Folkets Hus och Parker

Folkets Hus och Folkets Park

I slutet av 1800-talet stod en hård kamp mellan arbetare och arbetsgivare. Arbetarna hade svårt att hitta platser för sina fackliga och politiska möten. Ofta var de hänvisade till att träffas ute i naturen, och snart gick arbetarna samman och samlade in pengar för att kunna arrendera eller köpa en bit mark för att starta en Folkets Park, eller ett Folkets Hus.

År 1890 gick fackföreningarna i Kristianstad samman och hyrde en lokal som fick namnet Föreningarnas Hus. Detta räknas som landets första Folkets Hus. Tre år senare, i april 1893, öppnades ett Folkets Hus i Malmö, byggt särskilt för ändamålet. Redan innan sekelskiftet 1900 hade ett 20-tal Folkets Husföreningar bildats.

Fana från Hakarps Folkets Hus. (JFA)

Arbetarrörelsens första folkpark öppnades i Malmö 1891, även om den inte fick benämningen Folkets Park förrän 1893. Folkparksidén spred sig snabbt och i början av 1900-talet fanns det en Folkets Park på nästan alla större orter i landet. 1905 bildades Folkparkernas Centralorganisation. Från 1920-talet och framåt kom landets folkparker att bli mer renodlade festplatser. Arbetarrörelsen hade vid den tiden fått möjlighet att driva sina frågor i riksdagen och på många orter fanns ett Folkets Hus, där arbetarnas organisationer kunde ha permanenta kontor, studiecirklar och sammankomster av olika slag. Men under sommarmånaderna var det till Folkets Park arbetarna gick för att koppla av, dansa och roa sig. Parkerna hade öppet varje lördag och både svenska och utländska artister gjorde folkparksturnéer.

Broschyr från Folkparkernas Centralorganisation 1958. (JFA 2011/218)

1933 bildades Folkets Husföreningarnas Centralorganisation, ombildad till Folkets Husföreningarnas riksorganisation 1937. År 2000 gick Folkets Hus riksorganisation och Folkparkernas Centralorganisation samman och bildade Folkets Hus och Parker.

Den första Folkets Husföreningen i Jönköpings län bildades i Jönköping år 1900.

Arkiv hos Jönköpings läns folkrörelsearkiv:
Norra Smålands distrikt av Folkets Hus och Parker (JFA 3701)
2:a distriktet av Folkets Parker, Småland (JFA 3372)

Litteratur:
Lejon, Lisbeth (red.). 2006. Folkets Hus och Folkets Park i Jönköpings kommun.

Folkets Hus och Folkets Park i Jönköpings län

Anderstorps Folkets Hus
alt. Anderstorps Byggnadsförening

Aneby Folkets Park
(1939)
Föreningen Aneby Folkets Park.
Arkiv: JFA 3458

Annebergs Folkets Hus
(1915-2004)
1914 bildades en Folkets Husfondskommitté i Anneberg, senare kallad Folkets Husfondsföreningen. 1922 bildades Byggnadsföreningen Folkets Hus upa, Smålands Anneberg.
Arkiv: JFA 4787
Litteratur:
Med gemensamma krafter. Folkets husföreningen – en ekonomisk förening.
Äng, Hendel. 1980. Folkets Hus och Folkets Park i Anneberg. I: Nu och då i Nässjöbygden 1980.

Anneberg – Pilaboparken
(1904)
Arkiv: JFA 4785

Annebergs Folkets Park
(1924)
Smålands Annebergs Folkets Park
Arkiv: JFA 3746

Bankeryds Folkets Park
(1929-ca 1960)
Hette först Byggnadsföreningen Framåt upa Bankeryd, men namnändrades 1940 till Föreningen Folkets Hus och Park upa Bankeryd.
Arkiv: JFA 3461
Litteratur:
Lindén, Bill. Det dansades i Bankeryd.

Affisch från Bankeryds Folkets Park 1952. (Bankeryds hembygdsförenings arkiv)

Bankeryds Folkets Hus
(1941-1966)
Arkiv: JFA 3461

Björkö Folkets Hus
Föreningen Folkets Hus i Björkö upa
Arkiv: JFA 2211

Bodafors Folkets Hus
(1904-1973)
Byggnadsföreningen Folkets Hus, Bodafors
Arkiv: JFA 5060

Bruzaholms Folkets Hus

Eksjö Folkets Hus
(1943)
Byggnadsföreningen Folkets Hus, Eksjö.
Byggnadsföreningen Folkets Hus och Park.
Arkiv: JFA 3407

Eksjö Folkets Park
(1920-1991)
1) Eksjö Folkets Parkförening
2) Byggnadsföreningen Folkets Hus och Park (till 1945)
3) Eksjö Folkets Parkförening (1945-1991)
Arkiv: JFA 3436
Litteratur:
Eksjö Folkets Park. Jubileumsskrift 1920-1945.

Eksjö Folkets Park ca 1930.

Forserums Folkets Hus
(1906)
Byggnadsföreningen Folkets Hus i Forserums upa
Arkiv: JFA 3408

Forserums Folkets Park
(1907)
Arkiv: JFA 5018

Frinnaryds Folkets Hus
Startat av Sjukhjelpsföreningen, vars prägel till en början var religiös, men formellt obunden. Här arrangerade de föredrag, sommar-, skörde- och julfester.

Gislaveds Folkets Hus
(1929)
Arkiv: JFA 3448 Folkets Hus-fonden, Gislaved och JFA 3465 Föreningen Folkets Park och Folkets Hus i Gislaved upa.
Litteratur:
Sjökvist, Gunnar. 1981. Folkets Park & Folkets Hus i Gislaved.

Gislaveds Folkets Park
(1929)
JFA 3465 Föreningen Folkets Park och Folkets Hus i Gislaved upa.
Litteratur:
Sjökvist, Gunnar. 1981. Folkets Park & Folkets Hus i Gislaved.

Gnosjö Folkets Hus
(1944-1966)
Byggnadsföreningen Folkets Hus upa, Gnosjö
Arkiv: JFA 5063

Gnosjö – Åsa Folkets Park

Gripenbergs Folkets Hus
(1926-1976)
Gripenbergs Folkets Husförening upa.
Arkiv: JFA 3498

Gripenbergs Folkets Park
(1914)
Arkiv: JFA 3499

Affisch från Gripensbergs Folkpark 1914.

Gränna Folkets Hus
Gränna Folkets Husförening.
Arkiv: JFA 28

Hakarps Folkets Hus
(1924-1968)
Föreningen Folkets Hus upa i Hakarp
Arkiv: JFA 3462
Litteratur:
Karlsmo, Ragnar. 1986. Hakarps Folkets hus. I: Hakarps krönika 1986.

Hakarps Folkets Hus, troligen början av 1950-talet. Foto: Bengt och Lisa Alf. (Digital kopia av sonen Hans Alf, som bodde i huset som barn.)

Hoks Folkets Hus
(1920)
Byggnadsföreningen Folkets Hus upa i Hok.
Arkiv: JFA 3416

Hovslätts Folkets Hus
(1939-1968)

Hovslätts Folkets Park
(1925-1931)

Huskvarna Folkets Hus
(1902-2003)
Första egna huset byggdes 1909. Ombyggnation 1937. ”På första våningen fick man ett större kapprum i anslutning till stora vestibulen samt fyra biblioteks- och läsrum, samt vaktmästarbostad om två rum och kök. På tredje våningen tillkom en större samlingssal (C-salen) med 140 sittplatser, samt sex expeditioner.” (Ur Föreningen Folkets Hus, Huskvarna. Jubileumsskrift 1903-1953.)
Arkiv: JFA 3409 (se även Föreningen Folkets Hus upa Huskvarna, biografen Arcadia JFA 3974 och Föreningen Folkets Hus upa Huskvarna, biografen Regina JFA 3975).
Litteratur:
Föreningen Folkets Hus Huskvarna 80 år 1903-1983. 1983.
Jonsson, Stig. 1953. Föreningen Folkets Hus Huskvarna 50 år.

Huskvarna Folkets Park (I)
(1905-1912)
Arkiv: JFA 5064

Huskvarna Folkets Park (II)
(1925)
Huskvarna Folkets Park förening upa bildades formellt den 1 april 1924.
Arkiv: JFA 3507
Litteratur:
Huskvarna Folkets Park 75 år.

Huskvarna Folkets Park under ett evenemang på 1950-talet.

Jönköpings Folkets Hus (I)
(1900-1915)
Byggnadsföreningen Folkets Hus upa i Jönköping. Hyrde lokaler hos Tryckeri AB Småland mellan 1904 och 1937.
Arkiv: JFA 5

Jönköpings Folkets Hus hyrde i början av 1900-talet lokaler i Smålands Folkblads fastighet på Klostergatan 28. Folkets Hus lokaler låg på tredje våningen. Foto från Jönköpings hembygdsförening Gudmundsgillet. (JFA-2012-304-253)

Jönköpings Folkets Hus (II)
(1936)
Byggnadsföreningen Folkets Hus upa i Jönköping. Från 1957 till 1987 hade föreningen en fastighet på Brunnsgatan.
Arkiv: JFA 6 (se även JFA 4172 Personalklubben)
Litteratur:
Jönköpings Folkets Hus. 1950.
Östvall, Lars. 2017. Rigoletto och Twistkulan.

Jönköpings Folkets Park (I)
(1906-1911)
Föreningen Folkets Park upa, Jönköping.
Arkiv: JFA 3466 (se även Folkets Hus Café JFA 3895).

Jönköpings Folkets Park (II)
(1923-1971)
Föreningen Folkets Park upa, Jönköping.
Arkiv: JFA 3467

Entrén till Jönköpings Folkpark. Foto: Rune Bunnfors.

Kvillsfors Folkets Hus
(1914)
Byggnadsföreningen Folkets Hus i Kvillsfors upa.
Arkiv: JFA 3410

Landsbro Folkets Park
(1930)

Mariannelunds Folkets Hus

Huset uppfördes 1913 av NOV-logen 330 Ungdomsglädje. Övertogs 1954 av den då bildade Folkets Husföreningen. (JFA)

Mariannelunds Folkets Park
(1952-1963)
Arkiv: JFA 3686

Månsarps Folkets Hus
(1932)

Norra Sandsjö Folkets Hus
(1907)
Byggnadsföreningen Folkets Hus, (Norra) Sandsjö upa.
Arkiv: JFA 3411

Norra Solberga Folkets Park
(1913)
Arkiv: JFA 3702

Norrahammars Folkets Hus
(1908)
Byggnadsföreningen Folkets Hus i Norrahammar upa.
Arkiv: JFA 3412
Litteratur:
Lindgren, Sigurd. 1958. Norrahammars Folkets Husförening 1908-1958.
Norrahammars Folkets Hus Förening 80 år 1908-1988.
Norrahammars Folkets Hus-förening 1908-1998.

Norrahammars Folkets Park
(1927-1968)
Drevs tidigare av Byggnadsföreningen Folkets Hus i Norrahammar upa.
Arkiv: JFA 3705

Serveringen i Norrahammars Folkets Park, uppförd 1930. Foto från Folkrörelsernas Arkiv i Norrahammar.

Nässjö Folkets Hus
1) Byggnadsföreningen Folkets Hus i Nässjö (1906)
”Tillkomsten av Nässjö Folkets Hus speglar arbetarrörelsens utveckling från tiden efter sekelskiftet, då mäster Palm och Kata Dahlström fick hålla sina möten utomhus fram till dagens förnämliga Folkets Hus-lokaler. Före 1900 fanns i Nässjö varken fackliga eller politiska organisationer. Arbetarna var helt maktlösa dels på grund av den 40-gradiga skalan, dels i avsaknad av begränsad arbetstid. Den kunde ofta uppgå till 16-18 timmar utan att daglönen därför blev större. I början av 1900-talet bildade stationskarlarna vid Nässjö station en förening med uppgift att söka kontakt med befälet rörande tjänsten och intressera de anslutna för kommunala och politiska frågor. Man höll till i gamla badhuset. I början av 1906 bildades byggnadsföreningen Folkets Hus upa och i styrelsen återfanns Carl Ant. Falk, P A Nyberg, Carl Engberg, J G Ekwurtzel, Gunnar Carlsson, Axel Pettersson och F A Carlsson. Föreningen inköpte för 2.500 kronor – mycket pengar på den tiden – en mindre fastighet, Källeslätt vid Anneforsvägen. Detta blev ´vårt Folkets Hus´.” (Ur Nässjö Folkets Hus jubileumsskrift 1932-1982.)

2) Byggnadsföreningen Folkets Hus i Nässjö (1932)
Föreningen bildades formellt 1931. Den 1 juni 1934 invigdes nya Folkets Huslokaler och kaféet Centrum på Mariagatan 2/Karlagatan 7. Nässjös nuvarande Folkets Hus invigdes i mars 1963.
Arkiv: JFA 3713
Litteratur:
Nässjö Folkets Hus Förening 50 år. Jubileumsskrift. (1982)

Nässjös första Folkets Hus. (JFA)

Nässjö Folkets Park (I)
(1907)
Drevs av Folkets Hus i Nässjö upa.

Nässjö Folkets Park (II)
(1932)
Föreningen Folkets Park, Nässjö upa.
Arkiv: JFA 3463 (se även JFA 4930 Föreningen Samråd Nässjö Folkets Park).

Den ovanliga ingången till Nässjö Folkets Park.

Rydaholms Folkets Park (I)
(1924-1927)

Rydaholms Folkets Park (II)
(1930)

Skillingaryds Folkets Hus
(1937)
Byggnadsföreningen Folkets Hus upa, Skillingaryd.
1993 (eller 1994) sammanslogs Skillingaryds Folkets Park och Skillingaryds Folkets Hus.
Arkiv: JFA 3417

Skillingaryds Folkets Park
(1943-1977)
Föreningen Skillingaryds Folkets Park upa.
Ingick åren 1943-1947 i Byggnadsföreningen Folkets Hus och Folkets Park upa, Skillingaryd. 1993 (eller 1994) sammanslogs Skillingaryds Folkets Park och Skillingaryds Folkets Hus.
Arkiv: JFA 3485

Teaterbyggnaden i Skillingaryds Folkets Park 1952.

Smålandsstenars Folkets Park
(1943)
Smålandsstenars Folkets Hus och Folkets Parkförening upa.
Arkiv: JFA 3757

Smålandsstenars Folkets Hus
(1943)
Smålandsstenars Folkets Hus och Folkets Parkförening upa.
Arkiv: JFA 3757

Sommens Folkets Hus
(1953)
Byggnadsföreningen Folkets Hus upa, Sommen
Arkiv: JFA 4549 (OBS: Arkivet återtaget 1997.)

Stockaryds Folkets Park
(1948)
Föreningen Folkets Park i Stockaryd.
Arkiv: JFA 3464

Sävsjö Folkets Hus
(1910)
Arkiv: JFA 3459

Sävsjö Folkets Park (I)
(1910)
Arkiv: JFA 3786

Sävsjö Folkets Park (II)
(1923)

Sävsjö Folkets Park (III)
(1951-1971)
Arkiv: JFA 5065

Tabergs Folkets Hus
(1934-1975)

Tabergs Folkets Park
(1937-1975)

Ingång och biljettkassor, Tabergs Folkets Park. (Foto från Folkrörelsernas Arkiv i Norrahammar.)

Tenhults Folkets Hus – Tenhultsgården
(1949)
Arkiv: JFA 3424

Arbetsordning för Tenhults Folkets Hus.

Torsviks Folkets Hus
(1932-1970)
Byggnadsföreningen Folkets Hus i Torsvik upa.
Arkiv: JFA 2210

Stadgar för Folkets Hus i Torsvik 1933.

Torsvik – Mobro Folkets Park
(1933-ca 1950)

Tranås Folkets Hus
(1904)
Byggnadsföreningen Folkets Hus i Tranås. Första huset byggdes 1906, nybyggnad 1937.
Arkiv: JFA 3413
Se även Byggnadsföreningen Folkets Hus i Tranås, Centrumbiografen (JFA 3414).

Affisch från Folkets Hus i Tranås 1907.

Tranås Folkets Park
(1907)
Arkiv: JFA 3378
Litteratur:
AB Folkets Park Tranås 50 år 1907-1957. 1957.
Aktiebolaget Folkets Park. Festskrift 1907-1947. 1947.

Tranås Folkets Park, sommaren 2013. Foto: Lars Östvall.

Vaggeryds Folkets Park
Invigd 1936.
Litteratur:
Sjöland, Klas. 1986. Folkets Park. I: Byarums hembygdsförenings årsskrift 1986.

Affisch från Vaggeryds Folkets Park 1962.

Vaggeryds Folkets Hus
(1923)
Litteratur:
Boberg, Kåre. 1985. Byggnadsföreningen Framåt. De första 30 åren 1916-1946.

Vetlanda Folkets Hus
Arkiv: JFA 3415

Flygblad från Vetlanda Folkets Hus 1908.
Vetlanda Folkets Hus, mars 2017. Foto: Lars Östvall.

Vetlanda Folkets Park
(1915)
Arkiv: JFA 3415
Litteratur:
Jubileumsskrift. Folkets Park Vetlanda 1915-1935. 1935.

Serveringsbyggnaden i Vetlanda Folkets Park, augusti 2017. Foto: Lars Östvall.

Visingsö – Byggnadsföreningen Framåt
(1909)
Arkiv: JFA 3420

Värnamo Folkets Hus
(1908)
1) Folkets Hus byggnadskommitté, Värnamo
2) Föreningen Folkets Hus och Folkets Park upa Värnamo.
Arkiv: JFA 5137 (se även JFA 3460)
Litteratur:
Slutet för Framtiden. Folkets Hus liv genom 90 år.

Värnamo Folkets Park (I)
(1907-1910)

Värnamo Folkets Park (II)
(1914)
Föreningen Folkets Hus och Folkets Park upa Värnamo.
Arkiv: JFA 3460
Litteratur:
Folkets Park i Värnamo 1914-1974.
Petersson, Sven-Erik. 2002. Värnamo Folkets Park.

Folkets Park i Värnamo, ca 1930.

Värnamo Folkets Hus och Park
(1929)
Arkiv: JFA 3460