Tidningar i Arkivhuset

Förteckning över de lokala dagstidningar som finns på mikrofilm i Arkivhusets forskarsal och i arkiven hos: Stadsbiblioteket (SB) Stadsarkivet (JSA) Jönköpings läns museum (JLM) Jönköpings läns folkrörelsearkiv (JFA). Tidningarna finns i kompletta serier på Kungliga Biblioteket, Stockholm.

Tidning År Media (plac.)
Allehanda
– Nya dagligt allehandas veckoblad
1899-1905 Lägg (SB)
Gränna tidning 1901-1940
1950-1958
1959-1964
Lägg (JSA)
Huskvarnaposten 1911-1980 Mikrofilm
Jönköpings allehanda 1778 Mikrofilm
Jönköpings Dagblad 1872-1875
1872, 1874-1875
Mikrofilm
Lägg (SB)
Jönköpingsbladet

Finns även digitalt på Kungliga
biblioteket

1843-1872

1843, 1845-1872

1843-1872

Mikrofilm

Lägg (JLM)

Digitalt (KB)

Jönköpings läns tidning 1918-1934 Lägg (SB)
Jönköpings-Posten 1865-31/8 2013 1956-1989 Mikrofilm
Lägg (SB)
Jönköpings Tidning 1807-1834
1836-1845
1847-1869
1871-18831811-1828
1830-1831
1834-1836
1840-1841
1874
1876-1879
1881
Lägg (JSA)

Lägg (SB)

Ny illustrerad tidning 1865, 1867 Lägg (SB)
Posttidning 1924-1930 Lägg (SB)
Småland 1893-1894 Lägg (SB)
Smålands Allehanda 1879-1950
1951-1973
1879-1962
Mikrofilm
Lägg (SB)
Lägg (JLM)
Smålandsbygdens tidning 1926-1979
1982-2013
Lägg (SB)
Smålands Folkblad 1901-30/1 1956
3/1 1990-4/9 1991
1901-19901956-1989
Mikrofilm
Mikrofilm
Mikrokort (JFA)
Lägg (SB)
Småländska correspondenten 1837 Lägg (SB)
Tidningen Småland 1893-1894 Lägg (JLM)
Tro 1980-1993 Lägg (JFA)
Wernamo Allehanda 1899-1900 Lägg (JLM)