Hovrättstorget

Torget var den centrala platsen för affärer och möten. Hette ursprungligen bara Torget, men ändrades till namnet Stora torget och så småningom istället Hovrättstorget. Torghandeln på Öster flyttades för gott från Hovrättstorget år 1906, då till Nya torget, det vi idag kallar Östra Torget. 1912 beslutades att Hovrättstorget skulle byggas om till park, gräsytor anläggas och en damm med en fontän i mitten. 1950 beslöt man att det gamla torget skulle återskapas och 1958 stod det hela klart, stensatt och med fontän och brunnskar i mitten.

De äldsta byggnaderna vid torget är Göta Hovrätt och Gamla Rådhuset, båda från 1600-talet. Här låg också den gamla teatern, invigd 1825. När den hade tjänat ut uppfördes ett pampigt stenhus på dess plats – Jönköpings Teater, med hotell, restaurang och affärer.

Grand Hotel

Denna bild är tagen 1928 och torget har blivit mer av en park. Grand Hotel har en storslagen entré mot torget. (Jönköpings Stadsarkiv. ID F1002.)

Gulins

Göta Hovrätt

Gamla Rådhuset