En liten film om allmän och lika rösträtt

I arkivet finns dokument sparade efter alla de föreningar och folkrörelser som kämpat och kämpar för att förändra samhället till ett mer jämlikt och rättvist samhälle. Här finns till exempel historien om den folkrörelse som ledde fram till allmän och lika rösträtt. Här finns demokratins historia!

Därför är det viktigt med arkiv, så att alla människor på lika villkor har möjlighet att ta del av de historiska dokument som ligger till grund för vårt samhälle.

För att förstå vår samtid, måste vi förstå vår historia.

Detta bildspel visades första gången den 15 november i samband med Kulturforum UNGA 2019 i Glashuset, Gislaved.

Vi minns Göran Åberg +

En man håller upp en bok i axelhöjd. I bakgrunden en kyrka.
Här presenterar Göran Åberg en av sina många böcker om länets kyrkoliv. Foto: Smålands Folkblad.

Docent Göran Åberg har avlidit i en ålder av 84 år. Född 1935 och uppvuxen i Bankeryd utbildade han sig och disputerade 1972 vid Lunds universitet med en avhandling om Alliansmissionen. Görans inriktning var främst det kyrkohistoriska och han var en flitig skribent med en mängd böcker och artiklar inom detta område. I många år tjänstgjorde han som lärare vid Attarpsskolan i Bankeryd, senare vid Per Brahegymnasiet. Han undervisade också på Lunds universitet och på senare år även på Högskolan i Jönköping. Nestorn inom länets kyrkohistoria var verksam in i det sista och gick bokstavligen bort med pennan i hand. Veckan innan hans bortgång var jag hos honom i Bankeryd och lämnade ett manus till en bok om Pingströrelsens historia – Göran hade lovat att hjälpa Folkrörelsearkivet med kontrolläsning och synpunkter. Vi är många som uppskattar hans kulturgärning och hans vänliga personlighet.

Lars Östvall, arkivchef

Arkivkurs för hembygdsföreningar

Kursen är en del av Sveriges Hembygdsförbunds arkivprojekt som syftar till enhetlig hantering av arkivmaterial i Sverige.

Kursen hålls av Yvonne Bergman, mångårig arkivarie från Örebro med  erfarenhet av hembygdsrörelsen.

Tid: 12 december 2019 kl. 13.00

Plats: Släktforskarsalen i Arkivhuset,  Jönköping (Dag Hammarskjölds Plats 1)

Avgift: 300 kr/person. I avgiften ingår förtäring och kursmaterial.

Arrangör: Jönköpings läns folkrörelsearkiv