Folkrörelsearkivet i Norrahammar

Aktuellt

Snart är det dags för Arkivens Dag 2020. Lördagen den 14 november (alltid andra lördagen i november) kommer Folkrörelsearkivet i Norrahammar ordna fotoutställning i Industrimuseets lokaler. Läs mer här: https://jonkopingslansfolkrorelsearkiv.se/arkivens-dag-pa-norrahammars-industrimuseum/

Med anledning av pandemin så har Folkrörelsearkivet i Norrahammar varit stängt, men från och med 7 oktober 2020 kommer arkivet återigen hålla öppet onsdagar 15-18. Boka besök i förväg för forskning och leverans av arkivmaterial.

Historik

1939 beslutade föreningen Folkets Hus i Norrahammar att ordna ett brandsäkert rum för förvaring av protokoll och andra handlingar som ansågs värda att bevara åt framtiden.

Svartvitt fotografi på fyra män.
Norrahammars folkrörelsearkivs styrelse en gång i tiden. Längst fram från vänster Åke Svensson och Göte Fredriksson. Längst bak från vänster Kennert Karlsson och Harald Ousbäck.

Sigurd Lindgren hette den man som var mest drivande i att samla in arkivhandlingar från föreningslivet i Norrahammar.

1950 tilldelades han en lokal på åtta kvadratmeter i Folkets Hus källare.

1964 kunde lokalen fördubblas i storlek och hade därmed plats för 57 hyllmeter arkivhandlingar.

1971 tillsattes en kommitté för att utreda arkivets framtid. Kommittén föreslog att en arkivförening skulle bildas. Föreningsstadgar antogs vid ett möte 24 maj 1972.

Svartvitt foto. Vy över folksamling på perrong vid en tågstation. Till vänster i bilden skymtar ett lok med en vit rökplym ur skorsstenen.
1 maj 1902. Foto: Holm, Jönköping. Norrahammars arbetare brukade fram till 1906 resa till Jönköping för att deltaga i förstamajdemonstrationerna. Bland deltagarna fanns, bland många andra, ingenjörerna Johan och Sven Spånberg, kamrer Engdahl, kassör Forsström, folkskoleläraren Knut Svensson och Edvard Lundqvist.

1981 flyttade arkivet till nya lokaler där det fanns plats för cirka 400 hyllmeter arkivhandlingar.

1995 utökades lokalerna till att rymma cirka 600 hyllmeter arkivhandlingar.

Runt 50 föreningar i Norrahammar, Taberg, Hovslätt, Månsarp och Barnarp är medlemmar i Norrahammars folkrörelsearkiv. Medlemmarna representerar ett brett spektrum ur föreningslivet. Det är politiska föreningar, fackföreningar, nykterhetsföreningar, pensionärsföreningar, idrottsföreningar, frireligiösa föreningar, hembygdsföreningar och humanitära föreningar.

I arkivet finns även material från ett stort antal nedlagda föreningar, bland annat: Svinförsäkringsföreningen, Antitobaksföreningen, Sjuk- och begravningskassan, Hundramannaföreningen, Esperantoklubben, De Arbetslösas Förening.

Besöka arkivet

Färgfoto över gång beklädd med gul linoleummatta. Vid sidan av gången gavlarna på ett orangt rullhyllsystem.
Interiör Folkrörelserarkivet i Norrahammar.

Idag drivs folkrörelsearkivet i Norrahammar av Jönköpings läns folkrörelsearkiv. Arkivet håller under normala omständigheter öppet mellan klockan 15 – 18 varje onsdag under månaderna februari till och med maj och september till och med november. Med anledning av pandemin så har arkivet varit stängt, men från och med 7 oktober 2020 kommer arkivet återigen hålla öppet onsdagar 15-18.

Vill du ställa frågor om Folkrörelsearkivets arkiv i Norrahammar och de handlingar som finns där så kontakta Jönköpings läns folkrörelsearkiv på telefonnummer 036-10 27 61 eller skicka ett mail till info@jlfa.se eller folkarkivet@gmail.com.

Folkrörelsearkivet i Norrahammar ligger på Hammarvägen 50 i Norrahammar.