Slottsgatan (2)

Här är södra sidan av Slottsgatan.
Hjälp oss gärna med uppgifter och fler fotografier från Slottsgatan!

Slottsgatan 2

Slottsgatan 2, kv Drabanten.

Företag på Slottsgatan 2:
Snickare Svensson

Slottsgatan 4

Företag på Slottsgatan 4:
S A Sandberg kakelugnsmakeri (1875)

Slottsgatan 6

Slottsgatan 6, kv Drabanten.

Så här såg kvarteret öster om Missionsgränd ut på 1960-talet. Närmast det pampiga huset på Slottsgatan 6. Stort tack, Totte Ljunggren, för detta och andra fina fotografier från Öster! (Länsarkivet JFA-2023-060-001.)

Slottsgatan 6 – Jönköpings stadsbibliotek
Invigt 1969.
Dagens adress är egentligen Dag Hammarskjölds plats 1.

Företag i de rivna husen på Slottsgatan 6:
C A Andersson Agenturaffär
Kvists glasmästeri
Oscar Kvist specerier

Slottsgatan 8

Slottsgatan 8, kv Drabanten.

Slottsgatan 10

Slottsgatan 10, kv Drabanten.

Företag på Slottsgatan 10:
Dahlberg & Co måleri (1936)
Målare Thorell (1870)
Ohlssons Handelsskola (1896)
Sandqvists målerifirma (1927)

Slottsgatan 12

Slottsgatan 12, kv Drabanten.

Slottsgatan 12 – C W Gustafssons Tobak

Företag på Slottsgatan 12:
Jönköpings läns brandstodsbolag (1837, fanns åtminstone till 1924)
Roséns Glas (1936)

Slottsgatan 14

Slottsgatan 14, kv Droskan 1 – även kallat Nya Torget 14.

Företag på Slottsgatan 16:
J Jönsson Bleck- och Plåtslagare (1875)

Slottsgatan 16

Slottsgatan 16, kv Droskan 2.
Tidigare adress Östra torget 16 och även kallad Prinsagården, efter T H Printz som hade charkuteriaffär här i början av 1900-talet. Innan denne ägdes fastigheten av charkuteristen Joseph Bauer och på andra våningen föddes sonen, konstnären John Bauer i juni 1882.

Slottsgatan 16 – Erik Palmbergs Livsmedel

Fler företag på Slottsgatan 16:
Borås-Magasinet
H W Gustafson Cigarr- & Kortvaruaffär
J. Bauers Charkuterihandel
Peterson Damfrisering
Printz charkuteri
Printz Eftr. chark

Slottsgatan 18

Slottsgatan 18, kv Droskan 3.

Slottsgatan 20

Slottsgatan 20, kv Droskan 4.

Företag på Slottsgatan 20:
Nya Piano-Handeln i Jönköping (1875)
Zanders Pianohandel

Slottsgatan 22

Slottsgatan 22, kv Droskan.

Företag på Slottsgatan 22:
Davidsson & Co tryckeri

Idag är hela kvarteret Droskan ett sammanbyggt huskomplex, det s k Ansvarhuset. I förgrunden tomten i kvarteret Druvan inför byggnation, oktober 2010. Foto: Lars Östvall. (Jönköpings läns folkrörelsearkiv.)

Slottsgatan 24

Slottsgatan 24, kv Droskan.

Mer att läsa om Slottsgatan 24: https://jonkopingslansfolkrorelsearkiv.se/slottsgatan-24/

Slottsgatan 24 – Hilda Nordhs Matvaruaffär och Café Nordh
År 1905 öppnade Hilda Nordh matvaruaffär, och även café, i en karaktäristisk byggnad på Slottsgatan 24 – ett tvillinghus med gavel mot Östra torget. Med tanke på torghandeln hade Nordhs ett bra läge för kaffesugna torgbesökare. Huset revs 1963.

Fler företag och föreningar på Slottsgatan 24:
A Malmros
Kooperativa Föreningen Götas Speceriaffär

Slottsgatan 26

Från Slottsgatan 26 och österut är det klent med foto och därmed kan det vara lite svårt att orientera sig. På denna karta från 1936 syns i alla fall hur fastigheterna låg förr.

Slottsgatan 28

Slottsgatan 28, kv Dvärgen 3.

Slottsgatan 28 – KF Göta

Slottsgatan 28 – Tumbäcks Mjölkmagasin

Slottsgatan 28 – Specerimagasinet

Slottsgatan 28 – Lennart Specerier

Företag på Slottsgatan 28:
Ek Speceri- & Diversehandel
Hult åkeri
Johanssons Specerier

Slottsgatan 30

Slottsgatan 30, kv Dvärgen 4.

Slottsgatan, från väster, tidigt 1900-talet. Den längre byggnaden till höger, Slottsgatan 30, fungerade som Läroverkets gymnastikhus till 1860-talets mitt. (Jönköpings hembygdsförening Gudmundsgillets arkiv. JFA-2012-304-151.)

Slottsgatan 34

Slottsgatan 34, kv Dvärgen 9.

Företag på Slottsgatan 34:
Ekdahl agenturaffär
Roséns glas

Slottsgatan 42

Slottsgatan 42, kv Cirkeln 3.

Slottsgatan 44

Slottsgatan 44, kv Cirkeln 4.

Företag på Slottsgatan 44:
Svensson & son byggnadsfirma

Slottsgatan 46

Slottsgatan 46, kv Cirkeln.

Företag och föreningar på Slottsgatan 46:
Försvarsverkens Civila Personals Förbund
Östra Begravningsbyrån