Lämna in arkiv

Hitta hit

Vid inlämning av arkiv kan man åka in i P-huset/Biblioteket och ringa på dörren till Jönköpings läns Folkrörelsearkiv som ligger på andra våningen. Det finns även gott om parkeringsplatser på Östra torget. Detta är inte den ordinarie besöksingången utan gäller främst arkivleveranser. Observera att denna ingång finns i anslutning till en trappa. Har man inte så mycket material går det även bra att gå via huvudentrén till Stadsbiblioteket på Dag Hammarskjölds plats 1 och vidare in i Arkivhuset till receptionen i Arkiv- och släktforskarsalen.

Medlemskap och arkivinlämning

Organisationer betalar 1300 kr i medlemsavgift per år. I medlemsavgiften ingår 10 hyllmeter utrymme att disponera för organisationens eget arkiv och för de föreningar som är anslutna till organisationen. Utrymme utöver detta kostar 150 kr/år och hyllmeter, vilket efter överenskommelse debiteras organisationen. Medlems- och hyllmeteravgift beslutas av Jönköpings läns folkrörelsearkivs årsmöte.

För varje arkivleverans till folkrörelsearkivet upprättas en reversal (kvitto), i vilket de inlämnade arkivhandlingarna beskrivs översiktligt. Därefter sker sortering (och eventuell gallring), ordning och förteckning, samt arkivplacering. Räkenskaper som lämnas för arkivering ska vara äldre än 7 år. Verifikationer gallras om inget annat avtalats.

Om inte särskilda skäl föreligger så förutsätts det inlämnade arkivet vara tillgängligt för allmänheten: fysiskt hos Jönköpings läns folkrörelsearkiv och i Arkivhusets forskarsal, samt eventuellt även digitalt via Folkrörelsearkivets hemsida. Materialet kan komma att användas i arkivets övriga utåtriktade verksamhet, utställningar, publikationer etc.

Ska särskilda restriktioner gälla för arkivet måste ett särskilt dokument upprättas (§ 12 i stadgarna för Jönköpings läns folkrörelsearkiv). Avgiften täcker även service som rådgivning, hämtning av arkiv m m.


Kontakta arkivet på info@jlfa.se innan leverans för att avtala tid!

För att läsa mer om vilken typ av handlingar som bör lämnas in till arkivet och vilken typ av handlingar som kan gallras så gå in under rubriken arkivvård, eller följ länken här: arkivvård