Jönköping

Sepiatonat foto. Vy över parkering omgiven av stadsbebyggelse.
Skanningen av Smålands Folkblads negativ rullar på. Jönköping, februari 1967. Vy över den tomt där det nedbrunna Hugo Elmbladhs bosättningsmagasin en gång låg. Magasinet brann 1965. På bilden syns även baksidan av rådhuset.
Svartvitt foto. Modell över stadsbebyggelse.
Modell över Domus-huset, 1966.