Mullsjö

Ett urval av fotografier ur Smålands Folkblads bildarkiv som förvaras på Jönköpings läns folkrörelsearkiv.