Kungsgatan (1 – södra sidan)

Vy över Kungsgatan, från nordväst. I bildens mitt Scheelegatans mynning. Hösten 1965. Foto: Smålands Folkblad.

Kungsgatan 3

Kungsgatan 3 – Alma Petterssons konditori

Foto från 1940-talet. (Jönköpings-Posten 24/11 2003.)

Kungsgatan 9

Foto: Smålands Folkblad. (Arkiv Jönköpings län)

Kungsgatan 11

Foto: Rune Bunnfors. (Arkiv Jönköpings län)

Kungsgatan 13

Bilder från huvudbutiken för Kooperativa Föreningen Göta, Kungsgatan 13.

Foto från Arkiv Jönköpings län.
Foto: Rolf Blomqvist. (Arkiv Jönköpings län)

Kungsgatan 15

Kungsgatan, västra delen

Kungsgatans västra del, sedd från Pilgatans mynning. Foto från 1908. Jönköpings läns museum. (JM 1988/2: 2174.)
Foto: Smålands Folkblad. (Arkiv Jönköpings län)
Västra delen av Kungsgatans södra sida, ned mot Kristinedal. Foto från Jönköpings Posthistoriska förening. (JFA 2013/173.)