlåda och dess innehåll från 10 juni 1927.
Sida 2 av dokument rörande dokumentlåda.