Slottsgatan (1 – norra sidan)

Slottsgatan – jo, det har faktiskt funnits ett slott i Jönköping! Men dessvärre, när man kommer bara en liten bit ifrån de större gatorna i Jönköping, så finns det inte alls lika mycket bilder. Så från Slottsgatan vill vi gärna ha in mer! Om du vill bidra med bilder, kontakta Folkrörelsearkivet lars.ostvall@jlfa.se .
Här är norra sidan av Slottsgatan, med ojämna nummer.

Slottsgatan 1

Slottsgatan 1, kv Dunker.

Slottsgatan 3

Här syns fastigheterna på Slottsgatan, mitt emot det år 1969 byggda Stadsbiblioteket. Foto: Smålands Folkblad. (JFA)

Slottsgatan 5

Slottsgatan 5, kv Dunker.

Slottsgatan 5 – Alb. Wetterlings Eftr.

Företag på Slottsgatan 5:
Enanders Bokbinderi
Målarnas Färg
Wetterings måleriaffär

Slottsgatan 7

Slottsgatan 7, kv Dacke.

Slottsgatan 13-23

Från kvarteret Druvan, Slottsgatan 13-23, finns dessvärre inte många bilder. Hjälp gärna till – maila info@jlfa.se

Här har Linnéa skrivit om sina tid på Slottsgatan: https://jonkopingslansfolkrorelsearkiv.se/slottsgatan-24/

Slottsgatan 15

Företag på Slottsgatan 15:
Broqvist Bageri
Broqvists Eftr. Bageri
Ebrons Bageri

Slottsgatan 17

Slottsgatan 17, kv Druvan.

Företag på Slottsgatan 17:
Handl. Gust. Larsson
Ida Kvist matvaruaffär

Slottsgatan 19

Slottsgatan 19, kv Druvan.

Slottsgatan 21

Slottsgatan 21, kv Druvan.

Slottsgatan 23

Slottsgatan 23, kv Druvan (fd Dromedaren 9).
Huset uppfördes på 1880-talet.

Slottsgatan 23 – Sjöåkers Livs
Speceriaffären på Slottsgatan 23 har haft namnet Sjöåkers sedan 1913, då Jacob Sjöåkers far tog över affären efter sin mor. Modern hade i sin tur startat rörelsen redan på 1870-talet, under namnet C J Svenssons specerier. Jacob Sjöåker och hans hustru Birgit drev butik in på 1990-talet.
Litteratur:
1986-03-17 Expr ”Birgit är sjasen i gröna oasen”, av Anette Jönsson.

År 1986 gjorde Svea Asp (1920-2012) en liten fotodokumentation av Sjöåkers Livs. Fotona har lämnats till Folkrörelsearkivet av sonen Jan Asp.

Slottsgatan 25

Slottsgatan 25, kv Dromedaren.

Slottsgatan 25 – Helga Petterssons Matvaruhandel

Företag på Slottsgatan 25:
Grahns Eftr bageri
Nya Hembageriet

Slottsgatan 27

Slottsgatan 27, kv Domaren.

Slottsgatan 29

Slottsgatan 29, kv Domaren (fd Döbeln 8).
Fastigheten uppförd på 1850-talet.

Slottsgatan 29 – Bror Nordströms Smidesverkstad
Bror A Nordström hade vagnfabrikation i Jönköping och köpte år 1890 smidesverkstaden på Slottsgatan 29. Verkstaden fanns kvar åtminstone till efter Andra världskriget (1945), då den drevs av sönerna H N och G M Nordström. (Källa: Städer och samhällen. 1944, s 82.)
Huset fanns kvar till åtminstone 1952.

Slottsgatan 31

Slottsgatan 31, kv Domaren.

Slottsgatan 33

Slottsgatan 33, kv Domaren.

Slottsgatan 33 – W Ljungbergs Hofslageri & Smidesverkstad

Slottsgatan 33 – Rinaldos ”trafikbil”

Reklamblad för Rinaldos ”trafikbil”, med andra ord – taxi. (Jönköpings läns museum)

Fler företag och föreningar på Slottsgatan 33
Jönköpings Trädgårdsförening
Ljungbergs mekaniska verkstad

Slottsgatan 35

Slottsgatan 35, kv Domaren.

Slottsgatan 37

Slottsgatan 37, kv Citadellet.

Slottsgatan 39

Företag på Slottsgatan 39:
Karlsson & Co åkeri
Petterssons Slakteri

Slottsgatan 41

Slottsgatan 41, kv Citadellet 10.

Slottsgatan förr är en snårig historia – hjälp oss gärna med bilder och/eller uppgifter, så att det blir rätt!

lars.ostvall@jlfa.se