Vi minns

Magnus Knutsson (1945 – 2021)

Magnus Knutsson framför en av sina bussar. Bilden är tagen vid en stadsvandring med buss den 14 augusti 2016. Foto: Lena Clarin.

Vår vän Magnus Knutsson har avlidit. Alltför tidigt och alltför hastigt har denna entusiastiska människa gått bort. För Folkrörelsearkivet har han haft stor betydelse och hjälpt oss på flera sätt, både med gåvor och gedigen kunskap. Under hösten har han bl a varit nyckeln in till en för arkivet ny föreningstyp – motor- och raggarklubbar förr. Och det är inte mer än ett par veckor sedan han var hos oss på arkivet och skänkte ett tiotal olika uniformer inom sitt älsklingsområde – busshistoria. För tre år sedan gjorde vår arkivarie Anna Sundin en längre bandad intervju med honom. Tillsammans med allt som han givit arkivet och våra fina minnen av honom kommer Folkrörelsearkivet minnas Magnus Knutsson i tacksamhet och glädje.

Lars Östvall

Arkivchef

Rolf Lindberg +

Rolf Lindberg på ABF 1986. Foto: Smålands Folkblad.

Rolf Lindberg har lämnat oss. Han föddes 1943 och växte upp i Huskvarna, där fadern var en stark kraft inom socialdemokratin. Rolf blev i unga år medlem Huskvarnas SSU-förening och var sedan trogen partiet hela sitt liv. Under hans många år inom politiken var Rolf bland annat ledamot och ersättare i kommunfullmäktige från 1971 till 1997, i olika omgångar. Ett stort hjärta hade han för idrott och fritid, och han var ledamot i fritidsnämnden mellan 1971 och 2002, under en tid även dess ordförande. Han var även verksam Arbetarnas Bildningsförbund, och som representant för ABF var han på senare år en av ledamöterna i Jönköpings läns folkrörelsearkiv, som han tjänat på ett utmärkt sätt. Då hans partikollega Margareta Persson hastigt avled våren 2015 fick Rolf med kort varsel axla rollen som ordförande för Folkrörelsearkivet. Efter väl förrättat värv avsade han sig detta uppdrag 2019. Rolf Lindberg avled den 30 oktober 2020.

Lars Östvall, arkivchef

David Stavenheim +

David Stavenheim (1931-2020). Foto: Smålands Folkblad.

I måndags, den 9 mars, följde vi vår tidigare medarbetare David Stavenheim till den sista vilan. David började arbeta på Jönköpings läns folkrörelsearkiv redan 1981 och fortsatte detta arbete även efter sin pensionering. Hans huvudsakliga syssla på arkivet var förteckning av små och stora föreningsarkiv, vilket han gjorde med stor  noggrannhet. Privat var han en flitig skribent och som avslutning på sin tjänst vid Folkrörelsearkivet slutförde han ett mångårigt projekt med att kartlägga pingstväckelsens framväxt i länet. David Stavenheim avled den 14 februari 2020, i sitt 90:de levnadsår. Vi på Folkrörelsearkivet ska minnas honom både för det han uträttade på det professionella planet och för de många trevliga samtal vi haft vid våra kafferaster. Hans egen speciella kaffekopp får stå kvar i vårt köksskåp.

Lars Östvall, arkivchef

Göran Åberg +

Här presenterar Göran Åberg en av sina många böcker om länets kyrkoliv. Foto: Smålands Folkblad.

Docent Göran Åberg har avlidit i en ålder av 84 år. Född 1935 och uppvuxen i Bankeryd utbildade han sig och disputerade 1972 vid Lunds universitet med en avhandling om Alliansmissionen. Görans inriktning var främst det kyrkohistoriska och han var en flitig skribent med en mängd böcker och artiklar inom detta område. I många år tjänstgjorde han som lärare vid Attarpsskolan i Bankeryd, senare vid Per Brahegymnasiet. Han undervisade också på Lunds universitet och på senare år även på Högskolan i Jönköping. Nestorn inom länets kyrkohistoria var verksam in i det sista och gick bokstavligen bort med pennan i hand. Veckan innan hans bortgång var jag hos honom i Bankeryd och lämnade ett manus till en bok om Pingströrelsens historia – Göran hade lovat att hjälpa Folkrörelsearkivet med kontrolläsning och synpunkter. Vi är många som uppskattar hans kulturgärning och hans vänliga personlighet. Göran avled den 20 november 2019.

Lars Östvall, arkivchef

Stig Ljung +

Denna höst blev det ingen resa till Spanien för fotografen och vännen Stig Ljung och hans livskamrat Ragnhild. Onsdagen den sista oktober blev också sista dagen i Stigs liv. Vi hade kontakt så sent som på måndagen, då vi bestämde att jag skulle komma ner till Skåne och hämta hans fotoarkiv – bilder från ett helt liv som professionell fotograf. Trots att han hade det svårt sista tiden, så lät han ändå glad i telefonen. Han delade alltid med sig av glädje, och det är verkligen trist att inte få höra hans klingande skratt mer. Vila i frid, Stig.

Lars Östvall, arkivchef

Per Ericsson +

En man i glasögon står i en gång omgärdad av hyllor med arkivboxar och pärmar. I handen håller han en öppnad arkivbox.
Per Ericsson i arkivet 1981. Foto: Smålands Folkblad

Per Ericsson, fd chef för Jönköpings läns folkrörelsearkiv, har gått bort. Ericsson var född i Jönköping 1936 och efter studier i Uppsala kom han i början av 1970-talet tillbaka till Jönköping. För det då nystartade Jönköpings läns folkrörelsearkiv genomförde han hösten 1974 en inventering av fackliga organisationer. Folkrörelsearkivet hade då ännu inte någon fast anställd personal. Sedan medel anslagits för att anställa en föreståndare för arkivet utsågs arkivarie Börje Hjort till föreståndare 1975 och strax därpå fick Per Ericsson anställning som arkivassistent. 1985 efterträdde han Hjort som chef för arkivet. Efter dryga 15 år på chefsposten pensionerades Ericsson år 2001. Utöver sin gärning inom folkrörelse- och föreningslivet i Jönköpings län har Per Ericsson haft ett stort intresse för lokalhistoria. I många år arbetade han med en demografisk databas, en mäktig sammanställning av jönköpingsbor under 1600- och 1700-talet, som nu finns tillgänglig i Arkivhusets forskarsal. Bland hans skrivna alster märks bland annat ”Jönköpings jordegummor: från 1600-talets vidskepelse till 1700-talets vetenskap” (1999) och ”Ett läroskrå och konstgille som kan fägna och förnöja: Jönköpings målare, bildhuggare och tapetmakare under fem sekler”. Ett otal tidskrifts- och tidningsartiklar kommer också från hans penna. Han hade ett brett intressefält och var alltid generös med att dela med sig av sina forskningsrön, till stor hjälp för andra lokalhistoriska forskare. Per Ericsson gick bort den 26 april 2018.

Lars Östvall, arkivchef