Sv. Träindustri-arbetareförbundet avd. 12, sektion Aneby

Månadens dokument februari 2018

Fotografier ur arkiv tillhörande Svenska Träindustriarbetareförbundet avdelning 12, sektion Aneby som förvaras på Jönköpings läns folkrörelsearkiv.

Vill ni veta mer om hur man sätter ihop en smördrittel så kan ni gå in på Bygdeband – lokalhistoria på webben. Länken öppnas i nytt fönster: https://www.hembygd.se/frosta-harad/plats/187944/picture/3309783