Nyttiga länkar

På denna sida lägger vi länkar till sidor som på ena eller andra sättet kan vara till hjälp för skolor som vill använda arkiven i sin undervisning, men som förhoppningsvis även kan vara till gagn för den allmänt historie- eller arkivintresserade.


Folk i rörelse

Folk i rörelse är en webbplats där man samlat arkivdokument från flera olika föreningsarkiv. Urvalet är gjort med tanke på gymnasieskolan, men är givetvis öppet att använda för såväl allmänt intresserade som studiecirklar och andra lärandemiljöer.

Skärmdump av hemsidan Folk i rörelse. Klicka på bilden för att komma till sidan.

Arkivmaterialet på sidan får användas inom skolan och för privat bruk. För övrig användning kontaktas respektive arkivinstitution som förvarar dokumentet. Allt textinnehåll ägs av utgivaren.


Digitalt Museum

Målet med DigitaltMuseum är att museernas samlingar ska vara tillgängliga för alla intresserade, oavsett tid och plats. Förhoppningen är att samlingarna enklare ska kunna användas för bildsökning, fördjupning, studier, undervisning och gemensam kunskapsuppbyggnad.

Skärmdump från 16 april 2020 över olika typer av innehåll på Digitalt Museum

Stockholmskällan

Stockholmskällan innehåller mer än 30 000 bilder, kartor, dokument och litteraturtips. Oavsett om man är från Stockholm eller inte finns det på denna sida möjlighet att ta del av skoluppgifter från förskola till gymnasium eller på annat sätt forska i Stockholms historia.

Syftet är att materialet ska kunna användas i historia- och svenskundervisning, men även i andra samhällsorienterande eller estetiska ämnen. 

Skärmdump från Stockholmskällan. På denna sida finns ett stort utbud av digitaliserat arkivmaterial.

Digitala lärmiljöer

På Riksarkivets hemsida finns en bra sammanställning över digitala lärmiljöer. Ett par av dessa är redan listade ovan, men det finns fler! Gå till Riksarkivets sammanställning över arkivpedagogiska hemsidor.

Skärmdump från Riksarkivets hemsida över digitala lärmiljöer.