Trädgårdsgatan (1 – östra sidan)

Trädgårdsgatan 1

Tomten på Trädgårdsgatan 1 köptes 1836 av Jönköpings läns hushållningssällskap, för dess länsveterinär. I början av 1900-talet ägdes fastigheten av länsveterinär A W Hammarstrand och här låg länsveterinärinrättningen. Denna del av Trädgårdsgatan har därför kallats Djurläkarliden, och senare Djurläkartorget.

Fastigheten Trädgårdsgatan 1 till vänster, med den så kallade Djurläkarliden till höger, upp mot Västra Storgatan. Från norr. (Jönköpings läns museum JM 1995/9: 139.)

Trädgårdsgatan 1 – Ringströms smide
Fanns här från tidigt 1900-talet, fram till åtminstone 1927. Smeden/hovslagaren hette N G Ringström.

Ringströms smedja, tidigt 1900-talet. (Jönköpings läns museum JM 1993/1: 1543.)

Fler företag på Trädgårdsgatan 1
Lindbergs tekniska fabrik (1918)

Trädgårdsgatan 3

Företag på Trädgårdsgatan 3
Myrorna
Här fanns även en mjölkbar.

Trädgårdsgatan 5

Vy över Trädgårdsgatan, från norr. (Folkrörelsearkivet JFA 2016/244.)

Trädgårdsgatan 5 – Fogelbergs charkuteri
Fanns från åtminstone 1918 till 1946.
Läs mer på Digitaltmuseum.

Fogelbergs charkuteri, troligen i slutet av 1930-talet. Från vänster Brita Bostig, Pelle Johansson, Karl Erik Gustavsson, och till höger ägarparet Elin och Frank Fogelberg. Foto: Gustav Andersson. (Jönköpings läns museum JM 1984/3: 128.)

Företag på Trädgårdsgatan 5
Petterssons Eftr. charkuteri, Fogelberg (1902)
Rydbergs kafé (1927)
Blomsterhörnan (1945)

Trädgårdsgatan 7

Föreningar på Trädgårdsgatan 7
Jönköpings Kristliga Jungfruförening (1896)
Jönköpings Kristliga Ynglingaförening (1896)

Trädgårdsgatan 9

Företag på Trädgårdsgatan 9
Engströms Bageri (1927)
Jönköpings Saluhall
Blåhed Gastronomi (2022)
Vätterfisk (2022)

Trädgårdsgatan 13

Företag på Trädgårdsgatan 13
Peterson plåtslageri (1927-1936)

Trädgårdsgatan 15

Företag på Trädgårdsgatan 15
Bengtsons Parti- & Agentur (1945)

Trädgårdsgatan 17

Företag på Trädgårdsgatan 17
Assarssons Mäklarfirma (1945)
Lund & Co papper (1955)
Tunling & Nork Gummiverkstad (1960)

Trädgårdsgatan 19

Trädgårdsgatan 19. (Folkrörelsearkivet JFA 2014/001.)

Trädgårdsgatan 19 – Svenska Alliansmissionen
Fanns på adressen åtminstone åren 1914-1918.

Företag på Trädgårdsgatan 19
Davidssons partiaffär (1927)

Trädgårdsgatan 21

Foto: Gustav Andersson (Jönköpings läns museum).

Föreningar och företag på Trädgårdsgatan 21
Johanssons Eftr. matvaruaffär (1927)
Jönköpings Mejeriförening, filial (1936-1939)

Trädgårdsgatan 23

Trädgårdsgatan 23, i korsningen med Nygatan. Foto från Peter Hallingbäck.

Företag på Trädgårdsgatan 23
Hjelmqvist & Co filial (1889)

Trädgårdsgatan 25

Trädgårdsgatan 25
Jönköpings läns sjuk- och begravningskassa (1927)

Trädgårdsgatan 31

Trädgårdsgatan 31
Peterssons manufaktur (1918)
Johnssons korg- och slöjdaffär (1927)
Johansson frisör (1936)

Trädgårdsgatan 37

Korsningen Trädgårdsgatan och Brunnsgatan, 1960. Foto från Peter Hallingbäck.

Trädgårdsgatan 41

Företag på Trädgårdsgatan 41
Kindbergs Tryckeri (1936-1945)

Trädgårdsgatan 43

Företag på Trädgårdsgatan 43
Jönköpings Dentallab (1945)

Trädgårdsgatan 45

Foto: Smålands Folkblad.