Strömsberg och Ljungarum

– Teckningar av Urban Björling