Företagshistoria

Under 2023 kommer Jönköpings läns folkrörelsearkiv och Jönköpings läns arkivförbund gå ihop och bli en och samma organisation under namnet Arkiv Jönköpings län. Det kommer bland annat innebära att organisationen även ska dokumentera länets företagshistoria. Insamling av företagsarkiv kommer dock att dröja tills nya lokaler iordningställts.

Jönköpings län är en av få regioner som saknar en särskild arkivinstitution med uppdrag att förvalta näringslivets historiska handlingar. Mycket av företagens historia har gått förlorat. Ett antal kulturinstitutioner, föreningar och privatpersoner har sett till att en hel del ändå finns kvar. Vid sidan av annat arkivmaterial finns företagsarkiv på Landsarkivet i Vadstena, Jönköpings läns museum, Jönköpings läns folkrörelsearkiv, Jönköpings Stadsarkiv – och inte minst hos länets hembygdsföreningar. Dessutom finns arkiv och museer uppbyggda kring enskilda företag, t ex Husqvarna Fabriksmuseum, Industrimuseet i Norrahammar och Gislaveds Industrimuseum. Under 2023 går Jönköpings läns arkivförbund och Jönköpings läns folkrörelsearkiv samma till Arkiv Jönköpings län – med uppdrag att bl a bli ett arkiv för länets företagshistoria.

Särskilda listor och sidor

Företag i Jönköpings län – Företagsarkiv

Kiosker i Jönköping


Särskilda företag

Baldakinen
Kapellgatan, Jönköping

Foto: Jan-Erik Ejenstam, Smålands Folkblad.

Bröderna Lindkvist, Taberg