Protokoll årsmöte 2019

Protokoll med bilagor från Folkrörelsearkivets årsmöte 6 maj 2019 kan rekvireras via mail på info(snabela)jlfa.se. Protokollet skickas inte ut per automatik till våra medlemmar eftersom kontaktlistan med e-postadresser är i behov av uppdatering.