Tabergs Bergslags Hembygdsförening

Månadens dokument mars 2018

Fotografi ur Tabergs Bergslags Hembygdsförening arkiv som förvaras på Folkrörelsernas arkiv i Norrahammar. Fotografiet är en gåva från Oskar Johanssons dödsbo till Hembygdsföreningen.

”Det första stationshuset byggdes av trä i samband med att den första järnvägen i Värnamo, linjen från Halmstad, öppnades 1877. I villkoren för Skåne – Smålands järnvägs anslutning ingick bl.a. att denna järnväg skulle bygga ett nytt stationshus. Den nya byggnaden stod klar 1899. Det gamla stationshuset flyttades och byggdes om till bostad för banmästare och logement för överliggningspersonal.”
(Texten är hämtad från Banvakt.se, en webbplats om banvakter och banvaktsstugor i Sverige Länken öppnas i nytt fönster.)

Svartvitt fotografi tagen från en höjd. I förgrunden växlighet, därefter järnvägsspår och därefter en perrong med en tegelbyggnad på vilken en skylt med texten "Värnamo" sitter. I bakgrunden bebyggelse och i fjärran skog.
Vy över Värnamo station, okänt år.