Styrelsen

Ordförande

Inga-Maj Eleholt (Centern)

Vice ordförande

Iréne Oskarsson (Jönköpings läns Hembygdsförbund)

Ledamöter

Kenneth Jägsander (Synskadades Riksförbund)

Eva Rågfeldt (IOGT-NTO)

Tomny Lindquist (LO)

Eber Fransson (Socialdemokrater för Tro och Solidaritet)

Ronny Holm (Sveriges Kyrkogårds- och Krematorieförbund)

Veronica Olmos Oscarsson (ABF Jönköpings län)

Ledamot utsedd av Region Jönköpings län, med ersättare

Mari Lindahl (Liberalerna) – ledamot

Gun Lusth (Moderaterna) – ersättare

Revisor, med ersättare (valda av föreningen)

Per-Olof Bladh (Vänsterpartiet) – ordinarie

Harriet Roosqvist (S-kvinnor) – ersättare

Revisor utsedd av Region Jönköpings län, med ersättare

Maria Lundblom Bäckström (Kristdemokraterna) – ordinarie

Marianne Ericson (Vänsterpartiet) – ersättare

Auktoriserad revisor

Eric Valfridsson (PwC – Price Waterhouse Coopers)

Valberedning

Roland Björn (Funktionsrätt Sverige) – sammankallande

Karin Widerberg (ABF) – valberedning

Ann Nilsson (Diabetesföreningen i Jönköpings län) – valberedning