Hem

Folkrörelsearkivet öppnar för besökare igen

Med anledning av de hävda restriktionerna 9 februari 2022 öppnar Folkrörelsearkivet för besökare igen. Arkivmaterial hanteras i Arkivhusets forskarsal endast när expeditionen är bemannad dvs måndag–fredag 10.00–12.00. Arkivmaterial framtages senast 11.30.

För öppettider av Arkivhuset och forskarsalen, samt bemanning av expeditionen hänvisas till Jönköpings Stadsarkivs hemsida: https://bibliotek.jonkoping.se/%C3%B6ppettider

Besökare som vill ta del av arkivmaterial under Folkrörelsearkivets övriga öppettider dvs tisdag-fredag 13.00-16.00 är hänvisade till Folkrörelsearkivets lokaler på andra våningen i Arkivhuset. Då utrymmet är begränsat, tar vi endast emot ett sällskap (1-3 personer) åt gången efter överenskommen dag och tid.

Folkrörelsernas historia

Folkrörelsernas historia är till stor del även vårt moderna samhälles historia; det är vaggan för vår rösträtt, våra arbetsvillkor och många andra företeelser som format dagens samhälle. Att känna till denna historia är en del av att förstå sin samtid. Folkrörelsearkivet ser det därför som sin uppgift att inte bara bevara föreningarnas handlingar, utan även förmedla folkrörelsernas historia och göra den tillgänglig för alla.

Fyra stycken gruppbilder på folkrörelser: strejkande arbetare i skogsparti, nykterhetsloge iklädda regalier, gruppbild i frikyrka, klassisk fotbollslagbild. I mitten folkrörelsearkivets logga i svart och vitt.
Några av de många folkrörelser som finns representerade i arkivet.

Tillgänglighet

Om du har svårt att ta del av innehållet på Folkrörelsearkivets hemsida finns det möjlighet att beställa anpassning av texter till stor stil, ljud eller punktskrift genom en service som Region Jönköpings län erbjuder. Kontakta Folkrörelsearkivet och ange vilken text det rör sig om, men tänk på att det kan ta lite tid att anpassa texter.