Hem

Folkrörelsearkivet blir Arkiv Jönköpings län

Från och med 2023 går Jönköpings läns folkrörelsearkiv samman med Jönköpings läns arkivförbund, under det nya namnet Arkiv Jönköpings län.
Vi kommer fortfarande att jobba för att bevara länets föreningshistoria, men också för att bli en stödjande funktion åt alla arkiv i länet och för att bevara vårt läns företagshistoria. Välkommen till oss med dina arkivfrågor!

Vi hänvisar till vår nya hemsida: Arkiv Jönköpings läns hemsida

Vår tidigare hemsida (denna) kommer successivt att tömmas på innehåll, i takt med att vi för över till den nya sidan.

Föreningsarkivet – en del av Arkiv Jönköpings län

Folkrörelsernas historia

Folkrörelsernas och föreningarnas historia är till stor del även vårt moderna samhälles historia; det är vaggan för vår rösträtt, våra arbetsvillkor och många andra företeelser som format dagens samhälle. Att känna till denna historia är en del av att förstå sin samtid. Föreningsarkivet ser det därför som sin uppgift att inte bara bevara föreningarnas handlingar, utan även förmedla folkrörelsernas historia och göra den tillgänglig för alla.

Fyra stycken gruppbilder på folkrörelser: strejkande arbetare i skogsparti, nykterhetsloge iklädda regalier, gruppbild i frikyrka, klassisk fotbollslagbild. I mitten folkrörelsearkivets logga i svart och vitt.
Några av de många folkrörelser som finns representerade i arkivet.

Tillgänglighet

Om du har svårt att ta del av innehållet på Folkrörelsearkivets hemsida finns det möjlighet att beställa anpassning av texter till stor stil, ljud eller punktskrift genom en service som Region Jönköpings län erbjuder. Kontakta Folkrörelsearkivet och ange vilken text det rör sig om, men tänk på att det kan ta lite tid att anpassa texter.