Sigurd Lindgren Norrahammar – En släktbok av Thomas Gustafsson

”Sigurd Lindgren var en man med många intressen. Han föddes 1891 och fick se både sin hemort Norrahammar och det moderna Sverige växa fram. Vid sidan om sitt arbete på Norrahammars bruk odlade han sina många intressen som hembygdsforskare, författare, journalist, arkivarie och folkbildare. Han var också en familjeman och därmed hängiven släktforskare och kom dessutom att sätta många avtryck på sin hemort. Den här boken tillägnas honom!” (Text på baksidan av boken Sigurd Lindgren Norrahammar – En släktbok av Thomas Gustafsson)

Boken finns nu i Jönköpings läns Folkrörelsearkivs referensbibliotek och på Folkrörelsernas arkiv i Norrahammar. Vore det inte för Sigurd Lindgren är det ytterst tveksamt om det alls funnits något folkrörelsearkiv i Norrahammar. Långt innan Folkrörelsearkivets tillkomst hade Sigurd Lindgren på eget initiativ och av eget intresse samlat och ordnat handlingar som belyste Norrahammars rika föreningshistoria. Redan 1950 var hans samling så pass stor att han fick hjälp med att förvara den i en mindre lokal i Norrahammars Folkets hus. När Folkrörelsearkivet formellt bildades 1972 var Sigurd Lindgren den givne föreståndaren. Hans roll som arkivarie har fått ett eget kapitel i Thomas Gustafssons bok.

Länk till Folkrörelsernas arkiv i Norrahammar

Bokomslag föreställande två män som skakar hand. Kung Gustav den VI Adolf och Sigurd Lindgren.
Sigurd Lindgren hälsar på Kung Gustav den VI Adolf.

Ett solvarv i Gränna 2023

I detta nummer fokuserar många av texterna (dock inte alla) på den starka väckelserörelse som gick över Grännabygden från mitten av 1800-talet och ett halvt sekel framåt. Som arkivarie på folkrörelsearkivet är det förstås extra intressant läsning då denna frikyrkorörelse är så rikt representerad i arkivet som varande en av de klassiska folkrörelserna jämte nykterhets- och arbetarrörelsen.

Rubrikerna på några av artiklarna som knyter an till denna väckelse är: ”Andliga rörelser i Grännabygden och Norra Småland i början på 1800-talet”, ”Friherrinnan, folkväckelsen och missionshuset på Östanå”, ”Sjundedags-adventistkyrkan”, ”Fårömötet – ett friluftsmöte på Fårö i Norra Bunn”.

Men det finns som sagt även texter som handlar om helt andra saker, till exempel ”Om Braheloppet 1942-1972” och ”Motorväg 50 år”.

Bokomslag föreställande en oljemålning av en skidåkare.
Omslagsbild: Vid sin 50-årsdag 1958 uppvaktades Evald Kjellström av kamraterna i GAIS med en oljemålning av Grännakonstnären George Trapp föreställande en skidåkare med Brahehus i bakgrunden.

Tack till Grenna Hembygdsförening för detta fina och intressanta tillskott till Folkrörelsearkivets bibliotek!

/ Richard Fransson, arkivarie

Jubileumsbok: J-Södra IF 1922-2022

Det är med glädje och tacksamhet vi tar emot den denna praktfulla jubileumsbok till arkivets referensbibliotek. En bildrik exposé med avstamp på Lindströms konditori – där allting började med fyra grabbar en novemberdag för över 100 år sedan. På Söder.

Grattis i efterskott till 100-årsjubilaren önskar Folkrörelsearkivet!

Framsida bok J-Södra IF 1922-2022. Grönvita flaggor och vita lappar.