Östra Storgatan – södra sidan (jämna nummer)

Fotografier från Jönköpings läns museum, Jönköpings Stadsarkiv och Jönköpings läns museum.

Östra Storgatan 2

Östra Storgatan 2 – kv Arken 3
Trähuset revs 1942 och ersattes sedan med den nuvarande tegelbyggnaden.

Trähuset utmed Hamnkanalen inrymde bl a hotell och ångbåtskontor. Rivet 1942. (Jönköpings läns museum JM 2011/1: 363. Fotosamling: Leif Rogö.)

Ö Storg. 2 – Konfektions-A.B. Norden

Vykort från 1910-talet. (JFA.)

Ö Storg. 2 – Ellen Ekmans Parfymeri och Damfrisering

Ö Storg. 2 – Anna Åblads Tobakshandel

Ö Storg. 2 – Axeline Johansons Tobak

På Östra Storgatan 2 låg Axeline Johansons Tobakshandel. Till vänster skymtar Gustav Lorentz frisersalong i nr 4 och på taket gör bensinbolaget BP reklam för sin station vid det s k Grönsakstorget. (Jönköpings läns museum JM 1993/1: 2341.)

Ö Storg. 2 – J.A. Persson Juvelerare

Ö Storg. 2 – Lisa Hallbergs Damfrisering

Ö Storg. 2 – Svenska Handelsbanken

Handelsbankens stora tegelbyggnad från 1940-talets mitt blev ännu ett bankpalats vid Hoppets torg. Vykort. (JFA.)

Ö Storg. 2 – Athleis Kläder

Klädfirman Athleis låg i butikslokalen närmast kanalen. (Jönköpings läns museum JM 1998/5: 76.)

Ö Storg. 2 – Luxor Radio

Luxor Radio förestods av Boo Lamberth, bror till den kände trumpetaren Arne Lamberth. Foto: Stig Ljung. (JFA.)

Ö Storg. 2 – Fler företag

Optiker Jahnke

Östra Storgatan 4

Östra Storgatan 4 – kv Arken 3 (fd 2)
Liksom trähuset på Östra Storgatan 2 ersattes detta hus av Handelsbankens tegelbyggnad i mitten av 1940-talet.

Ö Storg. 4 – S Hanson

Ö Storg. 4 – Hasselblads Foto

Hasselblads Foto, samt Gustav Lorentz rak- och frisersalong. Foto: Gustav Andersson. (Jönköpings läns museum JM 1984/3: 9937.)

Ö Storg. 4 – Skomagasinet Svanen

Östra Storgatan 4 – Fler företag

Frejamagasinet
Gust. Lorentz rak- och frisersalong
Hedins guldsmedsfirma
Zälls Fotoatelier

Östra Storgatan 6

Östra Storgatan 6 – kv Almen 12
Den äldre träbyggnaden revs i slutet av 1890-talet och under åren 1899-1900 uppförde Smålands Enskilda Bank ett större stenhus på Östra Storgatan 6.

Östra Storgatan och Smedjegatans mynning 1899. Trähuset med adress Östra Storgatan 6 revs alldeles i slutet av 1890-talet. Foto: Hampus Holm. (JFA-2014-001-002.)
Här har trähuset ersatts av Smålands Enskilda Banks höga stenhus i bildens mitt, år 1928. Till höger höjer sig ett annat bankpalats över den låga träbebyggelsen, Jönköpings Stads och Läns Sparbank. (Jönköpings Stadsarkiv ID F1000.)

Ö Storg. 6 – Smålands Enskilda Bank

Ö Storg. 6 – Fler företag

Anna Åblads tobakshandel
Nyman & Schultz Resebyrå

Östra Storgatan 8

Östra Storgatan 8 – kv Almen 2

Ö Storg. 8 – Sidenhuset

Ö Storg. 8 – Nilsson & C:0

Ö Storg. 8 – Fler företag

Hagenfeldts klädaffär
Kreditbanken
PK-banken
Skomagasinet Herkules

Östra Storgatan 10

Östra Storgatan 10 – kv Almen 3

Ö Storg. 10 – G. Anderson Herrekipering

Ö Storg. 10 – Harald Esks Eftr. körsnär

Ö Storg. 10 – Fler företag

Edla Storck
Edla Storck & C:o
Esks Eftr. (Gavelli)
Hygieniska Damfriseringen
Nya Handarbetsaffären
Sjöbergs manufaktur- och sybehörsaffär

Östra Storgatan 12

Östra Storgatan 12 – kv Almen 4
Innan det nuvarande huset byggdes fanns två gatuhus i trä på tomten utmed Östra Storgatan.

Ö Storg. 12 – C. G. Hallberg

Hallbergs juvelerareaffär låg i det västra av de båda husen på Östra Storgatan 12. (Jönköpings läns museum JM 1987/1: 2418.)

Ö Storg. 12 – Hulda Kahls Herrhalsduks & Linneaffär

Hulda Kahls affär låg i samma hus som C G Hallbergs. (Jönköpings läns museum JM 1987/1: 2418.)

Ö Storg. 12 – Lindheborgs fotoatelier

Lindheborgs fotoateljé låg i det östra av de två husen på Östra Storgatan 12 och på denna bild syns det utsirade skyltskåpet som hörde till ateljén. Alexander Lindheborg flyttade till Jönköping 1883 och startade här sin fotofirma, som kom att bli långvarig. På 1890-talet tog hustrun Tekla Lindheborg över rörelsen, och därefter följde flera innehavare och namnbyten. Ännu på 1930-talet fanns ateljén kvar på samma adress, då under namnet Polyfotosalongen. (Jönköpings läns museum JM 1993/1: 1733.)

Ö Storg. 12 – Modefirman Annie Åström

Modefirman Annie Åström i butikslokalen till vänster. (Jönköpings läns museum JM 1999/9: 51.)

Ö Storg. 12 – Jönköpings Bokrealisation

Jönköpings Bokrealisation på Östra Storgatan 12. Det ser ut som att det är realisation för sista gången. I slutet av 1930-talet revs huset och istället uppfördes ett större stenhus. (Jönköpings läns museum JM 1993/1: 1763.)

Ö Storg. 12 – Eric Skoglund herraffär

Ö Storg. 12 – Biograf Saga

Huset på Östra Storgatan 12 hade även en för ändamålet specialbyggd biograflokal. Saga öppnade i september 1939 och stängde i januari 1987. Foto: Bengt Adolfson, Smålands Folkblad. (JFA SmF-A017a-102.)

Östra Storgatan 14

Östra Storgatan 14 – kv Almen 5

Fastigheten Östra Storgatan 14, det ljusa huset i mitten, på en bild från 1970-talet. Foto: Rune Bunnfors. (JFA-2012-067-054.)

Ö Storg. 14 – Skomagasinet Svanen

Ö Storg. 14 – Systrarna Magnussons affär

Östra Storgatan 16

Östra Storgatan 16 – kv Almen 6

Fastigheten Östra Storgatan 16 är huset närmast till vänster. Vykort. (JFA.)

Ö Storg. 16-18 – M. Ch. Petersons Manufaktur- och Garnhandel

Från Sveriges privata företagare 1942

Mer att läsa här: M Ch Peterson, av Lennart Lindberg

Östra Storgatan 18

Östra Storgatan 18 – kv Almen 6

Östra Storgatan 20

Östra Storgatan 20 – kv Almen 13 (fd 8)

Ö Storg. 20 – Salon de Beauté

Från Sveriges privata företagare 1942

Ö Storg. 20 – Fler företag

Hansa

Östra Storgatan 22

Östra Storgatan 22 – kv Almen 13 (fd 9)

Ö Storg. 22 – Amelie Samuelsson & Co

Amelie Samuelsson & Co hade butiken närmast Borgmästargränd. Foto från 1897. (Jönköpings Stadsarkiv ID F1192.)

Ö Storg. 22 – Beronius & Blom

Ö Storg. 22 – Rendahls Klädesaffär

Annons för Rendahls.

Ö Storg. 22 – Lagergrens

Lagergrens på hörnet Östra Storgatan 22. (Jönköpings läns museum.)

Ö Storg. 22 – Optiker Wikander

Längst till höger i fastigheten låg Jean Wikanders Ur. (Jönköpings läns museum.)

Ö Storg. 22 – Gulins

Ö Storg. 22 – Gunilla Pontén

Gunilla Pontén, 1984. Foto: Bernt Dahlgren, Smålands Folkblad. (JFA-A017a-115.)

Ö Storg. 22 – Fler företag

Holms Juridiska Byrå
Kopparslagare Holmer

Östra Storgatan 24

Östra Storgatan 24 – kv Astern 9 (fd 1)

Ö Storg. 24 – Jönköpings Kaffehandel

Ö Storg. 24 – Jonssons Herrekipering

Ö Storg. 24 – Rylanders Atelier

Ö Storg. 24 – Eklöfs Skor

Även detta kvarter revs och fick ny modern affärsbebyggelse. (Jönköpings Stadsarkiv ID 473.)
Eklöfs Skor m fl affärer i Östra Storgatan 24, 1960-talet. (Jönköpings Stadsarkiv ID F464.)

Ö Storg. 24 – Fler företag

J V Håkanssons herrekipering

Östra Storgatan 26

Östra Storgatan 26 – kv Astern 11 (fd 2)

Ö Storg. 26 – Norrköpings-Magasinet

Norrköpings-Magasinet. (Jönköpings Stadsarkiv ID F526.)

Östra Storgatan 28

Östra Storgatan 28 – kv Astern 11 (fd 3)

Ö Storg. 28 – Selander & Dahlberg

Ö Storg. 28 – Mathilda Carlsons Modeaffär

Mathilda Carlsons Modeaffär, foto 1907 eller tidigare. (Jönköpings Stadsarkiv ID F541.)

Ö Storg. 28 – Mathilda Carlsons Eftr. Modeaffär

Ö Storg. 28 – Hulda Bengtson & Co Eftr.

Ö Storg. 28 – J L Peterssons Musikhandel

Annons för AB J L Peterson, Jönköping.

Östra Storgatan 30

Östra Storgatan 30 – kv Astern 11 (fd 4)

Ö Storg. 30 – Signe Wettermarks Trikåmagasin

Ö Storg. 30 – Jönköpings läns Hemslöjdsförbund

Ö Storg. 30 – Tempohuset

Östra Storgatan 32

Östra Storgatan 32 – kv Astern 11
Detta hus, tomt och nummer, försvann då Tempo skulle byggas.

Ö Storg. 32 – Södergrens Klädeshandel

Östra Storgatan 34

Östra Storgatan 34 – kv Andelen 3 (fd kv Axet 1)

Efter en brand på 1930-talet stod denna tomt, samt Östra Storgatan 36, obebyggd och området kallades då “Brända tomten”.

Östra Storgatan 36

Östra Storgatan 36 – kv Andelen 3 (fd kv Axet 2)
Efter en brand på 1930-talet stod denna tomt, samt Östra Storgatan 34, obebyggd och området kallades då “Brända tomten”.

Ö Storg. 36 – Sandemans

Ö Storg. 36 – Fler företag

Schieutz gästgiveri

Ö Storg. 34-36 – Domus

Östra Storgatan 38

Östra Storgatan 38 – kv Andelen 3 (fd kv Alvastra 1)

Ö Storg. 38 – Nordströmska Bokhandeln

Interiör med kassadisken. Vykort. (JFA.)
Nordströmska Bokhandeln. (Hans-Ove Aldenbrinks samling. JFA-2014-001-213.)

Ö Storg. 38 – Zander & Svenson Juvelerare

Ö Storg. 38 – Samuelsons

Ö Storg. 38 – KFUM

Jönköpings Kristliga Ynglingaförening – JKYF – hade sina lokaler i huset Östra Storgatan 38, från åtminstone 1918. Efter namnbyte till KFUM blev man kvar ända tills huset revs i mitten av 1960-talet.

Både JKYF:s och KFUM:s arkiv finns på Jönköpings läns folkrörelsearkiv.

Ö Storg. 38 – Fler företag och föreningar

Jönköpings Kristliga Ynglingaförening (JKYF)
Tardells

Ö Storg. 38-40 – Domus

Östra Storgatan 40

Östra Storgatan 40 – kv Andelen 3 (fd kv Alvastra 2)

Ö Storg. 40 – A G Rydén Urmakeriaffär

Ö Storg. 40 – C J Anderssons möbler

Ö Storg. 40 – Axel Högbergs Ur

Ö Storg. 40 – Jennie Bengtson & Co Kappaffär

Ö Storg. 40 – Singer & Co

Ö Storg. 40 – Sveriges Kreditbank

Sveriges Kreditbank i den stora fastigheten Östra Storgatan 40. (Jönköpings Stadsarkiv ID F359.)

Ö Storg. 40 – Hugo Elmblads

Läs om branden på Ö Storg 40 – När Stadshuset brann, av Lennart Lindberg

Ö Storg. 40 – Cervera

Ö Storg- 40 – Fler företag och föreningar

Assemblehusbolaget
Claes Ström modeaffär
Heimdahl nykterhetscafé
Jönköpingskvinnornas Systuga
Jordbrukarbanken
Lantmännen
Morells frisérsalong
Biograf Regina
Sellman & Co
Severins Möbler, filial
Wirströms Konditori

Östra Storgatan 42

Östra Storgatan 42 – kv Bägaren 5,6
Byggår: 1902-1905

Ö Storg. 42 – Grand Hotel

Ö. Storg. 42 – Tobakshandel

Ö Storg. 42 – På Tapeten Bar

Östra Storgatan 44

Östra Storgatan 44 – kv Bägaren 2
Byggår: cirka 1790

Ö Storg. 44 – Sahlströmska Fabriksboden

Ö Storg. 44 – Wester Radio & TV

Ö Storg. 44 – Fler företag

Wasbergs Möbler

Östra Storgatan 46

Östra Storgatan 46 – kv Bägaren 3
Byggår: 1804

Ö Storg. 46 – Stjärntextil

Ö Storg. 46 – Lind & Johansson damfrisör & tobak

Ö Storg. 46 – Klippsalongen

Östra Storgatan 48

Östra Storgatan 48 – kv Bägaren 4
Byggår: 1810

Ö Storg. 48 – Adamsson

Ö Storg. 48 – Pälsen

Ö Storg. 48 – Fler företag

Blomströms

Östra Storgatan 50

Östra Storgatan 50 – kv Balder 1 – Munckska gården
Byggår: 1870-talet

Ö Storg. 50 – Eklöfs Skor

Ö Storg. 50 – Elsa Dranges Kappaffär

Ö Storg. 50 – Utbergs

Ö Storg. 50 – Fler företag

Hellas

Östra Storgatan 52

Östra Storgatan 52 – kv Balder 2
Byggår 1796

Ö Storg. 52 – Galleri Galant

Östra Storgatan 56

Östra Storgatan 56 – kv Biet 4 – Almqvistska gården

I denna gård bodde boktryckaren J P Lundström på 1800-talet, och här fanns hans tryckeri – som bl a tryckte och utgav Jönköpings Tidning.

Ö Storg 56 – Gurlis konditori

Östra Storgatan 126

Östra Storgatan 126 – kv Fisken 1

Östra Storgatan 128

Östra Storgatan 128 – kv Fisken 2

Ö Storg. 128 – Lilla Kondis

Pågående arbete

Vi fyller på med bilder kontinuerligt! Kanske har du också intressanta bilder från Östra Storgatan? Eller vet du mer om föreningarna och företagen utmed Storgatan? Hör av dig till: lars.ostvall@jlfa.se