Aktuellt

Extra årsmöte

Med anledning av stadgeändring och komplettering av valberedningen kallas till extra årsmöte i Jönköpings läns folkrörelsearkiv måndag 12 november kl 18.00. Varje medlemsorganisation har rätt att skicka två representanter.

Plats: Arkivhuset, Jönköping (ingång Stadsbiblioteket)

Program:

18.00 Samling i forskarsalen, presentation av Folkrörelsearkivet

18.30 Visning av arkivet och kontorslokalerna

19.00 Fika

19.30 Extra årsmöte

20.30 Avslutning

O.S.A. senast 6/11 till arkivchef Lars Östvall 036-10 27 60 eller lars.ostvall@jlfa.se

Länkarna öppnas i nytt fönster

Kallelse till extra årsmöte Jönköpings läns folkrörelsearkiv 12 november 2018.pdf

Förslag till dagordning.pdf

Bilaga 1. Stadgeändring.pdf

Bilaga 2. Valberedning.pdf

Bildtexter saknas

På grund av tekniska förändringar i det program som används för att göra Folkrörelsearkivets hemsida har vissa bilder och bildtexter fallit bort. Vi beklagar detta och försöker åtgärda detta så snart vi kan.

Enskilda arkiv och GDPR

Riksarkivet uppmanar föreningar, organisationer och enskilda arkivinstitutioner  att inte radera eller gallra personuppgifter i sina arkivbestånd.

Läs mer på Riksarkivets hemsida om enskilda arkiv och GDPR, länken öppnas i nytt fönster.

https://riksarkivet.se/nyheter-och-press?item=113545

Nytt i vårt bibliotek

Huskvarna Hembygdsförenings årsbok för 2017 har just kommit och den är som alltid en snygg och innehållsrik publikation. Denna gång har man särskilt uppmärksammat tre jubileum: Högertrafiken 50 år, Öxnegården 80 år och Huskvarna Idrottshistoriska Förening 15 år. Av särskilt intresse för Folkrörelsearkivet är också Lars-Åke Engbloms artikel om Smålands första idrottstidning: Idrottsnytt från Huskvarna. Den utkom åren 1914-1919 och exemplar av den ovanliga tidningen emottages tacksamt av Folkrörelsearkivet. Vidare finns en artikel om Musikminnen från Huskvarna, av Lars Rydh, vilken framför allt behandlar Huskvarna Musiksällskaps historia. Bland övriga intressanta artiklar märks bland annat en om Huskvarna stad anno 1917, och en om Huskvarnasonen Stig Jonsson som författare. Vi placerar in den fina årsboken under rätt signum i vårt bibliotek och tackar hembygdsföreningen för gott arbete.