Företagshistoria

Under 2023 kommer Jönköpings läns folkrörelsearkiv och Jönköpings läns arkivförbund gå ihop och bli en och samma organisation under namnet Arkiv Jönköpings län. Det kommer bland annat innebära att organisationen även ska dokumentera länets företagshistoria. Insamling av företagsarkiv kommer dock att dröja tills nya lokaler iordningställts.

Bröderna Lindkvist, Taberg – se särskild sida