Styrelsen

Ordförande

Inga-Maj Eleholt (Centern)

Ledamöter

Kenneth Jägsander (Synskadades Riksförbund)

Eva Rågfeldt (IOGT-NTO)

Iréne Oskarsson (Jönköpings läns Hembygdsförbund)

Ulla Harström (SPF)

Tomny Lindquist (LO)

Eber Fransson (Socialdemokrater för Tro och Solidaritet)

Jonas Nilsson (ABF Jönköpings län)

Ledamot utsedd av Region Jönköpings län, med ersättare

Mari Lindahl (Liberalerna) – ledamot

Gun Lusth (Moderaterna) – ersättare

Revisor, med ersättare (valda av föreningen)

Per-Olof Bladh (Vänsterpartiet) – ordinarie

Harriet Roosqvist (S-kvinnor) – ersättare

Revisor utsedd av Region Jönköpings län, med ersättare

Maria Lundblom Bäckström (Kristdemokraterna) – ordinarie

Marianne Ericson (Vänsterpartiet) – ersättare

Auktoriserad revisor

Eric Valfridsson (PwC – Price Waterhouse Coopers)

Valberedning

Roland Björn (Funktionsrätt Sverige) – sammankallande

Karin Widerberg (ABF) – valberedning

Ann Nilsson (Diabetesföreningen i Jönköpings län) – valberedning