Vaggeryd

Fotografier som finns Vaggeryds socialdemokratiska förenings arkiv som förvaras på Jönköpings läns folkrörelsearkiv. I de fall information skrivits på baksidan av fotot har denna lagts till som bildtext.