Styrelsen

Rolf Lindberg (ABF) – ordförande

Inga-Maj Eleholt (Centern) – vice ordförande

Mari Lindahl (Liberalerna) – ledamot för Region Jönköpings län

Kenneth Jägsander (Synskadades Riksförbund) – ledamot

Birgitta Glennåker (FN-föreningen) – ledamot

Eva Rågfeldt (IOGT/NTO) – ledamot

Iréne Oskarsson (Hembygdsförbundet) – ledamot

Kjell Ekelund (Socialdemokraterna) – ersättare, Region Jönköpings län

Ulla Harström (SPF) – ersättare

Tomny Lindquist (LO) – ersättare

Eber Fransson (Socialdemokrater för Tro och Solidaritet) – ersättare

Mats Andersson (Socialdemokraterna) – ersättare

Roland Björn (HSO – Handikapporganisationerna) – valberedning, sammankallande

Karin Widerberg (ABF) – valberedning

Per-Olof Bladh (Vänsterpartiet) – revisor

Inga Fingal (HSO) – revisorsersättare

Maria Lundblom Bäckström – revisor, Region Jönköpings län

Eric Valfridsson, PwC – auktoriserad revisor