Väster – Västra Storgatan (norra sidan – jämna nummer)

Västra Storgatan 2

Västra Storgatan 2 – Skånska Banken
Skånska Bankens huvudkontor låg i Malmö, och i Jönköping fanns ett av drygt 20 avdelningskontor.

Västra Storgatan 4

Företag på Västra Storgatan 4:
J. Engströms Urmakeri (1875)

Västra Storgatan 6

Västra Storgatan 6 – Rutanders
Företaget grundades omkring 1950 av Signe Rutander (född Johansson). Hon var uppvuxen i Jönköping, men hade flyttat till Stockholm och arbetat i bokhandel, en av huvudstadens bästa. Där hade hon varit i närmare 20 år innan hon återvände till Jönköping och startade eget. Senare överlät Signe Rutander sin affär på Västra Storgatan till en av sina anställda och företaget fanns kvar en bit in på 2000-talet. (Tack Gerd Bjursten och Alfa Ljungqvist för uppgifter!)

Västra Storgatan 10

Västra Storgatan 10 – C. E. Svanberg Mekanisk Skofabrik
Företaget grundades 1859 och fanns på denna adress åtminstone 1875. Vid flera tillfällen fick Svanbergs priser för sin skotillverkning.

Fler företag på Västra Storgatan 10:
Sv. Joh. Lindqvist Urmakeri (1875)

Västra Storgatan 12

Västra Storgatan 12 – A R Lydahl tapetserare & sängbeklädnadsaffär
Fann här åtminstone 1930.

Västra Storgatan 12 – Jönköpings Musikaffär
Fanns på adressen 1930, och innehavare var då N. Anderson.

Västra Storgatan 16

Företag på Västra Storgatan 16:
Gumperts Bokhandel

Åter till Jönköpings gator och torg