Barnarpsgatan (1 – östra sidan)

Nu ska vi börja bygga Barnarpsgatan – hjälp gärna till med bilder och uppgifter! Maila: lars.ostvall@jlfa.se

Barnarpsgatan 1

Barnarpsgatan 1 – Krönleins Bryggeri
Jönköpings Bayerska Bryggeribolag grundades 1847 av bryggaren Carl Fredrik Hultqvist och Andreas Carlsson. Samma år inflyttade bryggmästaren Johan Casper Krönlein (1826-1866) från Bayern och fick arbete vid bryggeriet, som då låg alldeles vid Vätterns strand. Efter en tid fick Casper Krönlein möjlighet att bli delägare i bryggeriet istället för Hultqvist, och firmanamnet ändrades till C. Krönlein & Co (1862). I samband med att järnvägen drogs utmed Vätterstranden blev bryggeriet tvunget att flytta och Krönlein uppförde då (1864) ett nytt bryggeri vid Barnarpsgatan. 1874 fick bolaget en ny disponent, österrikiske bryggaren Tobias Opbacher (1847-1906). Denne övertog senare bryggeriet. 1894 fick bryggeriet en ny ägare, tysken Ernst L Hartmann (1897-1945). Bryggeriet ombildades till aktiebolag 1902, och Hartmann tog rollen som både styrelseordförande och vd. Krönleins bryggeri slogs 1929 samman med Egnells bryggeri i Eksjö till AB Smålands Bryggerier. 1955 köptes dock bolaget av AB Pripp & Lyckholm. I slutet av 1960-talet lades ölproduktionen i Jönköping ned, och 1970 revs de gamla bryggeribyggnaderna på Barnarpsgatan. Släktingar till Casper Krönlein har varit involverade i bryggerier i både Trollhättan och Landskrona, samt i Halmstad – där Krönleins Bryggeri AB finns.

Vy över västra delen av kvarteret Gambrinus, med Krönleins bryggeri. Mot norr, med järnvägen längst upp i bild, och Västra Storgatan längst ned. Foto från Kristina Nero. (JFA-2022-184)
Ur ”Svenska industriella verk och anläggningar”.
Odaterat foto från Krönleins innergård. (Jönköpings läns museum JM 1990/2:810.)
Från Krönleins innergård. Foto från Peter Hallingbäck.
Öletikett från Krönleins.

Fler företag på Barnarpsgatan 1
Jönköpings Nya Mineralvattenfabrik (1945)

Barnarpsgatan 3

Barnarpsgatan 3 – Nya Jernboden
Innehavare Claes Rosenquist.

Klipp från Jönköpings-Posten, tyvärr odaterat – gissningsvis 1970-talet.

Fler företag på Barnarpsgatan 3
Cema (1994)

Det medeltida torget (sydöstra hörnet)

Det medeltida torget
Av Lennart Lindberg.
Publicerad 27 februari 2010 i Jnytt.

Karta över det medeltida Jönköping, av Viktor Rydberg.

Vi vet idag ungefär hur den medeltida staden Jönköping såg ut. Öster om kanalen, det vill säga på andra sidan Klaffbron, fanns ingen bebyggelse. På Viktor Rydbergs karta här intill framgår att det fanns ett torg, med sitt sydöstra hörn vid korsningen Barnarpsgatan/Skolgatan. Det är därför kung Magnus (Ladulås) sitter staty där i hörnet.

Magnus Ladulås-statyn vid korsningen Barnarpsgatan/Skolgatan. Enligt inskriptionen vilade sig konungen här år 1284. Vi vet att Magnus Ladulås var här 1278, men knappast 1284.

I den västra delen av torget fanns ett rådhus och lite längre österut, vid nuvarande korsningen av Västra Storgatan/Kyrkogatan fanns stadens första kapell, Sankt Nicolai. Inga rester har återfunnits från varken kapell eller rådhus, men kyrkogården har man funnit spår av när man gjort arbeten i norra Kyrkogatan.
Det gamla torget har gjort tjänst som marknadsplats, men dessutom som avrättningsplats. När danske kungen Kristian II, av oss svenskar kallad Kristian Tyrann, efter Stockholms blodbad begav sig söderut mot Danmark passade han på att slå ihjäl en del motståndare även i Jönköping. Den 23 december 1521 kom Kristian II till Jönköping och då hade bröderna Peder Ribbing och Lindorm Ribbing letats upp tillsammans med två söner till dem, åtta och sex år gamla. Krönikan skriver:
”Barnens långa hår hopknöts i en knut, varpå de upphängdes på en stång och höllos i luften tills bödelssvärdet nådde dem”. Huvudet avslogs först på den äldsta gossen, och den yngre, som bara var sex år, började gråta. ”Kära man”, bad han sin bödel, ”bloda inte ned min skjorta, för då får jag ris av mor!”
Bödeln kastade upprörd svärdet och lovade, att förr skulle hans egen skjorta blodas. Men konungen, som såg på, skickade fram en av sina knektar och lät honom halshugga både barnet och bödeln.
En förskräcklig historia, för förskräcklig för att vara sann. Att bröderna och deras söner avrättades är historiskt korrekt, men den hemska berättelsen om den lille pojkens reaktion finns här och där i den svenska historien med olika barn inblandade. Den tror vi inte på.

Lennart Lindberg

Barnarpsgatan 11

Barnarpsgatan 11 – Elander & Lundberg Järnhandel

Läs Lennart Lindbergs artikel om branden på Elander & Lundbergs 1953.

Barnarpsgatan 17

Företag på Barnarpsgatan 17
Bröderna Anderssons konditori
Konditori Napoleon

Barnarpsgatan 23

Barnarpsgatan 23 – Weimars Herrekipering
Fanns på adressen 1914.

Fler företag på Barnarpsgatan 23
Riksbyggen

Barnarpsgatan 27

Barnarpsgatan 27 – J. Westberg Stolfabrikant
”…förfärdigar Pinn-, Gung- och Ländstolar af flera olika modeller, till ytterst billiga priser.” (Jönköpings adresskalender 1875, s 132.)

Fler företag på Barnarpsgatan 27
Konditori Gasellen

Barnarpsgatan 29

Barnarpsgatan 29 – Bageribolaget i Jönköping
Drevs av L C Zachau (1875).

Barnarpsgatan 35

Barnarpsgatan 35 D – Sveriges Radio
Detta är lokalradions adress, men ingång till lokalerna finns även från Kyrkogatan.
Litteratur:
Teiffel, Yvonne. 2007. Snart 100 år med radio i Jönköping. I: JP 15/4 2017.

Barnarpsgatan 39

Här finns sedan ca 1850 villan Mariedal.

Barnarpsgatan 39 – Munksjö Bruk
Munksjö Bruk grundades år 1862 av Johan Edvard Lundström och Lars Johan Hierta.

Munksjö Bruk sett från Munksjön (norr), strax efter sekelskiftet 1900. Foto ur Jönköpings Hembygdsförening Gudmundsgillets arkiv (Arkiv Jönköpings län).
Fabriksområdet. (Jönköpings läns museum JM 1990/2: 239.)

Läs också om Disponentvillan till Munksjö Bruk, av Lennart Lindberg

Barnarpsgatan 39 – Philipsons Bil
Bilfirman fanns här från åtminstone 1960.

Foto: Rune Bunnfors. (Arkiv Jönköpings län)

Fler företag på Barnarpsgatan 39
BP (1960)

Foto: Smålands Folkblad. (Arkiv Jönköpings län)

Barnarpsgatan 39 B

Företag på Barnarpsgatan 39 B
AB Astern (1945)
Benér Trävaror (1945)
Vulkcentralen, filial (1960)

Barnarpsgatan 41

Företag på Barnarpsgatan 41
Franssons sockerbageri (1945)
Jönköpings Glassliperi (1927)
Olssons charkuteri, filial (1927)
Thyra Johanssons matvaruaffär (1927)

Barnarpsgatan 43

Företag på Barnarpsgatan 43
Lundahls Repslageri (1945)

Barnarpsgatan 45

Barnarpsgatan 45 – Shell bensinstation

Reklam för Shell bensinstation vid Barnarpsgatan. Foto: Conny Rich. (Jönköpings läns museum. Collection: AB Conny Rich Foto.)

Företag på Barnarpsgatan 45
Ludv Tell tobakshandel (1927)
Ludvig Tells manufaktur (1927)

Barnarpsgatan 47 B

Åkare Axel Johanssons hus. Foto från Jönköpings läns museum (JM 1993/2: 1395.)

Barnarpsgatan 53

Barnarpsgatan 53 – J Rydbergs Eftr specerier
Affären fanns här mellan åtminstone 1927 och 1945.

Här syns att Rydbergs även hade bensinpump för bilister. (Foto från Arkiv Jönköpings län.)
(Foto från Arkiv Jönköpings län.)
Foto från Arkiv Jönköpings län.
Foto: Rune Bunnfors. (Arkiv Jönköpings län)
Foto: Rune Bunnfors. (Arkiv Jönköpings län)

Barnarpsgatan 55

Barnarpsgatan, söderifrån, 1964. Foto från Peter Hallingbäck.
Södra delen av Barnarpsgatan, ca 1905. Foto: Erik Åkerhielm. (Jönköpings läns museum)

.

Gå till andra sidan Barnarpsgatan: Barnarpsgatan – västra sidan (nr 2- )