Föredrag 22 oktober 2016: Vad skrev tidningarna om i Stockholm, Göteborg och Småland efter tryckfrihetsreformen 1766?

Mediaforskaren, professor, Lars-Åke Engblom berättar om pressen för 250 år sedan.

Tid: Lördag 22 oktober kl 14.00

Plats: Arkivhuset, forskarsalen, Dag Hammarskjöld plats 1, Jönköping

Fri entré!

Jönköpings stadsarkiv och Jönköpings läns folkrörelsearkiv i samarbete med Viktor Rydberg-sällskapet