Lämna in arkiv

Vid inlämning av arkiv kan man åka in i P-huset/Biblioteket och ringa på dörren till Jönköpings läns Folkrörelsearkiv som ligger på andra våningen. Det finns även gott om parkeringsplatser på Östra torget. Detta är inte den ordinarie besöksingången utan gäller främst arkivleveranser. Observera att denna ingång finns i anslutning till en trappa. Har man inte så mycket material går det även bra att gå via huvudentrén till Stadsbiblioteket på Dag Hammarskjölds plats 1 och vidare in i Arkivhuset till receptionen i Arkiv- och släktforskarsalen.

Tänk på att ekonomiska handlingar yngre än sju år ska föreningen själv förvara!
Kontakta oss på telefonnummer 036-10 27 61 innan leverans för att avtala tid!

För att läsa mer om vilken typ av handlingar som bör lämnas in till arkivet och vilken typ av handlingar som kan gallras så gå in under rubriken arkivvård, eller följ länken här: arkivvård