Östra Storgatan – södra sidan (jämna nummer)

Fotografier från Jönköpings läns museum, Jönköpings Stadsarkiv och Jönköpings läns museum.

Östra Storgatan 2

Östra Storgatan 2 – kv Arken 3
Trähuset revs 1942 och ersattes sedan med den nuvarande tegelbyggnaden.

Trähuset utmed Hamnkanalen inrymde bl a hotell och ångbåtskontor. Rivet 1942. (Jönköpings läns museum JM 2011/1: 363. Fotosamling: Leif Rogö.)

Östra Storgatan 2 – Konfektions-A.B. Norden

Vykort från 1910-talet. (JFA.)

Östra Storgatan 2 – Ellen Ekmans Parfymeri och Damfrisering

Östra Storgatan 2 – Anna Åblads Tobakshandel

Östra Storgatan 2 – Axeline Johansons Tobak

På Östra Storgatan 2 låg Axeline Johansons Tobakshandel. Till vänster skymtar Gustav Lorentz frisersalong i nr 4 och på taket gör bensinbolaget BP reklam för sin station vid det s k Grönsakstorget. (Jönköpings läns museum JM 1993/1: 2341.)

Östra Storgatan 2 – J. A. Persson Juvelerare

Östra Storgatan 2 – Lisa Hallbergs Damfrisering

Östra Storgatan 2 – Svenska Handelsbanken

Handelsbankens stora tegelbyggnad från 1940-talets mitt blev ännu ett bankpalats vid Hoppets torg. Vykort. (JFA.)

Östra Storgatan 2 – Athleis Kläder

Klädfirman Athleis låg i butikslokalen närmast kanalen. (Jönköpings läns museum JM 1998/5: 76.)

Östra Storgatan 2 – Luxor Radio

Luxor Radio förestods av Boo Lamberth, bror till den kände trumpetaren Arne Lamberth. Foto: Stig Ljung. (JFA.)

Fler företag på Östra Storgatan 2:
Optiker Jahnke

Östra Storgatan 4

Östra Storgatan 4 – kv Arken 3 (fd 2)
Liksom trähuset på Östra Storgatan 2 ersattes detta hus av Handelsbankens tegelbyggnad i mitten av 1940-talet.

Östra Storgatan 4 – S Hanson

Östra Storgatan 4 – Hasselblads Foto

Hasselblads Foto, samt Gustav Lorentz rak- och frisersalong. Foto: Gustav Andersson. (Jönköpings läns museum JM 1984/3: 9937.)

Östra Storgatan 4 – Skomagasinet Svanen

Fler företag på Östra Storgatan 4:
Frejamagasinet
Gust. Lorentz rak- och frisersalong
Hedins guldsmedsfirma
Zälls Fotoatelier

Östra Storgatan 6

Östra Storgatan 6 – kv Almen 12
Den äldre träbyggnaden revs i slutet av 1890-talet och under åren 1899-1900 uppförde Smålands Enskilda Bank ett större stenhus på Östra Storgatan 6.

Östra Storgatan och Smedjegatans mynning 1899. Trähuset med adress Östra Storgatan 6 revs alldeles i slutet av 1890-talet. Foto: Hampus Holm. (JFA-2014-001-002.)
Här har trähuset ersatts av Smålands Enskilda Banks höga stenhus i bildens mitt, år 1928. Till höger höjer sig ett annat bankpalats över den låga träbebyggelsen, Jönköpings Stads och Läns Sparbank. (Jönköpings Stadsarkiv ID F1000.)

Östra Storgatan 6 – Smålands Enskilda Bank

Fler företag på Östra Storgatan 6:
Anna Åblads tobakshandel
Nyman & Schultz Resebyrå

Östra Storgatan 8

Östra Storgatan 8 – kv Almen 2

Östra Storgatan 8 – Sidenhuset

Östra Storgatan 8 – Nilsson & C:o

Fler företag på Östra Storgatan 8:
Hagenfeldts klädaffär
Kreditbanken
PK-banken
Skomagasinet Herkules

Östra Storgatan 10

Östra Storgatan 10 – kv Almen 3

Östra Storgatan 10 – G. Anderson Herrekipering

Östra Storgatan 10 – Harald Esks Eftr. körsnär

Fler företag på Östra Storgatan 10:
Cecils konditori (ingång fanns även från Smedjegatan. Entrén från Ö Storgatan ledde upp till andra våning via en smal trappa.)
Edla Storck
Edla Storck & C:o
Esks Eftr. (Gavelli)
Hygieniska Damfriseringen
Nya Handarbetsaffären
Sjöbergs manufaktur- och sybehörsaffär

Östra Storgatan 12

Östra Storgatan 12 – kv Almen 4
Innan det nuvarande huset byggdes fanns två gatuhus i trä på tomten utmed Östra Storgatan.

Östra Storgatan 12 – J A Johanson

Östra Storgatan 12 – C G Hallberg

Hallbergs juvelerareaffär låg i det västra av de båda husen på Östra Storgatan 12. Troligen tog denna firma över J A Johansons guldsmedsaffär. (Jönköpings läns museum JM 1987/1: 2418.)

Östra Storgatan 12 – Hulda Kahls Herrhalsduks & Linneaffär

Hulda Kahls affär låg i samma hus som C G Hallbergs. (Jönköpings läns museum JM 1987/1: 2418.)

Östra Storgatan 12 – Lindheborgs fotoatelier

Lindheborgs fotoateljé låg i det östra av de två husen på Östra Storgatan 12 och på denna bild syns det utsirade skyltskåpet som hörde till ateljén. Alexander Lindheborg flyttade till Jönköping 1883 och startade här sin fotofirma, som kom att bli långvarig. På 1890-talet tog hustrun Tekla Lindheborg över rörelsen, och därefter följde flera innehavare och namnbyten. Ännu på 1930-talet fanns ateljén kvar på samma adress, då under namnet Polyfotosalongen. (Jönköpings läns museum JM 1993/1: 1733.)

Östra Storgatan 12 – Modefirman Annie Åström

Modefirman Annie Åström i butikslokalen till vänster. (Jönköpings läns museum JM 1999/9: 51.)

Östra Storgatan 12 – Jönköpings Bokrealisation

Jönköpings Bokrealisation på Östra Storgatan 12. Det ser ut som att det är realisation för sista gången. I slutet av 1930-talet revs huset och istället uppfördes ett större stenhus. (Jönköpings läns museum JM 1993/1: 1763.)

Östra Storgatan 12 – Eric Skoglund herraffär

Östra Storgatan 12 – Biograf Saga

Huset på Östra Storgatan 12 hade även en för ändamålet specialbyggd biograflokal. Saga öppnade i september 1939 och stängde i januari 1987. Foto: Bengt Adolfson, Smålands Folkblad. (JFA SmF-A017a-102.)

Östra Storgatan 14

Östra Storgatan 14 – kv Almen 5

Fastigheten Östra Storgatan 14, det ljusa huset i mitten, på en bild från 1970-talet. Foto: Rune Bunnfors. (JFA-2012-067-054.)

Ö Storg. 14 – Skomagasinet Svanen

Ö Storg. 14 – Systrarna Magnussons affär

Östra Storgatan 16

Östra Storgatan 16 – kv Almen 6

Fastigheten Östra Storgatan 16 är huset närmast till vänster. Vykort. (JFA.)

Östra Storgatan 16-18 – M. Ch. Peterssons Manufaktur- och Garnhandel

Läs om M Ch Petersons här: M Ch Peterson, av Lennart Lindberg

Östra Storgatan 18

Östra Storgatan 18 – kv Almen 6

Östra Storgatan 20

Östra Storgatan 20 – kv Almen 13 (fd 8)

Östra Storgatan 20 – Salon de Beauté

Från Sveriges privata företagare 1942

Företag på Östra Storgatan 20:
Forsblads
Hansa

Östra Storgatan 22

Östra Storgatan 22 – kv Almen 13 (fd 9)

Ö Storg. 22 – Amelie Samuelsson & Co

Amelie Samuelsson & Co hade butiken närmast Borgmästargränd. Foto från 1897. (Jönköpings Stadsarkiv ID F1192.)

Ö Storg. 22 – Beronius & Blom

Ö Storg. 22 – Rendahls Klädesaffär

Annons för Rendahls.

Ö Storg. 22 – Lagergrens

Lagergrens på hörnet Östra Storgatan 22. (Jönköpings läns museum.)

Ö Storg. 22 – Optiker Wikander

Längst till höger i fastigheten låg Jean Wikanders Ur. (Jönköpings läns museum.)

Ö Storg. 22 – Gulins

Ö Storg. 22 – Gunilla Pontén

Gunilla Pontén, 1984. Foto: Bernt Dahlgren, Smålands Folkblad. (JFA-A017a-115.)

Ö Storg. 22 – Fler företag

Gustaf Holms Juridiska Byrå (fanns här åtminstone från 1918)
Kopparslagare Holmer
Lantauktioner
The Texas Comp.

Östra Storgatan 24

Östra Storgatan 24 – kv Astern 9 (fd 1)

Ö Storg. 24 – Jönköpings Kaffehandel

Ö Storg. 24 – Jonssons Herrekipering

Ö Storg. 24 – Rylanders Atelier

Ö Storg. 24 – Eklöfs Skor

Även detta kvarter revs och fick ny modern affärsbebyggelse. (Jönköpings Stadsarkiv ID 473.)
Eklöfs Skor m fl affärer i Östra Storgatan 24, 1960-talet. (Jönköpings Stadsarkiv ID F464.)

Ö Storg. 24 – Fler företag

J V Håkanssons herrekipering

Östra Storgatan 26

Östra Storgatan 26 – kv Astern 11 (fd 2)

Ö Storg. 26 – Norrköpings-Magasinet

Norrköpings-Magasinet. (Jönköpings Stadsarkiv ID F526.)

Östra Storgatan 28

Östra Storgatan 28 – kv Astern 11 (fd 3)

Ö Storg. 28 – Selander & Dahlberg

Ö Storg. 28 – Mathilda Carlsons Modeaffär

Mathilda Carlsons Modeaffär, foto 1907 eller tidigare. (Jönköpings Stadsarkiv ID F541.)

Ö Storg. 28 – Mathilda Carlsons Eftr. Modeaffär

Ö Storg. 28 – Hulda Bengtson & Co Eftr.

Ö Storg. 28 – J L Peterssons Musikhandel

Annons för AB J L Peterson, Jönköping.

Östra Storgatan 30

Östra Storgatan 30 – kv Astern 11 (fd 4)

Ö Storg. 30 – Signe Wettermarks Trikåmagasin

Ö Storg. 30 – Jönköpings läns Hemslöjdsförbund

Ö Storg. 30 – Tempohuset

Östra Storgatan 32

Östra Storgatan 32 – kv Astern 11
Detta hus, tomt och nummer, försvann då Tempo skulle byggas.

Ö Storg. 32 – Södergrens Klädeshandel

Östra Storgatan 34

Östra Storgatan 34 – kv Andelen 3 (fd kv Axet 1)

Efter en brand på 1930-talet stod denna tomt, samt Östra Storgatan 36, obebyggd och området kallades då “Brända tomten”.

Östra Storgatan 36

Östra Storgatan 36 – kv Andelen 3 (fd kv Axet 2)
Efter en brand på 1930-talet stod denna tomt, samt Östra Storgatan 34, obebyggd och området kallades då “Brända tomten”.

Ö Storg. 36 – Sandemans

Ö Storg. 36 – Fler företag

Schieutz gästgiveri

Ö Storg. 34-36 – Domus

Östra Storgatan 38

Östra Storgatan 38 – kv Andelen 3 (fd kv Alvastra 1)

Ö Storg. 38 – Nordströmska Bokhandeln

Interiör med kassadisken. Vykort. (JFA.)
Nordströmska Bokhandeln. (Hans-Ove Aldenbrinks samling. JFA-2014-001-213.)

Ö Storg. 38 – Zander & Svenson Juvelerare

Ö Storg. 38 – Samuelsons

Ö Storg. 38 – KFUM

Jönköpings Kristliga Ynglingaförening – JKYF – hade sina lokaler i huset Östra Storgatan 38, från åtminstone 1918. Efter namnbyte till KFUM blev man kvar ända tills huset revs i mitten av 1960-talet.

Både JKYF:s och KFUM:s arkiv finns på Jönköpings läns folkrörelsearkiv.

Fler företag och föreningar på Östra Storgatan 38:
Jönköpings Kristliga Ynglingaförening (JKYF)
Tardells

Ö Storg. 38-40 – Domus

Östra Storgatan 40

Östra Storgatan 40 – kv Andelen 3 (fd kv Alvastra 2)

Östra Storgatan 40 – A G Rydéns Urmakeriaffär

Östra Storgatan 40 – C J Andersons möbler

Östra Storgatan 40 – Axel Högbergs Ur

Östra Storgatan 40 – Jennie Bengtson & Co. Kappaffär

Östra Storgatan 40 – Singer & Co.

Östra Storgatan 40 – Sveriges Kreditbank

Sveriges Kreditbank i den stora fastigheten Östra Storgatan 40. (Jönköpings Stadsarkiv ID F359.)

Östra Storgatan 40 – Hugo Elmblads

Läs om branden på Ö Storg 40 – När Stadshuset brann, av Lennart Lindberg

Östra Storgatan 40 – Cervera

Fler företag och föreningar på Östra Storgatan 40:
Assemblehusbolaget
Claes Ström modeaffär
Heimdahl nykterhetscafé
Jönköpingskvinnornas Systuga
Jordbrukarbanken
Lantmännen
Morells frisérsalong
Biograf Regina
Sellman & Co
Severins Möbler, filial
Wirströms Konditori

Östra Storgatan 42

Östra Storgatan 42 – kv Bägaren 5,6
Byggår: 1902-1905

Östra Storgatan 42 – Grand Hotel

Östra Storgatan 42 – Tobakshandel

Östra Storgatan 42 – På Tapeten Bar

Östra Storgatan 44

Östra Storgatan 44 – kv Bägaren 2
Byggår: cirka 1790

Östra Storgatan 44 – Sahlströmska Fabriksboden

Östra Storgatan 33 – Wester Radio & TV

Fler företag på Östra Storgatan 44:
Wasbergs Möbler

Östra Storgatan 46

Östra Storgatan 46 – kv Bägaren 3
Byggår: 1804

Östra Storgatan 46 – Stjärntextil

Östra Storgatan 46 – Lind & Johansson damfrisör & tobak

Östra Storgatan 46 – Klippsalongen

Östra Storgatan 48

Östra Storgatan 48 – kv Bägaren 4
Byggår: 1810

Östra Storgatan 48 – H E Adamsson

Östra Storgatan 48 – Pälsen

Fler företag på Östra Storgatan 48:
Blomströms
Hjärtsborgh specerier
Husqvarna Depot
Jönköpings Fotografiska Magasin
Klangs Resebyrå
Svenssons egendomsbyrå
Wahlgrens garn- och trikåaffär

Östra Storgatan 50

Östra Storgatan 50 – kv Balder 1 – Munckska gården
Byggår: 1870-talet

Östra Storgatan 50 – Eklöfs Skor

Östra Storgatan 50 – Elsa Dranges Kappaffär

Östra Storgatan 50 – Utbergs

Fler företag på Östra Storgatan 50:
Hellas

Östra Storgatan 52

Östra Storgatan 52 – kv Balder 2
Byggår 1796

Östra Storgatan 52 – Galleri Galant

Östra Storgatan 54

Östra Storgatan 54, kv Balder.

Östra Storgatan 54 – Ekelund & Co speceriaffär

Östra Storgatan 56

Östra Storgatan 56 – kv Biet 4 – Almqvistska gården

I denna gård bodde boktryckaren J P Lundström på 1800-talet, och här fanns hans tryckeri – som bl a tryckte och utgav Jönköpings Tidning.

Östra Storgatan 56 – Gurlis konditori
Startades som en filial till konditoriet på Kanalgatan 2. Gurlis på Östra Storgatan var ett omtyckt ungdomsställe med levande musik. Det fanns kvar till omkring 1962.

Östra Storgatan 60

Östra Storgatan 60, kv Biet.

Östra Storgatan 70

Östra Storgatan 70, kv Bohus.
Byggår 1791.

Östra Storgatan 70 – Lünings Konditori
Josefina Lüning öppnade sitt konditori omkring 1890. Från 1959 och i trettio år (1959-1989) drevs Lünings av makarna Tage och Barbro Andersson.

“Lünings hade jukebox, som naturligtvis var en stor attraktion, både när var ny, och de senaste åren när den nästan hunnit bli en ´antikvitet´ och i varje fall en raritet. Lünings var knuttarnas kafé i början av 60-talet, och ofta stod det många motorcyklar utanför kaféet på den tiden.” (Olofsson 1990, s 14.)

“En av konditoriets specialiteter var s k holländare, en mördegskaka med äppelmos. Kokkaffet, som serverades ur en stor kopparkittel med pip, uppskattades av många. Se de flesta andra kaféer förr hade man kvällsöppet, ibland ända till kl 23.00, fram till slutet av 60-talet.” (Olofsson 1990, s 14.)

Östra Storgatan 90

Östra Storgatan 90 – K J Gustavssons Mjölkmagasin

Östra Storgatan 92

Östra Storgatan 92 – S Lindstedts livsmedelsaffär

Östra Storgatan 114

Östra Storgatan 114
AB Tekniska Fabriken Gripen

Östra Storgatan 126

Östra Storgatan 126 – kv Fisken 1

Östra Storgatan 128

Östra Storgatan 128 – kv Fisken 2

Östra Storgatan 128 – Lilla Kondis

Pågående arbete

Vi fyller på med bilder kontinuerligt! Kanske har du också intressanta bilder från Östra Storgatan? Eller vet du mer om föreningarna och företagen utmed Storgatan? Hör av dig till: lars.ostvall@jlfa.se