Eksjö

Ett urval av fotografier från Eksjö som ingår i Smålands Folkblads bildarkiv som förvaras på Jönköpings läns folkrörelsearkiv.