Ny bok – Södra Vätterbygdens flora

Botaniska Sällskapets publikation är en synnerligen vacker bok, men den är också mycket trevlig att bläddra och läsa i. Man förstår snabbt att det är ett enormt arbete som ligger bakom det omfångsrika innehållet.

De första 80 sidorna bjuder på texter om landskapet och floran. Intressant och trevlig läsning för den som vill lära känna sina omgivningar bättre.

Andra delen, som kallas för ”Botanikens utforskare och glömda trädgårdar” består av ett antal naturskildringar av olika skribenter. En av dessa är Erik Lindfelt som skrivit en personligt hållen text under rubriken ”Mellan kloakväxt och ögontröst”.

Den tredje och avslutande delen är själva florainventeringen som påbörjades för 55 år sedan – plus en växtförteckning. Stort tack till Botaniska Sällskapet i Jönköping för detta fina tillskott till arkivets referensbibliotek!

Bokomslag.

Södra Vätterbygdens flora – en lika gedigen som vacker bok.

Arkivens Dag 2021 i Värnamo

Affisch med samma info som den anslutande texten.

Tema: Röster i arkiven
Lördag 13 november, stadsbiblioteket i Värnamo


Kl. 10.45-11.00 Arkivens dag invigs
Raymond Pettersson, Jönköpings läns arkivförbund inviger dagen.

Kl. 11.00-12.00 Kända röster från Värnamo
Yvonne Öhrbom och Bengt Fritjofsson, Värnamo Släktforskarförening.

Kl.13.00 Jönköpings läns museum- arkivarie Henrik Johansson berättar om vad som finns i länsmuseets arkiv för släktforskare och vilka berättelser som finns från Värnamo med omnejd. Ni kan även begära ut äldre soldatinformation från det Centrala Soldatregistret.

Kl. 14.00 Jönköpings läns folkrörelsearkiv – arkivarie Richard Fransson berättar om Jönköpings läns folkrörelsearkivs verksamhet samt visar bilder från Värnamo med omnejd.