Vi minns

En man i glasögon står i en gång omgärdad av hyllor med arkivboxar och pärmar. I handen håller han en öppnad arkivbox.
Per Ericsson i arkivet 1981. Foto: Smålands Folkblad

Per Ericsson +

Per Ericsson, fd chef för Jönköpings läns folkrörelsearkiv, har gått bort. Ericsson var född i Jönköping 1936 och efter studier i Uppsala kom han i början av 1970-talet tillbaka till Jönköping. För det då nystartade Jönköpings läns folkrörelsearkiv genomförde han hösten 1974 en inventering av fackliga organisationer. Folkrörelsearkivet hade då ännu inte någon fast anställd personal. Sedan medel anslagits för att anställa en föreståndare för arkivet utsågs arkivarie Börje Hjort till föreståndare 1975 och strax därpå fick Per Ericsson anställning som arkivassistent. 1985 efterträdde han Hjort som chef för arkivet. Efter dryga 15 år på chefsposten pensionerades Ericsson år 2001. Utöver sin gärning inom folkrörelse- och föreningslivet i Jönköpings län har Per Ericsson haft ett stort intresse för lokalhistoria. I många år arbetade han med en demografisk databas, en mäktig sammanställning av jönköpingsbor under 1600- och 1700-talet, som nu finns tillgänglig i Arkivhusets forskarsal. Bland hans skrivna alster märks bland annat “Jönköpings jordegummor: från 1600-talets vidskepelse till 1700-talets vetenskap” (1999) och “Ett läroskrå och konstgille som kan fägna och förnöja: Jönköpings målare, bildhuggare och tapetmakare under fem sekler”. Ett otal tidskrifts- och tidningsartiklar kommer också från hans penna. Han hade ett brett intressefält och var alltid generös med att dela med sig av sina forskningsrön, till stor hjälp för andra lokalhistoriska forskare. Per Ericsson gick bort den 26 april.