Arbetstagarorganisationer

Motsvarar biblioteksavdelningen Ohai – Fackliga organisationer.

Allmänt

Litteratur
Andersson, Bror A. 1972. Fackliga förtroendemän i avdelningar och 
 klubbar.
Carlqvist, Knut. 1993. Åt envar efter arbete. Fackets förlorade rötter. 
 (Utg. Timbro.)
Carlsson, Gunnar. 1987. Munksjö och facket med Kalle Munksjö.
En historia värd att kunna. 1977.
Facket och fanorna. Ur Fackföreningsrörelsens historia i Borås och 
 Sjuhäradsbygden. (Småskrift.)
Fackföreningsrörelsen i Sverge, Norge, Danmark, Tyskland, England och 
 Frankrike jämte specialutredningar för Sverge. I. Sverge. 1912. 
 (Utg. Landsorganisationen i Sverge.)
Fackföreningsrörelsen och näringslivet. 1941.
Fackföreningsrörelsens födslovåndor. 1932. (Utg. Svenska 
 Handelsarbetareförbundet. Hft.)
Hansson, Sigfrid. 1932. Den svenska fackföreningsrörelsen. (Har 
 tillhört ABF:s bibliotek. N:r 173 Jönköping.)
Karlbom, Torvald. 1955. Den svenska fackföreningsrörelsen.
Kjellberg, Anders. 1997. Fackliga organisationer och medlemmar i dagens 
 Sverige.
Lindahl, Jan-Åke. 2004. Utan förtroendevalda stannar facket.
Nordin, Rune. 1981. Fackföreningsrörelsen i Sverige. I. Uppkomst och 
 utveckling.
Nordin, Rune. Fackföreningsrörelsen i Sverige. Studiehandling. 
 (Småskrift.)
Webb, Sidney & Webb, Beatrice. 1896. Fackföreningsrörelsens historia i 
 England. (JFA 2011/218)
Welander, Lars-Olof (red.). 1999. Fackliga organisationer LO-sektorn.
Landsorganisationen i Sverige - LO

Bildad 1898. Sammanslutning av fackliga arbetstagarorganisationer.

Periodisk litteratur
Fackföreningsrörelsen. 1953 (2), 1954-1965.
Landsorganisationens skriftserie. 50.

Litteratur
Arbetets minnesmärken. 1981. (Utg. LO. Hft.)
Berättelse över Landsorganisationens i Sverige verksamhet 1939. 1940. 
 (JFA 2012/310)
Casparsson, Ragnar. 1947. LO under fem årtionden. Första delen. 1898-1923. 
Casparsson, Ragnar. 1948. LO under fem årtionden. Andra delen. 1924-1947.
Classon, Sigvard. 1988. Kampen för tryggheten.
Engström, Göran. LO i Nässjö 90 år. 1914-2004. (Hft.)
Fackliga fanor. En utställning i samband med LO:s 100-årsjubileum. 1998.
Generell välfärd i allas intresse. 1995. (JFA 2019/077)
Hansson, Sigfrid. 1923. Minnesskrift. Landsorganisationens första 
 kvartsekel 1898-1923. (Ex 1.)
Hansson, Sigfrid. 1923. Minnesskrift. Landsorganisationens första 
 kvartsekel 1898-1923. (Ex 2. Tillhört ABF:s bibliotek N:r 173 
 Jönköping.)
Jobben och välfärden. 5. Har vi råd med välfärdsstaten? 1986. 
 (JFA 2019/077)
Landsorganisationens medlemstal vid årsskiftet 1955/56. 1957. 
 (JFA 2012/310)
Landsorganisationens skriftserie:
 XXXI. Hansson, Sigfrid. 1932. Svenskt fackföreningsliv under fem 
  decennier.
 XXXV. Arbetslöshetsförsäkring. 1934.
LO Kongress 71. 1971.
Lönepolitik. Rapport till LO-kongressen 1971.
Steg för steg 1945-1973. En krönika i text och bild om den svenska 
 fackföreningsrörelsens utveckling under efterkrigstiden.
Ståhl, Margareta. 1998. Vår enighets fana - ett sekel fackliga fanor.
Tynderfeldt, Bo (red.). 1998. Ett sekel med LO. LO-medlemmar berättar.
År 100. 1999.

Fackförbund

Apotekstjänstemannaförbundet
ATF 50 år. 1981. Ellebring, Nils. (JFA 96/29)

Beklädnadsarbetarnas Förbund
Beklädnadsarbetarnas Förbund 90 år. Jubileumsskrift. 1978.

De Förenade Förbunden
Lantz, Sture W. 1947. De Förenade Förbundens organisationshistoria 1875-1945. (Ex 1. JFA 08/019)
Lantz, Sture W. 1947. De Förenade Förbundens organisationshistoria 1875-1945. (Ex 2. Från 
  De Förenade Förbunden, Avdelning 69 Tranås.)
Lantz, Sture W. 1963. De Förenade Förbundens organisationshistoria 1946-1962. (JFA 08/020)

DIK
Ping 2013: 7, 2014: 1, 2015: 8.

Fria Fackföreningsinternationalen
Stalins slavläger. 1952.

Försvarsverkens Civila Personals Förbund
Försvarsverkens Civila Personals Förbund 1917-1942. (JFA 86:12)
Försvarsverkens Civila Personals Förbund 1917-1942. (Inb.)

Försäkringstjänstemannaförbundet
Försäkringstjänstemannaförbundet 1919-1969. 1969.

Grafiska Faktors- och Tjänstemannaförbundet
Grafiska Faktors- och Tjänstemannaförbundet 1908-1983.

Handelstjänstemannaförbundet (HTF)
Heggestad, Börje. 1987. ...en tryggad tjänstemannaställning. HTF under 50 år.

Hotell- och Restauranganställdas Förbund
Vi serverar. 1968. (Två delar.)

Grafiska fackförbundet
Grafisk Revy. 1930-1940. (Från Jönköpings Typografiska Förening.)
Grafisk Revy. 1960-1961, 1963, 1965-1969, 1972.


Ledarna (plac. JFA 5000)
Chef. 2018:6-7. (JFA 2011/218)

Lärarförbundet
Hans och Greta. Tilläggshäfte till Tummeliten 1908. (Utg. Svensk Läraretidnings Förlag.)

Lärarnas Riksförbund
Lärarnas Riksförbund. (Hft.)

Postverkets Tryckeris Personalklubb
Post-typens jubileumsskrift 1919-1939. 1939.

Skandinaviska Transportarbetarefederationen
Uhlén, Axel. 1957. Skandinaviska Transportarbetarefederationen 1907-1957.

Statens Sjukhuspersonals Förbund
Statens Sjukhuspersonals Förbund femtio år 1908-1958. 1958. (JFA 03/17)

Statstjänarkartellen
Statsanställd. 1955-1981, 1988-1990.

Svenska Bageri- och Kondistoriindustriarbetareförbundet
Hansson, Sigfrid. 1921. Bidrag till den svenska fackföreningsrörelsens historia. Svenska
  Bageri- och Konditoriindustriarbetareförbundet.

Svenska Bankmannaföreningen
Ekström, Yngve. 1921. Om svensk bankverksamhet och dess teknik.

Svenska Beklädnadsarbetareförbundet
Persson, Henrik. 1942. Svenska Beklädnadsarbetareförbundets avdelning 67 i Borås 1917-1942.
  Minnesskrift av Henrik Persson. 
Svenska Beklädnadsarbetareförbundet 1889-1939. Historik av Ture Nerman. 1939.

Svenska Bleck- och Plåtslagareförbundet
Hansson, Sigfrid. 1918. Ett kvartssekel av Svenska Bleck- och Plåtslagareförbundets historia 
  1893-1918.

Svenska Bokbindareförbundet
Svenska Bokbindareförbundet. Historik 1893-1943. 1943.

Svenska Byggnadsarbetareförbundet - Byggnads 
Bygg 80. Rapport 7. Arbetsmarknad och yrkesutbildning. 1979. 
Byggnadsarbetaren. Organ för Svenska bleck- och plåtslagareförbundet,
 Svenska Byggnadsarbetareförbund, Svenska målareförbundet. Årg.1958-1970,
 1990-1996.
Byggnadsgrovarbete 1956. Ackordsprislista. 1956. Glidande premieackordet i Eksjö-området. (Hft.) 
Kollektivavtal. 1954, 1956, 1957. Supplement 1960-61 till 1959 års Ackordsprislista. 1960. (Hft.)
Supplement 1960-61 till 1959 års Kollektivavtal. 1960. (Hft.) 
Södra Sveriges ackordsprislista av år 1934 för byggnadsgrovarbete. (Hft.)
1959 års ackordsprislista för byggnadsgrovarbete i Sverige. 1961.
1962 års ackordsprislista för mureriarbete. 1962.
 
Svenska Byggnadsträarbetareförbundet
Svenska Byggnadsträarbetareförbundets berättelser. 1942-45, 1946-48.
Svenska Byggnadsträarbetareförbundets protokoll. 1934-42, 1946-48.

Svenska Fabriksarbetareförbundet
"En historia att vara stolt över". 1891-1991. Svenska Fabriksarbetareförbundet. 1991. (JFA 93/42)
Fabriksarbetareförbundet 60 år. 1951. (Ex 1. JFA 90/48)
Fabriksarbetareförbundet 60 år. 1951. (Ex 2. JFA 98/08)
"Och skulle jag svika min fana röd". 1992. (JFA 93/42)

Svenska Gjutareförbundet 
 (uppgått i Svenska Metallindustriarbetareförbundet)
Huskvarna Gjutarefackförening 1902-1962.
Huskvarna Gjutarefackförenings 50-årsjubileum 1902-1952. 1952.
Norrahammars Gjutarefackförening 1895-1945. 1945. (JFA 2019/061)
Sextio år med Norrahammars gjutare. 1955.
Svenska Gjutareförbundet 1893-1923. Minnesskrift utgiven av 
 förbundsstyrelsen. 1924. (Från ABF:s bibliotek 300, Huskvarna.) 

Svenska Grov- och Fabriksarbetareförbundet
Femtioårskrönika. Jönköpings Byggnadsgrovarbetare 1913-1963. 1963. (JFA 403:74)
Grovarbetaren. Organ för Sv. Grov- och Fabriksarbetareförbundet. Nr 4 B/1921. (Hft.)
Svenska Grov- och Fabriksarbetareförbundets Historia. Band I. 1891-1909. 1941.
Svenska Grov- och Fabriksarbetareförbundets Historia. Band II. 1909-1941. 1944.
Verksamhetsberättelse. 1928, 1946, 1947. (Hft.)

Svenska Gruvindustriarbetareförbundet
Horgby, Björn. 1997. Med dynamit och argument.

Svenska Handelsarbetareförbundet
Folket vid varufloden. 1956.
Handelsarbetaren. 1921, 1923, 1925, 1927-1936, 1938-1941, 1943-1950. (JFA 2018/059)
Handelsnytt. 1952, 1953 (bl a om Nässjö), 1954. (JFA 2018/059)
Minnesskrift. Svenska Handelsarbetareförbundets första sekel 1906-1931. 1931.

Svenska Industritjänstemannaförbundet - SIF
Malmström, C Gösta. 1970. Samverkan slagkraft. En krönika över 50 SIF-år av C Gösta Malmström.
Historia och Framtid. SIF 75 år. 1995. (JFA 96/20)
Under årens lopp... samtal med några som var med. 1995. (JFA 96/21)

Svenska Journalistförbundet
Svenska Journalistförbundet 1901-51. 1951.

Svenska Järn- och Metallarbetareförbundet
Järnarbetaren. 1900-1903. 

Svenska Järnvägsmannaförbundet
Signalen. 1942-1970. (Plac. JFA 5000, 01.)
Årsbok 1943. 1942.

Svenska Kommunalarbetareförbundet
Förbund i förvandling. Kommunal 1964-1969. 1973.
Gölin, Gösta. 1954. Verket och vi. (Utg. Svenska Kommunalarb. förb. avd. 22.)
Jensen, Åge. 1991. Förbund i förvandling. 80 år med Kommunal. (JFA 91:32)
Kommunal - 100 år av kamp och vilja. 2010. (Gåva av Kommunals s-fackklubb 15/3 2013.)
Rapport avgiven av Sv. Kommunalarbetareförbundets Studiedelegation till Ryssland 
  den 25 april-5 juni 1926. 1926.

Svenska Livsmedelsarbetareförbundet
Svenska Livsmedelsarbetareförbundets Avd. 54, Jönköping. 1897-1947. 1947. (Hft. JFA 401:74.)
Våra fanor genom 100 år. 1995.

Svenska Metallindustriarbetareförbundet
Avd. 48. Verksamhetsberättelse år 1975. (Norrahammar)
Beckholmen, Kuno. 1978. Två årtionden 1956-1976.
Beckholmen, Kuno. 1984-1986. Hundra år med Metall-Ettan. Del I-II.
Ett idéprogram för Metalls kulturverksamhet. 1996.
Ett kvartssekel med Tabergs Metall 1935-1960. 1960.
Handbok för styrelseledamöter, revisorer, uppbördsmän, statistik-
 uppsamlare och studieledare. 1942. (Gåva FRAN 5/3 2019.)
Handbok för Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelnings- och 
 klubbstyrelser. 1923. (Från J.V.T. Verkstadsklubb.)
Hetta, larm och svetslågor. Metallarbetare skildrar sina liv. 1995. 
Huvudavtalet. 1965. (Hft.)
Jansson, Roine. 2011. Gruvarbetare i ord och bild.
Jern(a) arbetare i konsten. Järnetes arbetare i konsten. 1995. (Utställningskatalog.)
Jernarbetarens Verkstadsklubb No 1. Jubileumsskrift 1991-1996. 1996.
Metall i Gnosjö 60 år. 1986. (Hft.)
Metall i Huskvarna 50 år. 1952.
Metall i Norrahammar 90 år 1896-1986.
Metall i Norrahammar 100 år 1896-1996.
Metall i Tranås 75 år 1909-1984. En historisk återblick. 1984. (Hft.)
Metall 20 100 år. Människor händelser utveckling. 1995.
Metall 100 år - biografi - bibliografi. 1993.
Metall 1888-1938. 1938.
Metallarbetarefackföreningen i Norrahammar. 1946.
Metallarbetarefackföreningen i Norrahammar 1896-1971. 1971.
Metallarbetaren. Nr 12/1985. Metallstrejken 1945. (Hft.)
Metallkonflikten. 1945. (Hft. JFA 08/033)
Metalls avdelning 41. 1946. 
Metalls avdelning 114 under 50 år. 1952. (Avd. 114 Värnamo.)
Metalls avdelning 115 Huskvarna 75 år. Jubileumsskrift 1902-1977. (Hft.)
"Nagelapan". Metallarbetare i Malmö under 100 år. 1984.
Stråth, Bo. 2000. Mellan medbestämmande och medarbetare.
Svenska Metallindustriarbetareförbundet. Stadgar. Gällande från 1 januari 1978. 1977. (Hft.)
Svenska Metallindustriarbetareförbundets Avd 85 Jönköping 90 år. 1989.
Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 112 Trollhättan. Jubileumsskrift 1902-1952.
Svenska Metallindustriarbetareförbundets historia. Band I-III, V.
Tell, Knut. 1945. Fakta om Metall-strejken. (Hft.)
10 år med Metall 114 i Värnamo. 1952-1962. (Hft.)

Svenska Murareförbundet
Hansson, Sigfrid. 1931. Svenska Murareförbundet 1890-1930.
Protokoll fört vid Svenska Murareförbundets 28:e kongress i Stockholm den 14-19 augusti 1960.
Svenska Murareförbundet 1890-1940. 1941. Nerman, Ture.
Verksamhets- och revisionsberättelse. 1957, 1958, 1959.

Svenska Musikerförbundet
Eckert-Lundin, E. 1944. Sveriges underhållnings-, dans- och restaurangorkestrar samt
  militära musikkårer.
Musikern 2010:6, 2011:1,3, 2012:2-4, 2013:1-2,5, 2014:1-5, 2018:1. (JFA 2011/218)

Svenska Målareförbundet
Dahlquist, Anders & Wikström, Brittmarie. 1986. Bara några målare. Lösningsmedelsskadade målare 
  berättar. (JFA 91:33)
Målarnas a-kassa 50 år. (JFA 94/02)
Svenska Målareförbundet. Minnesskrift 1887-1937. 1937. Johansson, John. 
  (Från ABF:s bibliotek Nr 173 Jönköping. Folio.)
Så var det då. Målare berättar. 

Svenska Pappersindustriarbetareförbundet - SPIAF 
Minnesskrift till Smålands distrikt av Sv. Pappersindustriarbetareförbundet 1922.1932. 1922. 
  (Hft.)
SPIAF 50. Pappersindustrin och dess arbetare. 1970.

Svenska Postmannaförbundet
Postmannen. Organ för Svenska Postmannaförbundet. 1939-1954.

Svenska Sko- och Läderindustriarbetareförbundet
Hansson, Sigfrid. 1919. Ur Skomakareyrkets Historia. (JFA 94/14, ABF:s bibliotek.)
Hansson, Sigfrid. 1920. Bidrag till den svenska fackföreningsrörelsens historia. Svenska Sko- och
  Läderindustriarbetareförbundet. (JFA 90:49)
Söderlund, Gösta. 1948. Skoarbetarna. Del I. (JFA 90:47)

Svenska Skogsarbetarförbundet
Karlbom, Torvald. 1968. Skogens arbetare.
Skogsarbetardikter. Del 1. 1977.
Skogsarbetardikter. Del 2. 1978.
Skogsarbetardikter. Skogsarbeiderlyrikk. Metsätyömiesrunoja. 1978.

Svenska Stenhuggareförbundet
Stenhuggaren. 1902. (JFA 19/96)

Svenska Sågverksindustriarbetareförbundet
Olsson, Reinholm & Lindström, Richard. 1953. En krönika om sågverksarbetare. Svenska 
  Sågverksindustriarbetareförbundets minnesskrift.

Svenska Textilarbetareförbundet
Tillman, Bo. 1948. Textilarna. Svenska Textilarbetareförbundet. Band II. 1938-1948.

Svenska Tobaksindustriarbetareförbundet
Tobaksarbetaren. Årg. 1934-1937, 1943-1945, 1947-1954.

Svenska Transportarbetareförbundet
Svenska Transportarbetareförbundet. Historik. Första delen 1897-1922. 1943.
Svenska Transportarbetareförbundet. Historik. Andra delen 1922-1947. 1947.
Svenska Transportarbetareförbundets avdelning 76 i Jönköping 1927-1937. 1937. (Från JLM.)

Svenska Träindustriarbetareförbundet
Arbete och komp - en bok om träindustrins arbetare. 1978. Nordin, Rune & Bosdotter, Kjersti. 
Hansson, Sigfrid. 1925. Svenska Träarbetareförbundets historia 1889-1923. (JFA 95/32)
Skandinaviskt samarbete mellan träarbetarnas fackliga organisationer. 1953.
Skiljedomar rörande träarbetarfacket 1950-1955.
Träarbetaren. Årg. 1945, 1946 (bland annat om pinnstols- och möbelindustri i Tranås), 1947-1948.
Verksamhetsberättelse. 1965, 1975, 1976.
Vi i träindustri. Facklig krönika 1924-1948. 1958. (JFA 03/18)

Svenska Typografförbundet
(plac. JFA 5000, kat. 01)
Grafisk Revy. Nr 1/1938. (Folio.)
Svensk Typograf-Tidning. 1910-1913, 1918-1925, 1928-1947, 1950-1955, 1958-1959. (Folio.)
Svenska typografernas historia. 1916. (Från Jönköpings Typografiska förening.)
Svenska typografernas historia. Supplement. 1917.
Svenska Typografförbundet 1887-1936. Ett svenskt fackförbunds historia. 1937. Wessel, Nils.
Svenska Typografförbundet. Studier rörande Sveriges äldsta fackförbund. 1965. Björklund, Bertil.
Typograferna i Jönköping 1883-1948. 1948.

Sverges hotell- och restaurangpersonals förbund
Svensk Hotell-Revy. Nr 5/1943. Jubileumsnummer. (Hft.)

Sveriges Allmänna Verkmästareförbund
Sveriges Verkmästartidning. 1923.

Sveriges Arbetares Centralorganisation - SAC
Jensen, Albert. 1942. Arbetarklassen inför kriget. (Utg. Federativs förlag. Hft. 2011/218)

Sveriges Arbetsledareförbund
Arbetsledaren. Årgång 1930.

Sveriges Grafiska Faktorsförbund
Grafisk Faktors-Tidning. 1914-1917, 1920-1933.

Sveriges Mekaniska Verkmästareförbund
Verkmästaren. 1927.

Telegraf- och Telefonmannaförbundet
Håkanson, N H Ossian. 1926. Med stolpskor och linjetång från Skåne till Lappland. (Från Telegraf- 
  och Telefonmannaförbundets avdelning 4, sektion 6 Jönköping.)
Telefonare-Krönika. 1927.

Tjänstemännens Centralorganisation - TCO 
Sandberg, Per. 1969. Tjänstemannarörelsen. (JFA 96/30)
Wallén, Thord. 1989. Suveränitet och Samverkan. Några viktiga drag i TCOs organisations-
  utveckling. (JFA 93/13)

Tändsticksarbetarnas Samorganisation
Neuman, Ivar. 1909. Om Tändsticksindustrin och Dess arbetare. (Kopia. Hft.)