Om Folkrörelsearkivet

Jönköpings läns folkrörelsearkiv är en ideell förening som tillsammans med sina medlemmar tar hand om länets föreningshistoria. Vi ordnar och förtecknar föreningarnas handlingar och gör dem forskningsbara för allmänheten samt bevarar dem åt eftervärlden. I arkivhuset på Dag Hammarskjölds plats 1 tar vi emot besökare i den gemensamma forskarsalen. Vid arkivleveranser kontakta arkivet först!

Historik

Vid mitten av 1960-talet togs initiativ till bildandet av ett länsarkiv, och den 15 maj 1972 bildades Jönköpings läns folkrörelsearkiv av ett tjugotal distriktsorganisationer.
Verksamheten finansieras genom bidrag från Region Jönköpings län, länets kommuner samt av medlemsavgifter.

Vårt uppdrag

Våra medlemmar består främst av läns- och distriktsorganisationer samt länets kulturnämnder. Medlemmarna representerar ett brett ideologiskt spektrum, förenade av ett intresse att bevara kunskapen om historiska händelser.
Folkrörelsearkivets huvuduppgifter är att:
samla in, bevara och tillgängliggöra handlingar, trycksaker, fotografier från länets föreningar,
ordna och förteckna insamlat material,
inventera föreningsarkiv i länet,
stimulera forskning om länets föreningshistoria,
samt ge råd i arkivfrågor till länets organisationer.

Lämna ett svar