Vi minns

Göran Åberg +

Här presenterar Göran Åberg en av sina många böcker om länets kyrkoliv. Foto: Smålands Folkblad.

Docent Göran Åberg har avlidit i en ålder av 84 år. Född 1935 och uppvuxen i Bankeryd utbildade han sig och disputerade 1972 vid Lunds universitet med en avhandling om Alliansmissionen. Görans inriktning var främst det kyrkohistoriska och han var en flitig skribent med en mängd böcker och artiklar inom detta område. I många år tjänstgjorde han som lärare vid Attarpsskolan i Bankeryd, senare vid Per Brahegymnasiet. Han undervisade också på Lunds universitet och på senare år även på Högskolan i Jönköping. Nestorn inom länets kyrkohistoria var verksam in i det sista och gick bokstavligen bort med pennan i hand. Veckan innan hans bortgång var jag hos honom i Bankeryd och lämnade ett manus till en bok om Pingströrelsens historia – Göran hade lovat att hjälpa Folkrörelsearkivet med kontrolläsning och synpunkter. Vi är många som uppskattar hans kulturgärning och hans vänliga personlighet.

Lars Östvall, arkivchef

Stig Ljung +

Denna höst blev det ingen resa till Spanien för fotografen och vännen Stig Ljung och hans livskamrat Ragnhild. Onsdagen den sista oktober blev också sista dagen i Stigs liv. Vi hade kontakt så sent som på måndagen, då vi bestämde att jag skulle komma ner till Skåne och hämta hans fotoarkiv – bilder från ett helt liv som professionell fotograf. Trots att han hade det svårt sista tiden, så lät han ändå glad i telefonen. Han delade alltid med sig av glädje, och det är verkligen trist att inte få höra hans klingande skratt mer. Vila i frid, Stig.

Lars Östvall, arkivchef

Per Ericsson +

En man i glasögon står i en gång omgärdad av hyllor med arkivboxar och pärmar. I handen håller han en öppnad arkivbox.
Per Ericsson i arkivet 1981. Foto: Smålands Folkblad

 

Per Ericsson, fd chef för Jönköpings läns folkrörelsearkiv, har gått bort. Ericsson var född i Jönköping 1936 och efter studier i Uppsala kom han i början av 1970-talet tillbaka till Jönköping. För det då nystartade Jönköpings läns folkrörelsearkiv genomförde han hösten 1974 en inventering av fackliga organisationer. Folkrörelsearkivet hade då ännu inte någon fast anställd personal. Sedan medel anslagits för att anställa en föreståndare för arkivet utsågs arkivarie Börje Hjort till föreståndare 1975 och strax därpå fick Per Ericsson anställning som arkivassistent. 1985 efterträdde han Hjort som chef för arkivet. Efter dryga 15 år på chefsposten pensionerades Ericsson år 2001. Utöver sin gärning inom folkrörelse- och föreningslivet i Jönköpings län har Per Ericsson haft ett stort intresse för lokalhistoria. I många år arbetade han med en demografisk databas, en mäktig sammanställning av jönköpingsbor under 1600- och 1700-talet, som nu finns tillgänglig i Arkivhusets forskarsal. Bland hans skrivna alster märks bland annat “Jönköpings jordegummor: från 1600-talets vidskepelse till 1700-talets vetenskap” (1999) och “Ett läroskrå och konstgille som kan fägna och förnöja: Jönköpings målare, bildhuggare och tapetmakare under fem sekler”. Ett otal tidskrifts- och tidningsartiklar kommer också från hans penna. Han hade ett brett intressefält och var alltid generös med att dela med sig av sina forskningsrön, till stor hjälp för andra lokalhistoriska forskare. Per Ericsson gick bort den 26 april.

Lars Östvall, arkivchef