Politiska organisationer

1889 Socialdemokratiska Arbetarepartiet/SAP – JFA 1008
1922 Jönköpings läns socialdemokratiska partidistrikt

1903 Ung Vänster
1903 Socialdemokratiska Ungdomsförbundet/SDUF
1921 Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund/SKU
1952 Demokratisk Ungdom
1967 Vänsterns Ungdomsförbund/VUF
1970 Kommunistisk Ungdom/KU
1991 Ung Vänster

1904 Moderaterna
1904 Allmänna Valmansförbundet

1913 Centern – JFA 1001
1913 Bondeförbundet

1917 Vänsterpartiet – JFA 1012
1917 Sveriges Socialdemokratiska vänsterparti
1921 Sveriges Kommunistiska parti
1967 Vänsterpartiet Kommunisterna/VPK
1990 Vänsterpartiet/V

1917 Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund/SSU – JFA 1011

1919 Centerns Ungdomsförbund/CUF – JFA 1003
1919 Sveriges Landsbygdsungdom/SLU

1920 S-kvinnorna – JFA 1009
1920 Sveriges Socialdemokratiska kvinnoförbund/SSKF

1929 Socialdemokrater för tro och solidaritet – JFA 1010

1934 Liberalerna
1934 Folkpartiet
2015 Liberalerna

1934 Moderata Ungdomsförbundet/MUF – JFA 1007
1934 Ungsvenskarna
1946 Högerns Ungdomsförbund
Moderata Ungdomsförbundet/MUF

1964 Kristdemokraterna/KD – JFA 1005
1964 Kristen Demokratisk Samling
1987 Kristdemokratiska Samhällspartiet
1996 Kristdemokraterna

1981 Miljöpartiet de gröna – JFA 1013