Öster – Smedjegatan (södra sidan – jämna nummer)

Östers andra gata i öst-västlig riktning kom väldigt tidigt att få namnet Smedgatan, och så småningom ändrat till Smedjegatan. Redan 1620 skrev kung Gustav II Adolf och uppmanade rörsmederna runt Jönköping att flytta in till staden. Jönköpings gevärsfaktori hade verksamhet vid dels Torsviksån, Odensjö, dels Domneån i Bankeryd och i Dunkehalla. Kungens önskemål om inflyttning till staden åhördes dock i liten omfattning. Långt senare blev Smedjegatan gågata (1965).

Smedjegatan 2

Smedjegatan 2 – kv Ansvaret 2 (fd kv Arbetet 1)
När Sparbanken byggdes på 1960-talet kom den att omfatta Smedjegatans tidigare gatunummer 2, 4 och 6.

Smedjegatan 2 – Tandläkare John Lindbladh

I stenhuset på Smedjegatan 2 fanns tandläkare John Lindbloms mottagning, samt även en rak- och frisersalong. Foto från 1893. (Jönköpings Stadsarkiv ID F1186.)

Smedjegatan 2 – Jönköpings Stads och Läns Sparbank
Grundad 1831 på initiativ av kyrkoherde J Wetterling. Fram till 1863 fanns banken i Rådhuset, och därefter en tid i Stadshuset. Mellan 1884 och 1901 hade sparbanken lokaler i huset Torgkvarteret nr 12 och 13. År 1901 flyttade banken in i egen nybyggd fastighet vid Smedjegatan 2.
Litteratur:
Jönköpings Stads och Läns Sparbank 1831-1930. Minnesskrift. 1931.

Smedjegatan 2 – EPA

Fler företag på Smedjegatan 2:
Anglais Matsal och Kafé
Axel Fahlströms Advokatkontor
Lorentz Rak- och Frisersalong
NK Fri
Åhléns

Smedjegatan 4

Smedjegatan 4 – kv Ansvaret 2 (fd kv Arbetet 2)

Smedjegatan 6

Smedjegatan 6 – kv Ansvaret 2 (fd kv Arbetet 3)

Smedjegatan 6 – A F Rundbergs Eftertr.
A F Rundbergs Hattaffär startades 1883.

Vid sekelskiftet 1900 byggde Jönköpings Stads och Läns Sparbank ett stort bankpalats vid Hoppets torg, vilket kom att omfatta Smedjegatans tidigare nummer 2, 4 och 6. Det gigantiska huset hade även lokaler för butiker – här Rundbergs Hattaffär, som nog BORDE haft adress Smedjegatan 6 – men den var faktiskt Smedjegatan 2. Hattmakare A F Rundberg grundade sin firma redan 1883, och överlät den sen till Gustaf Wallsten (1911). (Från Sveriges privata företagare 1942.)

Smedjegatan 6 – Boutique ohlà-là

Smedjegatan 8

Smedjegatan 8 – kv Ansvaret 2 (fd kv Arbetet 9)

Smedjegatan 8 – Byström & Ohlsson

Smedjegatan 8 – Elof Hultgren

Smedjegatan 8 – Ericsons Kondistori

Smedjegatan 8 – John Petersons Herrekipering

Annons för John Petersons Herrekipering.

Smedjegatan 8 – Erik Karlsons Radioaffär

Fler företag på Smedjegatan 8:
A G Dufbergs Eftr specerier
Fr. Hulgren specerier
G A Johansson bildhugare
Nya Garnboden
8:ans resandevåning

Smedjegatan 10

Smedjegatan 10 – kv Ansvaret 2 (fd kv Arbetet 10)

Smedjegatan 10 – Nya Garnboden

Nya Garnboden, som även hade lokaler i den stora grannfastigheten Smedjegatan 8. Företaget startades 1931, men då på Smedjegatan 24. Hit till Smedjegatan 10 flyttade Garnboden 1938. (Från Sveriges privata företagare 1942.)

Smedjegatan 10 – The Body Shop

Fler företag på Smedjegatan 10:
Hulda Bengtsons

Smedjegatan 12

Smedjegatan 12 – kv Ansvaret 2 (fd kv Arbetet 4)

Smedjegatan 12 – Bageriet Idun

Interiör från Iduns bageri, som grundades av bagarmästare Andersson på 1880-talet. 1935 togs det över av Bruno Sandberg och Gunnar Stjärnberg. (Från Sveriges privata företagare 1942.)

Smedjegatan 12 – Larsson & Svahn Skeppshandel

Smedjegatan 14

Smedjegatan 14 – kv Arbetet 5
Byggår: 1772

Smedjegatan 14 – AB Carl Sandstedts Sko- & Läderaffär

Carl Sandstedts Sko- & Läderaffär, 1942.

Smedjegatan 14 – Stéens Musik

Smedjegatan 14 – Norks

Smedjegatan 14 – Mega Konfektion

Smedjegatan 14 – Jönköpings Elaffär

Fler företag på Smedjegatan 14:
Jönköpings-Basaren

Smedjegatan 16

Smedjegatan 16 – kv Arbetet 6
Byggår: 1855

Smedjegatan 16 – A F Rundbergs Eftr.

Smedjegatan 16 – Mauritz Textil

Fler företag på Smedjegatan 16:
J L Strandberg hattmakare

Smedjegatan 18

Smedjegatan 18 – kv Arbetet 7
Byggår: ca 1770-talet

Smedjegatan 18 – Linnarssons Järn

Linnarssons Järnhandel på Smedjegatan 18, 1984. Foto: Jan-Erik Ejenstam, Smålands Folkblad. (JFA SmF-A016s-001.)

Smedjegatan 18 – Fredriks

Smedjegatan 18 – 18:s Rum

Fler företag på Smedjegatan 18:
AB Rydberg & Co (Ernst O Rosell)

Smedjegatan 20

Smedjegatan 20 – kv Arbetet 8
Byggår: 1767

Smedjegatan 20 – A Bergström snickaremästare

Smedjegatan 20 – Templet 437 Vätterns Ros

Från den 1 april 1892 och under ett par år framåt hyrde Templet 437 Vätterns Ros in sig i Absoluta Nykterhetsföreningens lokaler på Smedjegatan 20. Läs mer om Vätterns Ros här.

Smedjegatan 20 – Nya Beklädnadsmagasinet

Smedjegatan 20 – Anderssons Guldsmedsaffär

Smedjegatan 20 – Arbetarboden

Smedjegatan 20 – Förr & Nu

Smedjegatan 20 – Smycket
Smyckebutiken Smycket startades i slutet av 1980-talet på Väster, men redan efter något år flyttades den till Hovrättstorget. Butiken drevs av Marlene Berg, som år 1997 skaffade nya lokaler på Smedjegatan 20. Våren 2021 lades företaget ned.
Läs vidare:
JP 8/1 2021 ”Smycket stänger igen – efter 23 år”.

Smedjegatan 20 – Lundbergs plåtslageri

Fler företag på Smedjegatan 20:
Nya Linnemagasinet (fram till 1908)
O Lindeberg bokbindare

Smedjegatan 22

Smedjegatan 22 – kv Arkadien 1
Byggår: ca 1700

Smedjegatan 22 – C H Salanders Eftr.

Smedjegatan 22 – Björklunds Läder- & Skohandel

Smedjegatan 22 – Svenssons Läder- & Skohandel

Smedjegatan 22 – A Olsén Fotografiska Magasin

Smedjegatan 22 – Brandts Cigarraffär

Smedjegatan 22 – Guldsmedsaffären

Fler företag på Smedjegatan 22:
H. Halls Litografiska Institut (1875)
Systrarna Cervin

Smedjegatan 24

Smedjegatan 24 – kv Arkadien 2
Byggår: 1760

Smedjegatan 24 – Lindahls Barnkläder

Smedjegatan 24 – Mockamäster

Fler företag på Smedjegatan 24:
A Carlheims Frukthandel
Nya Garnboden (1931-1938, sen flyttat till Smedjegatan 10.)

Smedjegatan 26

Smedjegatan 26 – kv Arkadien 3
Byggår: 1762

Smedjegatan 26 – Urmakare J A Uddholm

Smedjegatan 26 – Fältskärmästare H A Lindberg

Smedjegatan 26 – JLS Livsmedelsaffär

Smedjegatan 26 – Allt i Bild

Smedjegatan 26 – Frisersalong

Smedjegatan 26 – Koges

Fler företag på Smedjegatan 26:
Fancy Lady

Smedjegatan 28

Smedjegatan 28 – kv Arkadien 4 – Kjellbergska gården
Byggår: 1700-talets slut

Smedjegatan 28 – Snickare A Lindskog

Smedjegatan 28 – Nya Färg- & Kemikalieaffären
Företaget grundat 1911 av J L Franzén.

Smedjegatan 28 – Malc. Anderson

Smedjegatan 28 – Tusen Ting

Smedjegatan 28 – Svartz Päls

Fler företag och föreningar på Smedjegatan 28:
C J Lundgrens enkas boktryckeri
Carl Olaison bokbindare
Expert Karlsons
Jönköpings Mejeriförening
Lorentzons Café & Konditori
Nya Färg J L Franzén AB
Nyströms Blomsteraffär
Ostbiten (Mejeriföreningens affär)
P C Bergmans Lithografiska institut

Smedjegatan 30

Smedjegatan 30 – på denna nu försvunna adress fanns bl a Sven Ströms Eftr 1904 och Carl Sandstedts Sko- och Läderhandel 1920

Smedjegatan 32

Smedjegatan 32 – kv Apeln 28 (fd 1)

Smedjegatan 32 – Handlare J A Lundgren

Smedjegatan 32 – A Hellström & Co hatt- & mössaffär

Smedjegatan 32 – Regent Manufaktur

Fler företag på Smedjegatan 32:
John Zackrissons guldsmedsaffär (1921-1927, sen flytt till Smedjegatan 42)
Mönsteraffären Iduna

Smedjegatan 34

Smedjegatan 34 – kv Apeln 28 (fd 2)

Smedjegatan 34 – Tardells Tyger

Smedjegatan 34 – Wienerkonditoriet
På denna adress öppnades redan vid sekelskiftet ett konditori, av sockerbagaren Sofia Rundbeck. Det ska också ha kallats ”Röda Lyktan”, efter den lampa med rött glas, som hängde över entrédörren. När Sten Ekelund tog över konditoriet, döptes det om till Smedjegatans Café och Konditori. Från och med 1941 drevs det av Stellan Celdén och Hanna Andersson under namnet Wienerkonditoriet, Celdén & C:o.

Wienerkonditoriet på Smedjegatan 34. I början av 1940-talet hade det bytt ägare och fått namnet Wienerkonditoriet, Celdén & Co. (Från Sveriges privata företagare 1942.)

Fler företag på Smedjegatan 34:
C G Alsing
C P Hedin

Smedjegatan 36

Smedjegatan 36 – kv Apeln 29 (fd 3)
Byggår: 1863-1864

Smedjegatan 34, huset närmast, sett från väster (1987). Foto: Hannu Einarsson, Smålands Folkblad. (JFA SmF-A016s-026.)

Smedjegatan 36 – A H Svenson Speceri- & Delikatesshandel

Smedjegatan 36 – A H Svensons Eftr., Sten Ekelund

Smedjegatan 36 – Lenno Sjukvårdsaffär

Smedjegatan 36 – Balla Boden

Smedjegatan 36 – Restaurang Smedjeport

Fler företag på Smedjegatan 36:
Elfton Barkman & C:o (se Jönköpings adresskalender 1875, s 129)
Fest & Basartjänst
G & C:o
Restaurang Hemma

Smedjegatan 38

Smedjegatan 38 – kv Apeln 29 (fd 4)
Byggår: 1786

Smedjegatan 38 – Nya Skomakeriet Alex

Smedjegatan 38 – ICA Eol

Fler företag på Smedjegatan 38:
AEG (lagerlokal)
Birger Fleischs bilskola
G Wadners Enka, taktäckningar (1875)

Smedjegatan 40

Smedjegatan 40 – Stg 566 (fd kv Apeln 5)
Byggår: 1786

Fler företag på Smedjegatan 40:
Callbo TV
Hilding Elms körskola
Jönköpings Rörlednings AB

Smedjegatan 42

Smedjegatan 42 – kv Apeln 9 (fd 6)
Byggår: 1786 (hörnhuset) och 1865 (västra huset)

Smedjegatan 42 – Bokbindare Gustaf Jurell

Smedjegatan 42 – Juvelerare Zackrisson
Företaget grundat 1915 av juvelerare John Zackrisson, men på annan adress. Till Smedjegatan 42 flyttade firman 1927.

Zackrissons guldsmedsaffär startades 1915 på annan adress. Mellan 1921 och 1927 fanns affären på Smedjegatan 32. Denna bild från Smedjegatan 42 är från 1942. (Från Sveriges privata företagare 1942.)

Smedjegatan 42 – AB Kostymcentralen

Kostymcentralens skyltfönster, Smedjegatan 42. Från 1934 var Jakob Nilsson föreståndare för butiken. (Från Sveriges privata företagare 1942.)

Fler företag på Smedjegatan 42:
Almén & Busck
Almén & Busck´s Eftr.
Furuhuset
Jönköpings Reparationsverkstad
O Lindebergs Eftr. bokbindare

Vi tar gärna emot bidrag till denna hemsida om företag och föreningar i Jönköping! lars.ostvall@jlfa.se