Västra Holmgatan

Förr slingrade sig Västra Holmgatan från Hovrättstorget och ner genom Kålgårdsområdet, där den mötte Östra Holmgatan och fortsatte norrut igen. Idag är Västra Holmgatan uppdelad och den del som ligger längst i norr heter idag Museigatan – namngiven efter Jönköpings läns museum.

Västra Holmgatan, nuvarande Museigatan, sedd norrifrån från Hovrättstorget år 1908. Foto: Erik Åkerhielm. (Jönköpings läns museum JM 88/2: 2178.)
Västra Holmgatan med kanalen, sedd norrifrån från Hovrättstorget omkring 1900. (Foto i Jönköpings hembygdsförening Gudmundsgillets arkiv. JFA-2012-304-076.)
Här är samma sträcka, nuvarande Museigatan, sedd söderifrån. (Foto i Jönköpings hembygdsförening Gudmundsgillets arkiv. JFA-2012-304-081.)
Här en vintrigare bild från samma sträcka, med is och snö på kanalen till vänster. (Foto i Jönköpings hembygdsförening Gudmundsgillets arkiv. JFA-2012-304-602.)

Utefter Västra Holmgatan låg inte många butiker, men längre ned på gatan fanns både Nydals gjuteri, Sjögrens Stolfabrik och Aspholmens värdshus.

Läs om en bekvämlighetsanläggning på Västra Holmgatan, av Lennart Lindberg.

Västra Holmgatan

Västra Holmgatan 23 – Jesushuset

Västra Holmgatan 32
Litteratur:
Teiffel, Yvonne. 2015. Valutan var värdefullt värn. I: JP 9/5 2015.

.

Åter till Jönköpings gator och torg