Föremål på Folkrörelsearkivet

Rött altarskåp med snidade guldfärgade detaljer med två små lådor.
Ett kinesiskt förfädersaltare som en Kinamissionär tagit med sig hem under tidigt 1900-tal.

På Folkrörelsearkivet förvaras även föremål som har stark anknytning till föreningen eller som speglar föreningens verksamhet. Några exempel på föremål som förvaras i arkivet:

  • Ordförandeklubbor
  • Charterbrev – Brev från organisationens centrala styrelse som anger föreningens eller logens officiella bildandedatum.
  • Regalier – Olika typer av symboler och tecken som används för att utmärka en bärares rang, ämbete eller funktion. Regalier används framför allt i ceremoniella sammanhang, till exempel vid sammankomster i ordenssällskap.
  • Fanor och standar – Se Fanor och Standar
  • Tavlor
  • Balloteringsurnor – Användes, och används kanske än idag, vid omröstningar inom vissa föreningar. Se bild.

    Snidad träbägare som går att dela på mitten. Längst upp ett hål för att lägga i kulor vid röstning.
    Balloteringsurna. I hålet längst upp får de röstande lägga i en träkula i den färg som motsvarar det förslag de vill rösta på. Foto: Göran Sandstedt.